Ekonomikos savarankiški darbai

312 dokumentų
Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka Maxima
Praktinis darbas Nr. Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka. Politinė - teisinė sistema. Ekonominė padėtis. Socialinė– kultūrinė aplinka. Moksliniai – technologiniai laimėjimai. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinka. Labiausiai veikiantis įmonės veiklą rinkodaros mikro aplinkos elementas. Labiausiai įtakojantis įmonės ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 11 23
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. Literatura.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 05 13
Mikroekonomikos savarankiškas darbas
Mikroekonomikos savarankiško darbo užduotis. Prekė A yra kasdieninio vartojimo prekė, jeigu. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai bendrieji kaštai mažėja, kai. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Jei vištienos kaina padidėja, tai. Tarkime, kad vartotojo pajamos yra 24,60 Lt, o A prekės pirko 15 vienetų,. O B ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2013 10 12
Nedarbo priežastys ir pasekmės Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių tyrimo analizė. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2013 11 09
Investicijų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Makroekonominė analizė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Darbo rinka. Privataus vartojimo sektorius. Sektoriaus analizė. Įmonės investicinė analizė. Ab „Vilkyškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamika. Kainos ir pelno vienai akcijai santykis. Rizika. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės analizė. Santykinė ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 psl.
2014 11 30
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumo analizė. Darbo užmokesčio fondo analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 05 09
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų kokybės , vartotojo suvoktos vertės ir pasitenkinimo modelis. Darbo objektas –. „ servqual “ ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 11 20
Forex analizė
Įvadas. Užsienio valiutų rinka. Valiutų rinkos klasifikacija. Forex rinkos ypatumai. Forex rinkos dalyviai. Forex Lietuvoje. Rinkos analizes būdai. Techninė analizė. Fundamentalioji analizė. Užsienio valiutų porų analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2015 04 13
Lietuvos valstybės skola ir jos raida
Įvadas. Lietuvos valstybės skola. Valstybės skolos įtaka ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola ir analizė. Valstybės skolos mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2013 12 01
Tarptautinio dvigubo apmokęstinimo samprata ir atsiradimo priežastys
Įvadas. Dvigubo apmokestinimo samprata. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo esmė. Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Dvigubo apmokestinimo problematika. Dvigubo apmokestinimo atsiradimo priežastys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 05 31
Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų programos ir sąmatos sudarymas ir vykdymas. Biudžetinių įstaigų veikla, teisės ir pareigos. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymas ir vykdymas. Panevėžio kolegijos veiklos aprašymas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 02 11
Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir nedarbo rūšys. Nedarbo lygis
Įvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo samprata. Užimtumo samprata. Nedarbo priežastys ir nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Išvados. Literatūrinis sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 11 12
Finansiniai burbulai nekilnojamo turto rinkose
Įvadas. Turto burbulo susidarymas. Turto burbulo sprogimas. Finansinių krizių padariniai. Nekilnojamo turto burbulo atsiradimo priežastys. Burbulo sprogimo nuspėjimas. Didesnės finansų krizės. Auksas atpigo. Lietuvoje brangs nt. Nekilnojamojo turto kainų burbulo teorija. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2014 01 04
Lietuvos regionų netolygumų mažinimo priemonės pagal apskritis
Lietuvos regionų netolygumų mažinimo priemonės pagal apskritis. Regionų ekonomikos savarankiškas darbas įvadas. Regioninė politika lietuvoje. Regiono sąvoka. Regioninės politikos esmė. Lietuvos apskričių socialinės ir ekonominės aplinkos analizė. Pagrindinių rodiklių analizė. Aplinkos kokybė. Taikytų priemonių apžvalga. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 psl.
