Ekonomikos praktikos ataskaitos

85 dokumentai
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų kasoje apskaita (litais). Pinigų atsiskaitomoje sąskaitoje apskaita (litais). Atskaitingų asmenų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2010 10 26
Vadybininko praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Uab „x“ perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2011 04 18
UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „metalo prekyba“ veiklos charakteristika. Uab „metalo prekyba“ balanso horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ turto horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ nuosavybės horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė. Uab ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2011 04 17
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 04 04
Praktikos ataskaita. Įmonės ekonominė analizė
Uab „Elektromontuotojas“ ekonominė analizė. Praktikos ataskaita. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo rizikos analizė. Verslo rizikos analizė. Rinkos apžvalga. Konkurencinė pozicija. Įmonės valdymas. Finansinės rizikos analizė. Pagrindinių finansinių rodiklių dinamika. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2012 03 08
Biudžetinės įstaigos programos parengimas vykdymas ir analizė
Įvadas. Vilniaus „rasos“ pagrindinės mokyklos. Strateginis planas. “rasos” pagrindinės mokyklos programos sąmatos projekto parengimas ir analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2012 05 14
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2013 05 23
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo pelningumą, turto pelningumą, pardavimo pelningumą pritaikant finansinės analizės teorines ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 05 20
DNB banko praktikos ataskaita
Įvadas. Banko įstaigos struktūra, darbo organizavimas. Dokumentai ir jų kontrolė.Klientų pateikiami dokumentai bankui. Banko sudaromi dokumentai. Analitinė ir sintetinė apskaita. Klaidų taisymas. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita nebalansinėse sąskaitose. Banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 127 psl.
2013 05 13
Praktika Swedbank banke
Įvadas. Ab „swedbank“ mažeikių kac teikiamos paslaugos. Ab „swedbank“ metų finansinė atskaitomybė. Banko mokėjimo kortelių analizė ir išvados. Kredito rizikos valdymas „swedbank“ banke. Pasiūlimai dėl banko veiklos perspektyvų. Išvados. Priedai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 05 14
Verslo vadybos baigiamoji praktika
Įvadas. Įmonės aprašas. Uab „vikmedis“ techninė ir programinė įranga. Sistemų analizė. Citadel. Open-xchange server edition. Rekomendacija. Tyrimas. Tyrimo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Mano tyrimo tikslas išsiaiškinti ar informacinės technologijos ir kompiuterinė įranga didina darbo našumą pasirinktoje įmonėje. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2011 05 04
Praktika Maximoje
MAXIMA yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė, užimanti apie 36 proc. Šalies mažmeninės prekybos rinkos. 2008m. birželio 1 d. Prekybos tinklą sudarė 226 parduotuvės. Kasdien MAXIMA parduotuvėse apsilanko daugiau kaip 600 tūkst. Pirkėjų. Visose MAXIMA priklausančiose parduotuvėse Lietuvoje ir įmonės administracijoje dirba daugiau kaip ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 10 22
Įmonės bendrasis žurnalas
Bendrasis uab „prietaisas“ žurnalas. Balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2011 06 22
Buhalterio praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su „vilties“ darželiu - mokykla. Apie „vilties darželį – mokyklą. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Alytaus „vilties“ darželio - mokyklos apskaitos tarnyba. Apskaitos sistema ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 psl.
2012 04 04
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų išdavimo iš sandėlio kortelė. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 04 13
Ekonomikos praktika įmonės finansinės veiklos įvertinimas
Turinys. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „informaciniai procesai“ r. Grendos iį charakteristika. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės personalas ir jo struktūra. Finansinės atskaitomybės parengimo tvarka įmonėje. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant finansinę apskaitą. Sąskaitų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 psl.
2012 05 15
Praktika mėsos perdirbimo įmonėje kombinate
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės darbo organizavimas. Įmonės ūkinė – finansinė veikla. Pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonės duomenų kaupimas. Darbo užmokesčio apskaita. Mokesčių apskaita. Įmonės metinė finansinė atskaitomybė. Išvados.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 psl.
