Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė


Ekonometrijos kursinis. Ekonometrijos kursiniai darbai. Ekonometrijos kursinis darbas. Ekonometrijos namų darbas. Jb kriterijus. Ekonometrijos analize. Koreliacine analize emigracija. Ekonometrija. regresija modeliai. laboratoriniai darbai. Reiksminis determinacijos koeficientas. Ekonometrijos temos.

Ekonomikos namų darbas. Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys; koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas: liekamųjų paklaidų analizė; priklausomo kintamojo prognozavimas; kintamųjų pakeitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Išanalizavus gyventojų kitimą ir atlikus stebinių analizę galima teigti, kad emigruoja daugiau žmonių nei imigruoja, o mirtingumas didesnis nei gimstamumas. Vidurkis emigrantų (y) – 2423,771, mediana emigrantų (y) – 1503,00, emigrantų skaičius nuo 2006-09 iki 2010-08 metų svyravo nuo 897 iki 12605, asimetrijos koeficientas emigrantų (y) – 2,6088 ir ji yra dešinioji (teigiama), eksceso koeficientas emigrantų (y) – 8,1808, jb kriterijus emigrantų (y) – 108,132 iš sklaidos diagramų matyti, kad matyti, kad gimusiųjų (x1), mirusiųjų, lt. (x2) stebinių tendencijos yra panašios, o emigrantų (y) ir imigrantų (x3) labai skiriasi. Stačiakampėje diagramoje labiausiai matosi emigracijos šuolis, nes turi net penkias išskirtis. Normalumas buvo tikrinamas naudojant stebinių histogramą ir jargue-bera(jb) kriterijų, hipotezė apie stebinių normalumą atmetama, nes tikimybė yra 0,000 įvertinus koreliacinę matricą gavome, kad x1 turi vidutinę teigiamą tiesinę koreliaciją, o x2 ir x3 labai silpnas koreliacijas.

Sudarius ir įvertinus daugialypės tiesinės regresijos medelį, galima teigti, kad c1 ir c3 yra nereikšminiai, o c2 ir c4 reikšminiai. Determinacijos koeficientas k (r-squared 433182) 43 %. Determinacijos koeficientas kinta nuo 0 iki 1, tad kuo jo reikšmė didesnė, tuo geresnis modelis. Taigi, šis koeficientas parodo, kokią dalį y kitimo dispersijos nusako sudarytas dtr modelis.

Modeliuojant situacijas buvo nubraižyti kvantilių grafikai, kurie turi šiokių tokių sunkių uodegų. Taigi daroma išvada, kad liekamosios paklaidos nėra pasiskirsčiusios pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį. Buvo sudaryta arima laiko eilutė, ir ta korelograma parodė, jog šiuo atveju duotoji eilutė nėra stacionari (bent kelios korelogramos reikšmės išlenda už punktyrinių linijų). Tada buvo sudaryta arma laiko eilutė, kur acf ir pacf reikšmės, neišlenda už punktyrinių linijų, reiškia parinkome tinkamą diferencijavimo langą ir toliau tirti nebereikia. Pirmoji didžiausia acf reikšmė rodo, kad eilutėje egzistuoja tiesinis trendas.

  • Ekonomika Namų darbai
  • 2012 m.
  • Daiva
  • 16 puslapių (2548 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ekonomikos namų darbai
  • Microsoft Word 96 KB
  • Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė. (2012 m. Gegužės 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrija-gyventojai-kitimo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 18 d. 12:10