Ekonometrijos vertiniai rodikliai


Ekonomikos laboratorinis darbas. Stebinių analizė. Kintamojo kaina normalizavimas. Kintamųjų logaritmavimas. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinės matricos sudarymas. Išvados.


Šiame laboratoriniame darbe įvertinau stebinių tinkamumą regresijos modeliui sudaryti. Siekiant šio tikslo keičiau stebinių reikšmes, t.y. atlikau kintamojo KAINA normalizavimą, jog būtų galima normalizuotus duomenis palyginti su pradiniais duomenimis. Taip pat nustatinėjau stebinių normalumą, siekdama nustatyti, kurie duomenys tenkina normalumo sąlygą.

Išskirtys nustatinėjau dviem metodais: standartizuotos kintamojo reikšmės metodu ir kvartilinio pločio metodu. Taip nustačiau, kurie stebiniai yra išskirtys ir juos pašalinau iš duomenų sekos. Galiausiai sudariau koreliacinę matricą, kuri padėjo nustatyti analizuojamų kintamųjų reikšmingumą.

Ekonometrijos vertiniai rodikliai. (2013 m. Gegužės 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-vertiniai-rodikliai.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 02:02