Ekonomikos referatai

2274 dokumentai
Kiyosaki Du tėčiai turtingas ir vargšas referatas
Kiekvieni tėvai savo vaikams linki gyvenimo gerovės, kuri yra neatsiejama nuo materialinės gerovės. Tėvų manymu, lengviausia tai pasiekti naudojantis gana paprastu scenarijumi: įgyti gerą aukštąjį išsilavinimą, įsidarbinti geras socialines garantijas užtikrinančioje darbovietėje ir ramiai sulaukti pelnytai užtarnautos pensijos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 04 05
Įmonės sumokėtų mokesčių analizė
Įvadas. Prekybinės įmonės ab „n“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistema, mokesčių klasifikacija ir paskirtis. Prekybinės įmonės ab „n“ sumokėtų mokesčių per pateikimas ir analizė. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 29 psl.
2011 04 06
Kinijos ekonomika ir jos įtaka pasaulinėms ekonomikoms
Kinijos ekonomika ir jos įtaka pasaulinėms ekonomikoms. Įvadas. Kinijos ekonomika ir jos samprata. Kinija ir jos ekonomika. Kinijos ekonomikos augimo tempai. Kinijos ekonomikos įtaka pasaulinėms ekonomikoms. Jungtinės amerikos valstijos. Indija. Rusija. Japonija. Lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 psl.
2013 05 09
Lietuvos eksportas ir importas
Įvadas. Eksporto ir importo esmė ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Eksporto ir importo esmė ir juos sąlygojantys veiksniai. Lietuvos eksporto ir importo analitinė apžvalga. Eksporto ir importo būklė Lietuvoje. Lietuvos eksportas į šalis pagrindines prekybos partneres. Lietuvos importas iš šalių pagrindinių prekybos partnerių. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2010 03 03
Asmeninių finansų valdymas
Asmeninių finansų valdymas. Įvadas. Asmeniniai finansai. Kas būtent yra asmeniniai finansai? Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų valdymo svarba. Pinigų srautai ir jų valdymas. Asmeninių finansų biudžetas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 03 09
Slapto pirkėjo tyrimas
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita. Įvadas. Kas yra slapto pirkėjo tyrimas?Trumpa slapto pirkėjo istorija. Tyrimų ataskaitos: euronics. Ecco. Deichmann. Takko fashion. Bags & more. Metalo amžius. Arzida. Eurokos. Būsto pasaulis. Drogas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 36 psl.
2012 06 08
Valstybės biudžetas
Įvadas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Lr valstybė ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Biudžeto sudarymas. Biudžeto vykdymas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 03 09
Organizacijos kultūra, vertybės
Turinys. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros samprata ir struktūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūra ir jos subkultūros. Organizacijos kultūrų tipai. Kultūros gyvavimo etapai. Kultūros susikūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su kultūra. Etiketas kaip organizacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 02 13
Tarptautiniai atsiskaitymai
Turinys. Rizikos ir problemos, susijusios su tarptautiniais atsiskaitymais. Čekiai ir jų rūšys. Operacijos su banko čekiais. Vekselių samprata ir formos. Vekseliais atsiskaitymo mechanizmas. Dokumentinis akredityvas. Akredityvo teikiamos garantijos. Akredityvų formos ir rūšys. Dokumentinio akredityvo funkcionavimo mechanizmas. Dokumentų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2010 03 03
Įmonės kapitalo struktūra
Įvadas. Įmonės finansinių išteklių šaltiniai ir kapitalo struktūros sąvoka. Optimali kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros formavimo teorijos klasikinės kapitalo struktūros formavimo teorijos tradicinė įmonės kapitalo struktūros formavimo teorija. F. Modigliani ir m. Miller kapitalo struktūros formavimoteorija. Moderniosios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 02 08
Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams
Įvadas. Įmonės sąnaudos, jų skirstymas ir apskaičiavimas. Įmonės sąnaudų samprata. Sąnaudų klasifikavimo būdai. Sąnaudų apskaita. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumas. Rentabilumas. Augimas. Įmonės sąnaudų įtaka įmonės veiklos rodiklių skaičiavimui. Įmonės sąnaudų mažinimo veiksniai ir rezervai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 psl.
2012 04 23
Finansų institucijos
Įvadas. Finansinės institucijos kaip mokslinių tyrimų objektas. Finansinių institucijų apibrėžimas ir veiklos principai. Finansinių institucijų klasifikacija. Bankinės finansinės institucijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kiti bankai. Nebankinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Kredito unijos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Norvegijos ekonomika
Įvadas. Norvegijos bendrasis vidaus produktas. Užimtumo ir nedarbo situacija, darbo jėgos struktūra. Norvegijos monetarinė politika. Norvegijos fiskalinė politika. Norvegijos importas ir eksportas. Statybos sektoriaus reikšmė norvegijos ekonomikai. Globalinės ekonomikos krizės įtaka norvegijos statybos ir nekilnojamojo turto ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 03 17
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Išvados. Naudota literetūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Darbo apmokėjimo sistema
Įvadas. Apmokėjimo už darbą sistemos teoriniai pagrindai. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Darbo užmokesčio diferenciacija ir jos reikšmė. Motyvavimo sistema. Uab „televisuma“ apmokėjimo už darbą sistemos analizė. Įmonės charakteristika. Apmokėjimo už ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 37 psl.
