Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita


Ekonomikos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės finansininko pareiginiai nuostatai. Įmonės veikloje naudojami ištekliai.


Dirbdama uždarojoje akcinėje bendrovėje „x“ atlikau pažintinę praktiką. Savo pažintinės praktikos ataskaitoje bandysiu apžvelgti UAB „x“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius.

Praktikos pagrindinis tikslas yra koleginių studijų metu įgytas žinias teorines žinias naudingai taikyti praktikoje, veikiant realioje aplinkoje, integruojant bendrojo aukštojo lavinimo, klasifikacijos ir specializacijos dalykų žinias.

Praktikos uždaviniai:

1.Susipažinti su darbų saugos reikalavimais įmonėje.

2.Susipa-inti ir apibūdinti veiklos pobūdį, vartotojus bei tikslinę rinką.

3.Apibūdinti įmonės valdymo struktūrą.

4.Apibūdinti įmonės darbuotojų pareigybes, bei esančio finansininko pareiginius nuostatus, darbo sąlygas bei atliekamas funkcijas.

5.Išanalizuoti įmonės veikloje naudojamus išteklius.

6.Pateikti pagrindinius įmonės veiklos rodiklius, jų kaitą per pastaruosius kelerius metus.

7.Įvertinti įmonės aplinką, nustatyti jos kitimo tendencijas.

Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita. (2013 m. Liepos 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-pazintines-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 16 d. 23:30