Ekonomikos aprašymai

75 dokumentai
Banko garantijos ir jų panaudojimas finansiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Banko garantijos sąvoka ir bruožai. Garantijos forma. Banko garantijų klasifikacija. Tiesioginė garantija. Netiesioginė garantija. Sąlyginė garantija. Nesąlyginė garantija. Pagrindinės ir papildomos garantijų rūšys. Garanto prievolės ribos. Reikalavimo teisės perleidimas. Garantijos pabaiga. Neatšaukiamumas. Tarptautinės ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2013 12 14
Gamybos procesas ir gamybos tipai
Gamybos procesas ir gamybos tipai. Gamybos proceso esmė. Yra trys gamybos proceso sudedamosios dalys, elementai. Darbo objektus galima suskirstyti į keturias pagrindines grupes. Žaliavos ir pagrindinės medžiagos. Visų gamybos procesų pagrindinis struktūrinis vienetas – operacija. Gamybinių operacijų visuma sudaro gamybinius procesus. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 11 psl.
2013 05 04
Naujo produkto aprašymas žaislas
Produkto aprašymas. Poreikio kurį tenkina produktas aprašymas. Iliuzija. Tikslinė rinka. Numatomi pardavimo kanalai. Reklaminės žinutės turinys, jos pateikimo kanalai. Planuojamas pardavimų pasiskirstymas. Gyvavimo trukmė. Pagrindiniai konkurentai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2014 10 21
Kababinė verslo aprašymas
Kebabinės verslo aprašymas ekonomikos pamokai. Kebabinė. Paslaugas. Padažus darom patis. Darbuotojus renkamės pagal. Valdymas. Darbas. Algos. Isilavinimai. Valdymas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 09 17
Pasirinktos įmonės Klaipėdos nafta pagrindinių rodiklių kaita
Įmonės turtas. Trumpalaikis įmonės turtas. Ilgalaikis įmonės turtas. Įmonės įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Grynasis pelnas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2016 05 23
Kėdainių ledų fabrikas skaidrės
Aprašomas šis fabrikas,jo gamyba,veikla,siekiai. Kėdainių ledų fabrikas dadu. Ledų “dadu” šūkis. Ledų asortimentas. Gaminimo įranga. Pagrindinės gaminimo žaliavos. “dadu” ledų eksportas. “dadu” ledai lietuvoje. “dadu” ledų populiarumas Lietuvoje. Kokybės politika.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 13 psl.
2013 05 11
Skaitmeninių duomenų analizė spss
Skaitmeninių duomenų analizė. Įvertinamas atitikimas normaliam skirstiniui. Spss – descriptive statistics. Vizualizacija. T-testas. Priminimas. Neparametriniai metodai. Jei skirstinys nėra normalus. Grupių palyginimui. Kategorinių duomenų analizė.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 18 psl.
2013 05 31
Bazelis III Trečiasis Bazelio susitarimas
Bazelis III Trečiasis Bazelio susitarimas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 05 17
Du tėčiai - turtingas ir vargšas Knygos apžvalga
Robertas T. Kijosakis Šeron L. Lechter. Du tėčiai – turtingas ir vargšas. Knygos apžvalga.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 11 29
Migracijos tendencijos
Migracijos tendencijos. Migracijos teorijos. “ protų nutekėjimas ”. Dabartinės pasaulinės migracijos bruožai. Migracija Europoje. Migracijos tendencijos Lietuvoje. Pasaulinės darbo jėgos migracijos pasekmės.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 13 psl.
2015 05 26
Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos
Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Pajamų nelygybė ir jos priežastys. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Rizika. Kiti pajamų diferencijavimo veiksniai. Pajamų nelygybės matavimas. Lorenco kreivė. Skurdas ir jį mažinančios ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2013 05 08
Knygos aprašymas Verslo menas
Knygos aprašymas Verslo menas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2015 05 17
Mikroekonomikos pagrindai aprašymas
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai Ekonomika. Ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos samprata. Mikroekonomika ir makroekonomika. Mikroekonomikos teorijos pagrindai. Pozityvinė mikroekonomika. Mikroekonomikos mokslo metodai ir būdai. Fundamentalioji ekonomikoje problema. Ką gaminti ? - Kaip gaminti ? - Kam gaminti ? Laisvosios gėrybės. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 11 psl.
2015 11 30
UAB Klaipėdos konteinerių terminalo apžvalga
Autokrautuvo vairuotojas. Vilkiko vairuotojas. Reach-stacker tipo krautuvo vairuotojas. RTG tipo krano operatorius. Autokrautuvas. Uosto vilkikas su šasi. Reach-stacker tipo krautuvas. RTG tipo kranas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2016 03 11
Pest analizė makro aplinka
Makro aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Lietuvos inovacijų politiką yra realizuojama per šias strategijas ir programas. Inovacijų politikos strategijos ir programos buvo suderintos su šiais valstybės dokumentais. Metų mokslinių tyrimų programą. Mlrd. Eurų ES finansavimas. ES pozicijas mokslo srityje. Pramonės inovacijas. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 06 17
Mokesčiai aprašymas
Pridėtinės vertės mokestis. Apmokestinamasis asmuo. Atsiskleidęs tarpininkas. Darbo veikla. Ekonominė veikla. PVM objektas. PVM tarifo taikymas. Pelno mokestis. Apmokestinamasis vienetas. Lietuvos apmokestinamasis vienetas. Lietuvos vienetas. Užsienio apmokestinamasis vienetas. Užsienio vienetas. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2016 01 07
Personalo skyriaus administratoriaus pareigybiniai nuostatai
Personalo skyriaus administratoriaus pareigybiniai. Nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 05 05
Pest analizė aprašymas
Politinė – teisinė aplinka. Santykiai su Latvija. Santykiai su Lenkija. Santykiai su Baltarusija. Santykiai su Rusija.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 9 psl.