2012 04 17
Įmonės finansinė analizė Kauno popierius
Įvadas. Uab x charakteristika. Uab x finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė finansinių ataskaitų apžvalga remiantis horizontaliąja ir vertikaliąja analizėmis. Horizontalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Vertikalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Uab x finansinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2013 01 19
Nekilnojamo turto vertinimo ataskaita
Įvadas. Informacijos šaltiniai. Turto aprašymas. Vertinamo turto lokacija. Patalpų eksplikacija. Turto vertės nustatymas. Buto apžiūrėjimo aktas. Turto vertės pažyma. Išvada dėl turto vertės. Vertinimo prielaidos. Vertinimo metodai. Atsakomybės ribos. Vertinamo turto juridinė – techninė charakteristika. Teisių į nekilnojamąjį ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2015 01 28
Anykščių vandenys pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės atskirų skyrių veikla. Įmonės hierarchija pagal atliekamas funkcijas. Pagrindinės administracijos pareigos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Išvados. Naudota literatūra ir elektroniniai šaltiniai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2013 03 28
Buhalterinės apskaitos praktika Žemės ūkio įmonė
Įvadas. Įmonės charakterisktika. Įmonė ir jos veikla. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos Įstatymai,kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2014 10 08
Grožio salonas praktikos ataskaita
Santrauka. SITUACIJOS analizė. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Veiksmų planas. Rezultatai ir aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas Pavyzdinė klientų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 03 18
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita Swedbank
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. „Swedbank“ aktyvų rinkos aspektai. Aktyvų rinkos rizika. Ekonominiai prioritetai. Regioninės politikos įtaka įmonės veiklos ekonominiam rezultatyvumui. Lr įstatymai reglamentuojantys įmonės veiklą. Įmonės veiklos organizavimo technologijos. Bendravimas su banko klientais ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 10 30
Ūkinės operacijos. X m.Mėn. Uab "knyga" įmonės ūkinės veiklos apskaita,dvejybiniu apskaitos principu. Bendrasis žurnalas( pirkimai , pardavimai, skolos ir pan. ); didžioji knyga; darbo užmokestis, koregavimai; sąskaitų uždarymas ; bandomasis balansas; darbinė lentelė; pelno nuostolių ataskaita ; banlansas.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2012 02 15
Finansinės būklės prognozavimas
Finansinės būklės prognozavimas. Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ Vilniaus baldai“ Pelno (nuostolio) ataskaitos tendencijų ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 psl.
2015 11 18
Pardavimo organizavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo organizavimo ypatumai uab lakaja. Uab lakaja įrangos charakteristika. Išvados ir siūlymai. Darbo tikslas- remiantis praktiniais tyrimais, parodyti, kaip prekybos įmonėje yra vykdomas pardavimo organizavimas. Darbo objektas: uab “lakaja” pardavimo organizavimo ypatumai. Darbo dalykas: pardavimo organizavimas ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2011 06 22
Ekonomikos studijų programos finansų mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Valdymo struktūra. Įmonės finansininko pareiginiai nuostatai. Įmonės veikloje naudojami ištekliai. Perspektyvų analizė. Finansinė analizė. Įmonėje pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 01 14
Praktikos ataskaita AB LESTO
Baigiamosios praktikos programaPasirašyta praktikos programos kopiją. Bendroji dalis. AB LESTO struktūra , valdymas ir veikla. AB LESTO teikiamų paslaugų, turimos įrangos apžvalga. AB LESTO veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ekonomikos metodų apžvalga. Praktinė dalis. Praktinės užduoties vykdymo planas. AB „LESTO“ ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 05 02
Paslaugų produktyvumas
Įvadas. Paslaugos ir produktyvumas. Paslaugos ir produktyvumo sampratos. Paslaugų produktyvumas. Paslaugų produktyvumo vertinimas. Paslaugų produktyvumo modelis. Paslaugų produktyvumo vertinimas. Socialinių ir konsultavimo paslaugų lyginimas. Socialinių ir konsultacinių paslaugų sampratos. Konsultavimo ir socialių paslaugų poreikį ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 03 10
Praktikos ataskaita VMI
Įvadas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Specialios paskirties registrai. Ūkinių operacijų registravimas. Finansinė atskaitomybė. apskaitos politika. Teisės aktai, reglamentuojantys finansinės atskaitomybės parengimą. Apskaitos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 05 07