Ekonomikos konspektai

341 dokumentas
Anglijos mokesčių sistema
Mokesčiai skirstomi į asmeninius mokesčius (personal taxes) ir verslo mokesčius (business taxes). Gyventojų pajamų mokestis. Palikimo (paveldėjimo) mokestis. Akcijų, nt pardavimo mokestis. Savivaldybės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Juridinių asmenų turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (pvm). Pelno mokestis. Akcizai ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 01 21
Viešojo sektoriaus ekonomika konspektas
Kokius pagrindinius klausimus sprendžia viešojo s sektoriaus ekonomistas? Išvardinkite ir aprašykite. Visuomenės galimybių kreivė. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius? (išvardinkite). Pereinamojo laikotarpio rinkos bruožai. Lietuvo s pereinamojo ekonomikos laikotarpiui būdingi ypatumai. Kokius žinote šiuolaikinius ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 10 03
Gamybos organizavimo pagrindai
Gamybos organizavimo pagrindai. Gamybos procesas ir gamybos tipai. Gamybos proceso esmė. Gamybos tipai. Pagrindinės gamybos organizavimas. Gamybos organizavimas erdvėje. Gamybos proceso organizavimas laike. Srovinės gamybos organizavimas. Lanksti gamyba ir jos efektyvumas. Pagalbinės gamybos organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 80 psl.
2010 03 03
Ekonometrijos konspektas
Ekonometrijos kurso klausimai. Kas yra ekonometrija? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios yra modelių grupės? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie modeliai vadinami funkciniais? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kas atliekama modelio įvertinimo etape? Kokie pagrindiniai, ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 10 03
Verslo planas skaidrės
Skaidrės verslo plano parengimui. Verslo idėjos pagrindimo planas. Užduotis. Parengti verslo idėjos pagindimo planą pagal paskaitų metu pristatytą verslo idėją. Įvadas. Teorinė – projektinė dalis. Verslo aprašymas. Marketingas. Rinka. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Kainų politika. Organizavimo formos. Finansinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 02 18
Ekonomikos formulės
Formulių konspektas. Įmonės rentabilumas. Gamybos rentabilumas. Statybos įmonės rentabilumas. Tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas mažėjančios vertės metodas. I formos moralinis nusidėvėjimas. Ii formos moralinis nusidėvėjimas. Pagrindinio kapitalo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 03 03
Socialinė politika
Socialinė politika. Socialinės apsaugos ir socialinės politikos samprata. Socialinės apsaugos sistema ir socialinė politika lietuvoje. Rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra akivaizdi gyventojų pajamų ir jų gerovės diferenciacija. Negalintys dėl ligos ar senatvės dirbti, praradę darbą ir pajamas žmonės lieka be pragyvenimo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Finansų teorijos konspektas (2)
Kas yra palūkanos ? Kas yra palūkanų norma ? Kas yra diskonto norma ? Kuo skiriasi paprastos palūkanos nuo sudėtinių ? Koks metodas taikomas skolos likučiui apskaičiuoti , kai taikomos paprastosios palūkanos ir skolos trukmė iki metų ? Koks metodas taikomas skolos likučiui apskaičiuoti , kai taikomos paprastosios palūkanos ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 05 16
Mikroekonomika egzamino klausimai
Mikroekonomika egzamino klausimai - atsakymai. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės nuostolio minimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės veiklos sustabdymo taškas. Veiklos kaštų padengimo taškas. Absoliučioji monopolija ir jos susiformavimo prielaidos. Monopolijos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 03 11
Rusija ir NVS
Rusija ir NVS šalys. Rusija. Ukraina. Kazachija. Baltarusija. Gruzija. Armėnija. Azerbaidžanas. Uzbekija. Kirgizija. Turkmėnija. Tadžikija.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 05 11
Makroekonomikos egzamino atsakymai
Studijų dalykas. Makroekonominiai rodikliai.  Kas yra BVP?  Kas yra BNP?  Koks yra skirtumas tarp BVP ir BNP?  Kas įskaičiuojama į BVP , jį nustatant?  Kas nėra įskaičiuojama į BVP , jį nustatant?  Kokie yra kiti nacionaliniai makroekonominiai rodikliai? Ekonominiai ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys. Ekonomikos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 01 05
Makroekonomikos konspektas (4)
Remiantis MS MD modeliu , pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite perteklinės pinigų emisijos poveikį ekonomikai ir ūkio augimui. Remiantis AS AD modeliu , pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite , kaip formuojasi visuminio vartojimo didėjimo sukelta infliacija. Apibūdinkite pasekmes. Remiantis AS AD modeliu , pavaizduokite grafiškai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 10 13
Euro įvedimo galimybės Lietuvoje
Įvadas. Pinigų samprata. Pinigų sąvoka. Pinigų rūšys. Pinigų raida. Pinigų sąjungos. Pinigų sąjungų esmė. Ekonominė ir pinigų sąjunga europoje. Euro reikalavimai ir jų vykdymas. Lietuva ir euras. Euro nauda. Bandymai įsivesti eurą. Euro įvedimas ateityje, prognozės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2013 01 03
