Ekologijos skaidrės (4)

229 dokumentai
Ekologija ir aplinkosauga
Ekologija ir aplinkosauga. Trumpai apie ekosistemą. Skaidytojų vaidmuo valant aplinką. Sliekas – vienas iš aktyviausių skaidytojų. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka biologinei įvairovei ir jos išsaugojimo galimybės. Vandens užterštumas. Žmogus turėtų mažinti savo ūkinės veiklos neigiamą įtaką biosferai. Miškų kirtimai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2015 03 08
Ekologija ir ekosistemos
Ekologija ir ekosistemos. Ekologija Nuo individo iki. Ekologija. Visos gyvos būtybės priklauso viena nuo kitos ir sąveikauja su aplinka. Nuo individo iki ekosistemos. Individas. Ekologai gyvuosius organizmus skirsto kiek kitaip nei kiti biologai. Ekosistema. Negyvoji aplinka ir bendrija sudaro ekosistemą, arba ekologinę sistemą. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 05 25
Ekologijos pristatymas
Ekologija. Pristatymo uždaviniai. Susipažinti su ekologija, jos istorija Išsiaiškinti veiksnius. Ekologija – su kuo tai valgoma? Ekologija yra mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Šiek tiek istorijos. Kaip jau minėjome, ekologijos sąvoką įvedė E. Ekologija XX a. I p. Prieš Antrąjį. Ekologija XX ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 04 17
Ekologijos problemos skaidrės
Ekologija - tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka. Ekologija. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša Vandens tarša Žemės tarša. Oro tarša. Ugnikalnių išmestos dujos, miškų ir stepių gaisrų dūmai. Anglies monoksidas (CO) Išsiskiria ne visiškai sudegus kurui. Anglies ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 10 04
Ekologinė būklė
Transporto skaičiaus didėjimas. Leistina koncentracija co ore. Didžiausias leistinas triukšmas. Stebėjimo trukmė. Užterštumo skaičiavimai. Trukšmingumo skaičiavimai. Parko gatvė. Klapėdos gatvė. Ateities gatvė. Oro užterštumas. Rūgštaus lietaus susidarymas. Kaip mažinti oro taršą? Išvada. Didelį triukšmą gatvėje kelia. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 01 06
Ekologinė etika skaidrės
Ekologinė etika. Ekologinės problemos. Ekologinė etika – tai žmogaus santykiai su gamta. Ekologijos palaikymas mano šeimoje. Žinoma norime sveikiau ir gražiau  gyventi. Mano gyvenamojoje aplinkoje. Yra rušiuojamos šiukšlės. Mano mokykloje organizuojama kasmetinė visuotinė akcija „Darom“, kuomet yra tvarkoma aplinka. Svarbu ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 01 21
Ekologinės Katastrofos skaidrės
Ekologinės avarijos(katastrofos). Nuodingojo šlamo išsiliejimas Vengrijoje. 2010 m. Spalio 18 dieną. Islandijoje išsiveržė Ejafj adlajokudlio ugnikalnis, į atmosferą išmetęs vulkaninių pelenų debesis. Pakistane po ilgai trukusių musoninių liūčių išsiliejo upės, kilo didžiuliai potvyniai. Įvyko avarija JAV Trijų mylių ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 02 13
Ekologinės problemos pasaulyje
Ekologinės problemos pasaulyje. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Pagrindinė oro taršos auka yra žmogus. Žemes tarša. Vandens tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 09 24
Ekologiškai auginami vaisiai ir daržovės, ekologiniai ūkiai
Ekologiškai auginami vaisiai ir daržovės,ekologiniai ūkiai. VšĮ raseinių TVM 1V mok. Dianos Rubinskaites. Ekologiškas daržoves baigia užgožti išskirtinės kokybės produkcija? Ekologiškai daržoves auginantys žemdirbiai nuogąstauja. Nuogastavimu statistika. Kad ekologų nuogąstavimai turi pagrindo. Ekologiškų produktų ypatumai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 05 05
