Ekonomikos praktikos ataskaita Parduotuvė


Ekonomikos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūros tyrimas. Įmonės aplinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės galimybės ir rizika. SSGG analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Savo praktikos ataskaitoje bandysiu apžvelgti įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius. Tai darysiu remdamasi savo praktinio darbo patirtimi, žiniomis, įgytomis studijuojant ekonomiką, bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė.

Praktikos tikslas – susipažinti su įmonės struktūra, darbo organizavimu ir ekonomine veikla.

Praktikos uždaviniai:

1.Susipažinti ir pristatyti įmonę.

2.Ištirti įmonės valdymo struktūrą.

3.Išanalizuoti įmonės aplinką.

4.Nustatyti įmonės galimybes ir rizika.

5.Atlikti įmonės SWOT analizę.

Darbe naudojau mokslinės literatūros analizės, stebėjimų, gautų rezultatų analizės ir apibendrinimų metodus.

Ekonomikos praktikos ataskaita Parduotuvė. (2014 m. Kovo 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-praktikos-ataskaita-parduotuve.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 20:29