Ekologijos skaidrės (3)

229 dokumentai
Ekologija didžiausia šių laikų problema
Ekologijos problemos-didžiausia šiandienos rykštė. Ekologija. Kertami miškai. Teršiamas vanduo ir dirvožemis. Oro tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 12 11
Ekologinės avarijos
Ekologinės avarijos. Pagrindinės priežastys, sukeliančios ekologines avarijas. Gamtos teršimas tapo visos planetos problema. Jis itin pražūtingas išsivysčiusiose šalyse. Neveiksnūs valymo įrenginiai. Per pastaruosius metus daugiau kaip 50% sumažėjo pagrindinių teršalų. Kenksimgos atliekos. Menkai išplėtota komunalinių atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 26
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Aušrinė”. Kasdien vis intensyviau žmogus sąveikauja su aplinka, įsitvirtina joje ir aktyviai dalyvauja ją pertvarkant. Ekologinio ugdymo samprata. Rudolfo štainerio pedagoginė sistema. Veikla-pagrindinė ugdymo priemonė. Ekologinis ugdymas klaipėdos lopšelyje-darželyje ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 10 15
Gamtos apsauga skaidrės
Saugokime gamtą. Ką daryti kad gamta būtų saugi? Mąžinti į savartynus patekančiu atliekų kiekius ir taupyti gamtinius išteklius galima rūšiuojant atliekas. Kiekvienas ,,teisingai” išmestas daiktas. Lietuvoje į savartynus kasmet išvežama maždaug 3 mln. tonų įvairių atliekų. Kodėl rūšiuojame atliekas? Rūšiuodami atliekas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 12 16
Globalines aplinkos problemos
Globalinės aplinkos problemos. Įvadas. Uždaviniai. Šiltnamio efektas. Žemė gauna energiją iš saulės spinduliuotės. Ozono skylė. Rūgštusis lietus. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 12 05
Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė
Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė. Įvadas. Pažeidimai eksploatuojant vandenvietes. Mikrobinės taršos atvejai. Aktualiausia pajūrio zonos požeminio vandens problema - gausus fluoridų kiekis. Medžiagos, kurių koncentraciją vandenyje viršija normas. Vandenvietės. 1-oji vandenvietė (Liepų g.49a). 3-ioji vandenvietė (Kairių g. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 11 28
Lietuvos nykstantys augalai
Lietuvos nykstantys. augalai. Pelkinis kardelis. Augalas daugiametis. 30-60 cm aukščio, su laibu stiebu. Kaufmano glindė. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Širdžialapė kaldezija. Augalas 10-50 cm. Lobelio čemerys. Čemeriai savaime auga visoje Europoje. Miškinis spyglainis. Augalas daugiametis. Kalnuose auga ant uolų, nuobirynų. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 09 14
Sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas skaidrės
Įvadas. Darbo problema – filtrato ir biodujų išsiskyrimas ir poveikis aplinkai. Jurgeliškių sąvartyno veikla. Sąvartyne susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato keliamos problemos. Filtrato prevencijos priemonės. Filtrato skaičiavimai. Filtrato valymas atvirkštinio osmoso būdu. Biodujų susidarymas ir jų tvakymas. Biodujų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 05 08
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos pristatymas
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Šiluminiai varikliai. Šiluminiai vidaus degimo. Pagrindinės ekologinės problemos. miestuose. Miestuose viena iš pagrindinių problemų yra oro tarša. Ozono sluoksnio plonėjimas. Ozono sluoksnis- žemės atmosferos dalis. „Šiltnamio“ efektas. Šiluminius reiškinius sudaro. Smogas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 05 29
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai skaidrės
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai. Gėlas vanduo. Vandens tarša. Upės ir požeminis vanduo. Ištirpusios medžiagos vandenyje. Vandenyje esantys junginiai pavojingi žmogaus sveikatai. Geriamojo vandens reikalavimai. Vandens gerinimas. Nuotekų surinkimas ir valymas. Mechaninis valymas. Biologinis valymas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 09 26
Vanduo - gyvybės šaltinis
Vanduo – gyvybės šaltinis. Nėra gyvybės be vandens. Svarbiausia terpė. Vandenį žmonės naudoja. Visas pasaulio vanduo. Vandens ištekliai senka. Gėlo vandens trūkumas. Vandens ištekliai. Lietuva - viena iš nedaugelio pasaulio šalių. Jungtinės tautos atliko tyrimą. Užteršto vandens aukos. Vandens valymas. Pagrindiniai vandens ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 02 18
Vanduo mūsų namuose
Vanduo mūsų namuose. Vandens reikšmė žmogaus gyvenime. Vandens žala. Vandens žalos pasekmės. Vanduo mano namuose. Vandens išnaudojimas mano namuose. Ar galvoji apie vandens tausojima? Kaip tausoti ir išsaugoti vandenį? Mano namų vandens šaltiniai ir kanalizacija. Kanalizacijos valymas. Mano namų sistema. Taigi, tausokime vandenį, ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 11 01
Varėnos rajono saugomos teritorijos
Varėnos rajono saugomos teritorijos. Varėnos rajonas. Čepkelių gamtinis. rezervatas. Didžioji dalis Dzūkijos nacionalinio parko. Draustinis. Varėnos krašto draustiniai. valstybiniai. Tauručio kraštovaizdžio valstybinis draustinis. Ūlos kraštovaizdžio draustinis. Glėbo hidrografinis valstybinis draustinis. Merkio ichtiologinis ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 60 psl.