2016 12 03
Didžioji depresija
Didžioji depresija. Metai. Didžiosios Depresijos pradžia. Metai. Metai. Metai. Krizė pramoninėse šalyse. Krizė Lietuvoje. Krizė aplinkinėse šalyse. Krizės pasekmės. Priežastys. Pasekmės. Infliacija. Finansų sistemos griūtis. Valiutų devalvacija. Bedarbystė. Socialinių protestų, nusikalstamumo, savižudybių didėjimas. Naufota ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2014 04 26
Ekonomikos teorijos
Įvadas. Keinsizmas. Liberalizmas. Merkantilizmas. Išvados. Literatūros ir informacijos sąrašas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2014 11 18
Kavinės įkūrimas
Kaip atsidaryti kavinukę. Ar turite galimybių suformuoti veiklai reikalingą pradinį kapitalą? Kokie bus jūsų veiksmai, kuriant šį verslą? Ar jūs įsivaizduojate, kokia tai bus kavinė? Kokioje vietoje kavinė bus atidaryta? Kaip užmegsite ryšius su tiekėjais? Kaip pritrauksite lankytojus? Tinkamiausia individuali įmonė. Koks ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2014 11 13
LEU ir McDDonald's tobulinimo sprendimai
Tobulinimo sprendimai. Tobulinimo galimybės. Lietuvos edukologijos universitetas. UAB „McDonald‘s“. Ekonominiu aspektu. Aplinkos aspektu. Kultūriniu ir socialiniu aspektu.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2014 04 27
Skalbyklos ir valymo paslaugos Verslo pristatymas
Skalbyklos ir valymo paslaugos. Trumpas verslo idėjos pristatymas. Numatomos investicijos ir būtinos išlaidos. Suma, Eur. Potencialus tiekėjas, kurio komercinis pasiūlymas pridedamas. Pajamų ir sąnaudų prognozės prielaidos.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 07 08
Ekonomika ir kiti mokslai
Ekonomika ir kiti mokslai. Socialinių ir gamtos mokslų skirtumas. Ekonomika ir archeologija bei istorija. Ekonomika ir sociologija. Ekonomika ir psichologija. Ekonomika ir politika. Ekonomika ir matematika. Ekonomika ir etika. Šaltiniai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2017 09 04
Ekonomikos principai
Pirmasis principas. Kaip yra priimami sprendimai? Antrasis principas. Kaip žmonės sąveikauja? Trečiasis principas. Kaip ekonomika veikia? Šaltiniai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2014 05 18
Lietuvos - Vengrijos mokesčiai
Lietuvos ir Vengrijos mokesčių sistemos. Lietuvo ir vengrijos mokesčių sistemos anotacija. Raktiniai žodžiai. Įvadas Temos aktualumas. Straipsnio tikslas. Straipsnio uždaviniai. Tyrimo objektas. Lietuvoje taikomi mokesčiai. Vengrijoje taikomi mokesčiai. Pajamos ir pragyvenimo išlaidos Vengrijoje. Pajamos ir pragyvenimo išlaidos ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2015 05 06
Micro and Macro Theory and Application
Micro and Macro Theory and Application.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 04 14
Mokesčių sistema aprašymas
Mokesčių sistema. Mokesčiai yra įstatyminiu pagrindu besiremiantys privalomi mokėjimai į tam tikro valdymo lygio biudžetą valstybės ar savivaldybių. Trys pagrindinės mokesčiu funkcijos. Fiskalinė funkcija. Perskirstomoji funkcija. Reguliavimo funkcija. Efektyvios mokesčių sistemos formavimo principai. Pagrindinius reikalavimus ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 04 21
Pasiūla ir pasiūlos dėsnis
Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Kodėl pasiūlos kiekio ir kainos priklausomybė yra tiesioginė? Kad įsitikintumėte, panagrinėkime tokį pavyzdį. Pasiūlos vaizdavimas. Pasiūlos kiekis ir pasiūlos pokyčiai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 11 14
Tarptautinių bendrovių vaidmuo
Tarptautinių bendrovių vaidmuo globalizavimo procese. Tarptautinių bendrovių vaidmuo. Kas tai yra tarptautinė bendrovė? Kodėl bendrovės tampa tarptautinėmis ir globalinėmis? TB konkurenciniai pranašumai. Kai kurios stambiausios TB. TB poveikis globalinei ekonomikai. Geographical organisation of production units. Gamybos vertės ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 39 psl.
2014 01 03