Ekosistemų paslaugos
Ekosistemų paslaugų apibrėžimas ir klasifikavimas sprendimų priėmimui. Ekosistemų paslaugos. Ekosistemų paslaugų klasifikavimas. Ekosistemų paslaugos ir žmogus. Ekosistemų paslaugų svarba sprendimų priėmimui. Sprendimų priėmimas. Išvados.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 12 17
Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) atliekos
Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) atliekos. Pagrindiniai specifiniai reikalavimai. Apdorojimo įmonės. Apdorojimas. ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos. Nauji aplinkosauginiai reikalavimai (ENTP) tvarkymo veiklos vykdytojams. Teisės aktai, reglamentuojantys ENTP atliekų tvarkymą Europos Sąjungoje. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 11 24
Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliųjių įvykių kriterijai, ekstremaliosios situacijos
Ekstremalieji įvykiai,. ekstremaliujų įvykių kriterijai,. ekstremaliosios situacijos. Kas yra ekstremalieji įvykiai ? Lietuvoje galinčių kilti įvykių klasifikacija. Gamtiniai įvykiai. Techniniai įvykiai. Socialiniai įvykiai. Ekologiniai įvykiai. Ekstremaliųjų įvykių kriterijus atitinka įvykiai, dėl kurių. Ekstremalioji ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 21
Energijos taupymas
Energijos taupymas. Patarimai elektros energijos taupymui. Šilumos taupymo būdai. Patarimai vandens taupymui. Degalų taupymo būdai. Klausimai. Kodėl verta taupyti energiją? Ar didelės investicijos yra vienintelis būdas sumažinti energijos sanaudas? Ką taupydami galime sumažinti energijos sanaudas? Ką sukelia besaikis elektros energijos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 09 14
Fitoplanktonas, pasiskirstymas ir kaita Baltijos jūros Lietuvos zonoje
Mikrodumbliai. Yra vieni iš svarbiausių jūros ekosistemos komponentų. Fitoplanktono įvairovė. Planktono įvairovė priklauso nuo vandens druskingumo. Reguliarus valstybinis fitoplanktono monitoringas Baltijos jūros Lietuvos zonoje pradėtas vykdyti 1984 m. Pastaraisiais 2005-2010 m. Titnagdumbliai. Šarvadumbliai. Žaliadumbliai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 12 04
Invazinės gyvūnų rūšys ir apsauga nuo jų Lietuvos teritorijoje
Invazinės gyvūnų rūšys ir apsauga nuo jų Lietuvos teritorijoje. Invazinės rušys. kas tai? Gyvūnai. Invazinės rūšys – brangi problema! Ups ! Invaziniai gyvūnai Lietuvoje. TRYS Invazinės rušys, kurios gali užkariauti pasaulį. Kaip su tuo kovojama Lietuvoje? Kuo galiu padėti AŠ ??? Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 05 03
Invazinių rūšių poveikis skaidrės
Invazinių rūšių poveikis. Invazija – kas tai? Kaip suprasti invazijas? Invazinių rūšių patekimas. Invazinės rūšys — brangi problema. Invazinių rūšių plitimo priežastys. Invazinių rūšių sukeliamos. problemos. Sosnovskio barštis. Uosialapis klevas. Pakrantės krabas. Varnėnas. Vandens hiacintas. Afrikinės bitės(bitės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 12 16
Juodųjų rūkalių ekosistemos
“Juodųjų rūkalių” ekosistemos. “Juodieji rūkaliai”. “Juodieji rūkaliai” - hidroterminių versmių tipas. “Juodųjų rūkalių” formavimasis. Versmės susiformuoja, kai labai įkaitęs vanduo pro vandenyno dugną išsiveržia iš žemės gelmių. Chemosintezė. Dėl saulės šviesos. Fotosintezė. Meksikos pakrantėje netoli ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 09 19
Ką tiria ekologija?