2014 04 14
Vulkanizmas
Apibrėžimas. Ugnikalnių išsiveržimo tipai. Ugnikalnių išsiveržimo produktai. Vulkanizmą lydintieji reiškiniai. Padariniai. Ugnikalnių aktyvumas šiomis dienomis. Grimsviotno ugnikalnis Islandijoje. Lakio išsiveržimas Islandijoje 1783 metais. Teigiamos ugnikalnių savybės. Literatūros šaltiniai. Ačiū už dėmėsį.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 04 26
Ateities transporto priemonės
Ateities transporto priemonės. Kaip automobiliai keisis ateityje? Kaip tai bus pasiekta? Elektromobiliai ir vandeniliniai automobiliai. Kaip atrodys ateities transportas? Elektromobilis neįgaliesiems. Automobilis varomas fotosinteze. Mintimis valdomas lenktyninis automobilis. Autobusas be vairuotojo. . Jie važiuos laikydamiesi magnetinių ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 23
Dirvožemio tarša projektas
Dirvožemio tarša. Dirvožemis. Dirvožemio funkcijos. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Neigiamas teršalų poveikis organizmams ir augalams. Dirvožemio užteršimo poveikis. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Lietuvos dirvožemis, kaip rodo Europos geocheminio atlaso duomenys. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 05 18
Ekologija Lietuvos upių užterštumas
Lietuvos upių užterštumas. Vanduo. Vandens ekologinė reikšmė biosferoje labai didelė. Gėlas vanduo. Šiuo metu išgaunama apie 1 mln. Lietuvos upės. Apie 80% Lietuvos upių smarkiai užterštos biogeninėmis medžiagomis. Tarša. Labiausiai organinėmis medžiagomis užterštos yra šios Lietuvos upės Neris, Nemunas,Mūša (žemiau ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 04 08
Ekologija skaidrės
Ekologija. Rūšiuodami atliekas. Popierius. Kadangi popieriaus žaliava yra mediena, tai. Kiekvienas surinktas kilogramas popieriaus išsaugo apytikriai. Vieną medį. Perdirbti tinka. Perdirbti netinka. Plastikas. Stiklas. Europos atliekų rūšiavimas. Lietuvos atliekų rūšiavimas. Tauragės atliekų rūšiavimas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 05 16
Ekologinė niša
Ekologinė niša. Ekologinės nišos apibūdinimas. Gyvenamoji aplinka Maistas. Nišų diferenciacija atsiranda, kai. Naudojasi maisto ištekliais skirtingu paros laiku. Gauzės principas. Kitaip dar išstūmimo principas - ekologinė taisyklė. Buveinės. Skiriamos keturios buveinės vanduo dirvožemis sausumos paviršius kitas organizmas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 02 27
Gamtos išteklių išsaugojimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Gamtos išteklių išsaugojimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Viktorija Samochvalovaitė. 2014-Įvadas. Gamtiniai ištekliai – tai gamtos elementai, naudojami visuomenės reikmėms tenkinti. ES planas, kaip saugant aplinką ir didinant ekonomiką tausiau naudoti gamtos išteklius. Šis planas yra strategijos „Europa 2020“ dalis. Tai labai ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 02 24
Globalizacija Ekologinės problemos
Ekologinės problemos. Ekologija - tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka. Ekologija. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša Vandens tarša Žemės tarša GMO Technogeninė rizika. Oro tarša. Ugnikalnių išmestos dujos, miškų ir stepių gaisrų dūmai. Žemės tarša Didėjant ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 05 14
Oro tarša ekologijos skaidrės