Makroekonomika konspektai
Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos ir rodikliai. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas pajamų metodu. Pinigų atsiradimo ir raidos istorija. Pinigų funkcijos. Pinigų multiplikatorius. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2010 03 03
Verslo plano rengimas (2)
Verslo plano rengimas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo plano nauda. Verslo plano nauda tiekėjams. Verslo plano tikslai. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Verslo plano titulinis lapas. Turinys. Verslo plano santrauka. Verslo idėja ir jo aprašymas. Įmonės tikslų ir misijos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2010 03 03
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės darbuotojai – visi samdomieji darbuotojai, ir dirbantys savininkai.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2011 06 22
Transporto ekonomika konspektas (2)
Antroji dalis. kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Įmonių rūšys. Kelių transporto turtas. Kelių transporto turto ekonominė esmė, struktūra ir ypatumai. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Trumpalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto nuosavybė. Ilgalaikio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 75 psl.
2015 11 11
Rinkodara konspektas
Realioji rinka. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Valstybinė rinka. Tarptautinė rinka. Prekybininkų – tarpininkų rinka. Monopolija. Grynoji konkurencija. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Saviraiškos poreikiai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2012 07 13
Buhalterijos konspektai
Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Atsargų apskaita. Perdirbimo įmonių apskaita. Ilgalaikio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 227 psl.
2010 03 03
Mikroekonomika konspektai
Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Ekonominės sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2010 03 03
Rinkodaros pagrindai konspektas
Įvadas. Rinkodaros samprata. Rinkodaros tikslas, funkcijos ir strategija. Rinkodaros tipai. Rinkodaros aplinka. Rinkodaros aplinkos samprata. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Rinka. rinkos tyrimai. Rinkos samprata. Rinkos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 50 psl.
2013 11 19
Gamybos kaštai
Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Privatus ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio bendrieji kaštai. Vidutiniai trumpo laikotarpio kaštai. Trumpo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2010 03 03
Valstybės finansai konspektas
Valstybės finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata, ypatumai, reikšmė. Valstybinės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybinės finansinės veiklos formos. Lietuvos respublikos finansų sistemos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 10 30
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Ekonometrijos konspektas (3)
Kas yra ekonometrija? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios modelių grupės? Kokie modeliai vadinami funkciniais? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kokie pagrindiniai, ekonometrinio modeliavimo etapai? Kas nustatoma modelio formulavimo etape? Kas ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2014 11 30
Makroekonomika konspektas (2)
Makroekonomika. Atvirosios ekonomikos sistema. Bendrasis vidaus ir bendrasis nacionalinis produktas. BVP apskaičiavimas gamybos metodu. BVP apskaičiavimas išlaidų metodu. BVP apskaičiavimas pajamų metodu. Kainų lygio poveikis BVP apimčiai. Srautai ir fondai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Vartojimas ir taupymas. Dž. M. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 21 psl.
2013 10 14
Makroekonominiai terminai
Centrinis Bankas. Komercinis bankas. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir defecitas. Mokesčių sistema. Valstybės mokesčiai ir pajamos. Pinigų paklausa. Nedarbas. Darbo užmokestis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2014 12 16
Marketingo tyrimų teorija
Marketingo tyrimų esmė. Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų naudojimas. Marketingo tyrimų naudojimas įvairiuose prekės gyvavimo cikloetapuose. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo procesas. Marketingo tyrimo problemos formulavimas. Sprendimo ir tyrimo problema. Marketingo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 88 psl.
2012 03 14
Ekonomikos struktūrų raida
Europos gyventojai. Maisto produktai. Būsto evoliucija. Svarbiausi technikos pasiekimai. Amatų vystymasis. Prekybos sritys, keliai ir transportas. Miestai. Mainų technologija. Pinigai. Bankai. Konkurencija. Gamyba.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2012 11 13
Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai
Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Svarbiausi visuomenės ekonominiai tikslai. Ekonominė politika. Žemas nedarbo lygis. Kainų stabilumas. Ekonomikos augimas. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Pozityvinė ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2013 10 14