Ką tiria ekologija? Tikslas sužinoti kas tai yra ekologija, pasistengti įsisavinti kuo daugiau informacijos. Taigi, kas yra ekologija? Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Pasaulyje yra daug skirtingų gamtinių regionų su kiekvienam būdingais augalais ir gyvūnais. Taipogi yra keletas ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 09 30
Kalvarijos savivaldybėje saugomos teritorijos, gamtos paminklai
Kalvarijos savivaldybėje saugomos teritorijos, gamtos paminklai, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti gyvūnai ir augalai. Kalvarijos savivaldybė. Valstybiniai draustiniai. Savivaldybės draustiniai. Gamtos paminklai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 12 16
Kas yra ekologija? pristatymas
Ekologija. Ekоlogija-mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Pasaulyje yra daug skirtingų gamtinių regionų su kiekvienam būdingais augalais ir gyvūnais. Ekologiniai veiksniai. Klimato veiksniai – temperatūra. Šakos. Ekologijos tyrimai apima. Ekologinių tyrimų kryptys. Rūšių populiacijų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 24
Lietuvos įmonių / gamyklų produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas
Lietuvoje aktyviai veikiančių pramonės įmonių/gamyklų gaminančios produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas. Darbo tikslai. Cheminė tarša – kas tai. ? Cheminių teršalų skirstymas pagal kilmę. Antropogeninės taršos šaltiniai. Cheminiai teršalai transporto įmonėse. Cheminių teršalų laikymas transporto įmonėse. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 01 05
Lietuvos upių apsaugos svarba
Lietuvos upių apsaugos svarba. Įvadas. Vanduo, kas tu esi? Žala švariam vandeniui. Vandens telkiniai. Upių vandens kokybės gerinimas. Svarbiausios vandenų. taršos pasekmės. Ką galime padaryti, kad vanduo būtų švaresnis? Išvados. Literatūra.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 09 25
Marijampolės rajono savivaldybių biologinė įvairovė ir teisinė apsauga
Marijampolės rajono savivaldybių biologinė įvairovė ir teisinė apsauga. Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybė plyti 75507ha plote. Pagrindinės savivaldybės teritorijoje esančios gamtinės vertybės saugomos draustiniuose. Marijampolės rajone esantys gyvūnai, kurie įtraukti į Raudonosios knygos sąrašą. Marijampolės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2015 01 04
Miško buveinių tvarkymas
Miško buveinių tvarkymas – sudėtingas procesas. Žingių miškas. Pelkynai ir balos – įvairovę miškuose kuriantis veiksnys. Nusausintų buveinių patvenkimas. Dideli seni medžiai – įvairių organizmų namai. Gamtinę įvairovę skatinančių kirtimų taikymas. Literatūros sąrašas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 11 22
Nesveikas maistas skaidrės
Nesveikas maistas. Nesveikas maistas sukialentis hipertenzija. Hipertenziją sukelia gylulių. Kaip galima išvengti hipertenzijos? Reikia rečiau vartoti. Kas dar gali sukelti hipertenziją?  Šiuolaikinis žmogus vis mažiau juda ir darbe. Ligos gydymas. Nemedikamentinis gydymas. - kūno masės normalizavimas. - druskos, riebalų, saldumynų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 12 13
Oro būklė ir tarša
Oro būklė ir tarša. Ekologijos savarankiškas darbas. Vadovė dėst. Tyrimo tikslas. Apžvelgti oro būkle Išanalizuoti oro taršos šaltinius. Tyrimo uždaviniai. Sužinoti kokia yra. Oro būklė. Oro kokybė yra svarbus darnaus vystimosi prioritetas. Oro užterštumo matavimas ir prognozė. Pagrindiniai oro kokybės vertinimo metodai yra ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 04 29
Pelkių ir vandens telkinių kaita
Pelkių ir vandens telkinių kaita. Nuolat gamtoje vykstantis. Pelkės. Pelkės - tai unikalios gamtinės ekosistemos. Pelkių formavimasis ir kilmė. Daug įtakos formuojantis pelkėms turi klimatas. Pelkių tipai. Jūrų bei priekrančių šlapžemės Žemyninės šlapžemės Žmogaus sukurtos šlapžemės. Žemyninės šlapžemės – tai ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 05 18
Saugoma Lietuvos gamta
Labanoro regioninis parkas - didžiausias Lietuvoje. Labanoro giria. Labanoro regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 m. Atsižvelgiant į gamtos ir kultūros vertybes. Parke yra du rezervatai , trisdešimt šeši draustiniai septyni kraštovaizdžio. Gamtos paveldo objektai.   Svarbiausios gamtos vertybės. Labanoro girioje slepiasi ežerai. Čia ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 02 22
Šiukšlių rūšiavimas Lietuvoje
Šiukšlių rūšiavimas. Tikslas. Sužinosime kodėl reikia rūšiuoti šiukšles ir išmoksime jas rūšiuoti. Rūšiuokime atliekas !   Lietuvoje į sąvartynus kasmet patenka apie 5 mln. Kam to reikia?  išsaugosime sveiką aplinką sukaupsime antrinių žaliavų*. Veikla. Visų pirma reikia pradėti nuo savęs,. tada skatinti kitus ir ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 09 29
Taršos sklaidos procesai ekosistemose Oro tarša
Oro tarša. Grynas , švarus oras – tai dujų ir įvairiausių dalelyčių mišinys. Oro teršalus galima sukirstyti pirminius antrinius. Pagrindiniai pirminiai teršalai sieros dioksidas  anglies monoksidas kietosios dalelės. ORO TARŠOS ŠALTINIAI Daugiausiai atmosferos oro teršalų yra antropogeninės kilmės. Oro užterštumo poveikis. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 04 04