Ekologinės kultūros įtaka edukacinei aplinkai


Pedagogikos diplominis darbas. Įvadas. Ekologinės kultūros įtaka edukacinei aplinkai. Ekologinės kultūros samprata. Edukacinės aplinkos samprata. Ekologinės kultūros formavimo šiuolaikinėje visuomenėje ypatumai. Ekologinė kultūra kaip edukacinė vertybė ir ugdymo tikslas. Ekologinės kultūros sąveika su edukacine aplinka. Edukacinės aplinkos kūrimo mokykloje ekologinės kultūros aspektu tyrimas. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Pedagogų apklausos rezultatų analizė. Mokinių apklausos rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (užsienio kalba). Priedai. Santrauka.


Baigiamojo darbo tikslas – ištirti edukacinės aplinkos kūrimą mokykloje ekologinės kultūros aspektu.

Darbo uždaviniai:

1.Išnagrinėti mokslinę literatūrą bei atskleisti ekologinės kultūros ir edukacinės aplinkos turinį atsižvelgiant į jų poveikį formuojant moksleivio atsakomybę aplinkai.

2.Nustatyti pedagoginio potencialo perteikiant ekologinių kultūrinių tradicijų ypatumus, kaip pagrindą, kuriant edukacinės aplinkos terpę;

3.Išanalizuoti ekologinės kultūros poveikį edukacinei aplinkai, formuojant ekologinės atsakomybės komponentus.

4.Atlikti pedagogų bei moksleivių apklausas, nustatant ekologinės kultūros įtakos edukacinei aplinkai ypatumus.

Tyrimo hipotezė – ekologinės kultūros ugdymas formuoja šiuolaikinę edukacinę aplinką.

Ekologinės kultūros įtaka edukacinei aplinkai. (2014 m. Lapkričio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekologines-kulturos-itaka-edukacinei-aplinkai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 19 d. 19:42