Oro tarša.Oro taršos mažinimo būdai. Tikslas. Kas yra oro tarša? Oro taršos šaltiniai. Oro teršalai. Oro taršos poveikis žmogui ir gamtai. Dėl oro taršos poveikio nyksta ekosistemos, gyvūnų rūšys. Oro užterštumo poveikis žmonių sveikatai pasireiškia plaučių funkcijų pakenkimais. Kaip tu gali prisidėti prie oro taršos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 02 05
Populiacijų ekologija
Populiacijų ekologija. Populiacija. Geografinės populiacijos. Ekologinės populiacijos. Elementariosios. Monogamines šeimas sudaro. Poligaminėse šeimose. Pavienis gyvenimo būdas. Šeimos gyvenimo būdas. Kolonija. Būrys. Banda arba kaimenė. Augalų populiacijos amžiaus struktūra. Latentinis. Juvenalinis. Generatyvinis. Senilinis. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 36 psl.
2013 10 24
Anglies dioksido sekvestracija miške
Anglies dioksido sekvestracija miške. Sekvestracija tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas iš atmosferos fotosintezės būdu arba technologinėmis priemonėmis. Anglies dioksido sekvestracija - jėgainių išskiriamų anglies dioksido išlakų surinkimas ir saugojimas po žeme. Anglies dioksidas gali būti užfiksuotas kaip ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 05 10
Aplinkos tarša, visuotinis atšilimas
Aplinkos tarša, visuotinis atšilimas. Visuotinis atšilimas. Šiltnamio. efektas. Šiltnamio efekto padariniai. Ledynų tirpimas. Vandenyno lygio pakilimas,. pakrančių užsėmimas. Kai kurių augalų ir gyvūnų rūšių išnykimas. Vandens apytakos rato sutrikimai. Klimato juostų pasislinkimas. Dykumų plotų didėjimas. Šiltnamio efekto ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 67 psl.
2016 02 12
Darnus miestas
Miestas – kas tai? Darnus miesto samprata. Darnaus miestų vystymosi esmė, principai ir tikslai. Komponentai. Kriterijai. Miestų darnaus vystymosi planavimas ir. įgyvendinimas. Darnaus miesto struktūra. Miestų darnaus vystymosi įgyvendinimo kliūtys. Kitos kliūtys. Miesto darną apibūdinatys rodikliai (39). „Geriausių“ pasaulio ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 12 07
Didžiausi taršos šaltiniai
Didžiausi taršos šaltiniai. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Taršos šaltiniai. Labiausiai užterštos pasaulio vietos. Apibendrinimas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 01 17
Durpės, jų tipai, atsargos bei panaudojimas ir keliamos problemos
Durpės, jų tipai, atsargos bei panaudojimas ir keliamos problemos. Įvadas. Kas yra durpės? Trumpai apie durpes. Durpynas. Durpių tipai. Durpių naudojimas. Durpių kuras. Durpės Lietuvoje. Durpių keliama žala. Problema ir jos sprendimo būdai. Įdomus faktas. Naudota literatūra.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 10 25
Ecological problems presentation
Ecological problems. Global Warming. Is a general. Air pollution. The air in our towns and cities is very polluted with gases. The destruction of the ozone layer. The ozone layer is damaged and it is very dangerous for our planet. Deforestation. Is the cutting down or burning down of all the trees in the area. Acid rain. The rain that. Water ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 01 20
Ekologija - mada ar rūpestis? skaidrės
Ekologija – mada ar rūpestis? Pastaruoju metu yra itin išaugęs visuomenės susidomėjimas aplinkos apsaugos problemomis ir. Ekologija. Kaip bebūtų. Kita vertus, kuo mes labiau imame domėtis sveikais. Natūralus? Kaip besistengtume. Būti ekologišku kasdieniame gyvenime – dabar ypač madinga. „Remake fashion antras kvėpavimas“ ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 10 16