2012 11 09
Rinkodaros veiklos įvertinimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės rinkodaros tikslai. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ aplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros makroaplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ perspektyvu analize (ssgg). Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 03 14
Finansų valdymas
Įvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Viešosios e. paslaugos
Įvadas. Lietuvos pagrindinės charakteristikos. Lietuvos namų ūkių ir įmonių aprūpinimas IT ir prieiga prie interneto. Lietuvos e. valdžios portalo tyrimas. Vartotojai. Paslaugos. Paslaugos gyventojams. Paslaugos verslo subjektams. Vartotojų identifikacijos galimybės. Naudojimo patogumas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 05 19
Žmogiškasis kapitalas ekonomikoje
Įvadas. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškasis kapitalas pridėtinės vertės kūrimo procese. Žmogiškojo kapitalo kiekybinis ir kokybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 06
Apskaitos procesas ir jo organizavimas
Turinys. Apskaitos organizavimo esmė. Finansinės apskaitos techninis ir technologinis aprūpinimas. Metodinis finansinsės apskaitos politikos aspektas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose apskaitos dokumentuose. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 03 03
Mokestis už aplinkos teršimą
Įvadas. Mokestis už aplinkos teršimą lietuvoje. Aplinkos teršimo mokesčio istorija. Aplinkos taršos šaltiniai. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinimo instrumentarijus. Mokesčio už aplinkos teršimą elementai. Mokesčio už aplinkos teršimą ėmimo būdas. Mokesčio už aplinkos teršimą nustatymo metodas. Mokesčio už ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 psl.
2013 11 06
Dvasinis kapitalas
Įvadas. Dvasinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje – pagrindinių lietuvių ir užsienio mokslininkų darbų analizė. Dvasinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Dvasinio kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Dvasinio kapitalo kiekybinis vertinimas. Išvados. Literatūra:.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 02
Mokesčių sistema
Įvadas. Mokesčių sistemos teorinė apžvalga. Mokesčių samprata ir jų funkcijos. Mokesčių klasifikavimas. Apmokestinimo principai. Lietuvos mokesčių sudėtis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 02 18
Pasaulėžiūros svarba ekonomikoje
Įvadas. Turto, aktyvų-pasyvų, investavimo samprata. Turto samprata. Invastavimo samprata. Aktyvų-pasyvų (samprata). Išsilavinimo svarba rizikų valdyme gyvenime, ekonomikoje. Žmogiškųjų vertybių vaidmuo ekonomikoje. Ar vertybės netenka vertės? Ko verta gyvybė. Reikia moralinio kompaso? Būtinas valdžios pavyzdys. Geras karaliaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 07
Sprendimų priėmimas
Įžanga. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Sprendimų priėmimo subjektas ir pagrindiniai lygiai. Sprendimų priėmimo subjektas. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 30 psl.
2012 03 19
Greitųjų kreditų rinkos analizė
Greitojo kredito SMS rinkos analizė. Įvadas. Teoriniai greitojo kredito aspektai. Greitojo kredito samprata ir esmė, jo paslauga. Greitųjų kreditų rinkos reglamentavimas. Greitųjų vartojimo sms kreditų paslauga. Siekiant gauti greitąjį kreditą sms žinute, jums reiktų:. Greitojo sms kredito rinka. Metais. Rinkos susikūrimas. Rinkos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 psl.
2012 06 08
Investiciniai fondai Lietuvoje
Įvadas. Investiciniai fondai. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investicinių fondų išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo subjektus. Investavimo nauda. Investicinių fondų paplitimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 02 22
Išlaidų analizė
Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išlaidų-apimties-pelno analizė. Produkcijos savikainos analizė. Praktinė (tyriamoji) dalis. Įmonės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 04 08
Veiklos valdymo problema ir jos sprendimas
Įvadas. Teorinė dalis.Organizacijos veiklos valdymas. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos pristatymas. Organizacijos valdymo struktūra, tipas, pasirinktos organizacijos darbuotojai. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2012 12 12
Biudžeto analizė ir palyginimas su kitų šalių biudžetu
Įvadas. Biudžeto samprata. Nacionalinių biudžetų struktūrų analizė. Lietuvos atvejis. Estijos atvejis. Norvegijos atvejis. Australijos atvejis. Nacionalinių biudžetų palyginimas pajamų-išlaidų metodu. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2012 04 16