2013 05 02
X įmonės informacijos srautų analizė
Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Esybių – ryšių diagrama. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 03 29
Investicijų valdymas
Įvadas. Lietuvos ekonomikos makroanalizė. Investicijos lietuvoje. Darbo rinka lietuvoje. Privatus vartojimas lietuvoje. Infliacija. Sektoriaus analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Akcijos rinkos kainos dinamika. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 03 18
Tarptautinė prekyba ir eksportas
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonomines prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Paklausa ir pasiula tarptautinėje prekyboje. Tarptautinės prekybos politikos vykdymas. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Pasaulinio eksporto statistika. Tarptautinė prekyba ir eksportas Lietuvoję. Medalis – eksportui. Lietuvos vizijos. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2014 01 06
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vadovavimas. Valdymo metodai. Įmonės motyvavimas. Įmonės kontrolės sistema. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 04 10
Asmeninių finansų valdymo strategija savarankiškas darbas
Draudimo katedra. Asmeninių finansų valdymo strategija. Asmeniniai finansai . Savarankiško darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Iliustracijų sąrašas lentelių sąrašas. Asmeninių finansų valdymo strategijos parengimas. Tikslas Investavimo taupymo laikotarpis Atidėti per mėnesį , Eur.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 05 08
Asmens balansas
Asmeninių finansų tyrimas. Mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Asmeninių finansų analizė. Asmeninių finansų planas. Kuriose išlaidų kategorijose galėčiau sutaupyti? Mėnesio išlaidų planas. Kaip galėčiau gauti daugiau pajamų? Mėnesio pajamų planas. Apibendrinimas ir išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 04 26
Banko paskolų ir lizingo paslaugų verslo įmonėms pardavimo Lietuvoje analizė
Įvadas. Paskolos samprata ir kreditų politikos ypatumai. Paskolų rūšys. Lizingas. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Finansinio lizingo rūšys. Banko paskolų ir lizingo paslaugų finansiniai rodikliai nuo 2008 metų iki 2013 metų 3 ketv. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 psl.
2014 02 10
Grožio salonų pasirinkimas Tauragėje Taikomųjų tyrimų metodologijos savarankiškas darbas
Tiriamojo objekto pristatymas. Tyrimo organizavomo etapai. Problemos apibrėžimas. Tyrimo projekto rengimas. Atrankos modelio parengimas. Duomenų rinkimas. Lankytojų tendencija. Grožio salonų pasirinkimas. Kainų įtaka paslaugos pirkimui. Rėmimo poveikis vartotojui. Tauragės miesto grožio salonų tikslinė rinka. Išvados. Literatūra ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2014 11 16
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir jų valdymas. Turistų išlaidos. Turizmo vystymasis. Turizmo reikšmė Lietuvoje. Suvestinė. Kaip ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2017 02 16
Darnaus vystymosi samprata
Įvadas. Darnaus vystymosi samprata. Darnaus vystymosi pagrindinės dimensijos. Darnumo rodiklių ir indeksų samprata. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2014 03 31
Ekonomikos teorija savarankiškas darbas
Testo užduočių ir uždavinių sprendimai bei atsakymai. Testo užduočių sprendimai. Uždavinių sprendimai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2015 03 21
Olandijos ekonomika
Austin. Olandijos ekonomika. Olandija. Olandija. Amsterdamas. Olandijos Vyriausybės būstinė. Olandijos karalienė Beatričė (Beatrix) su Valdu ir Alma Adamkais. Nuo 2013 m. balandžio 30 d., šalis turi naują vadovą – karalių Willemą Alexanderį. Ekonomika. Bvp. Infliacija. Eksportas. Importas. Prekybos partneriai. Nedarbas. Užsienio ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2013 11 06
Bendrasis nacionalinis produktas ir jo apskaita
Įvadas. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto sąvoka ir apskaičiavimas. Bendrojo nacionalinio produkto rūšys. Bendrojo nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas ir valstybės fiskalinė politika. Bendrojo nacionalinio produkto kaita. BNP palyginimas pagal rodiklius. BNP galutinis palyginimas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 12 14
Investicinis projektas UAB „Pieno žvaigždės“
Įvadas. Darbo objektas UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinis projektas. Darbo tikslas įvertinti UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinio projekto efektyvuma ir riziką. Darbo uždaviniai. Apskaičiuoti investicinio projekto pinigų srautus. Įvertinkite planuojamo investicinio projekto efektyvumą, naudojant grynosios dabartinės ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2017 04 12
Europos sąjungos socialinės politikos analizė
Įvadas. Europos Sąjungos socialinės politikos charakteristika. Europos sąjunga ir jos socialinė politika. Europos Sąjungos politikos tipai ir jų finansavimo būdai. Europos Sąjungos socialinės politikos pagrindimas. ES socialinės politikos vystymosi kryptys. Europos Sąjungos socialinė politika užimtumo atžvilgiu. Europos Sąjungos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2014 03 10
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo analizė. Įmonės AB „Žemaitijos pienas“ charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ veikla. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2016 05 28