Ekonomikos studijų programos finansų mokomosios praktikos ataskaita


Ekonomikos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Valdymo struktūra. Įmonės finansininko pareiginiai nuostatai. Įmonės veikloje naudojami ištekliai. Perspektyvų analizė. Finansinė analizė. Įmonėje pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuotolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados.


Dirbdama uždarojoje akcinėje bendrovėje atlikau pažintinę, o dabar ir mokomąją finansinę praktiką. Savo mokomosios praktikos ataskaitoje bandysiu apžvelgti įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius.

Mokomosios praktikos pagrindinis tikslas yra neuniversitetinių studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktikoje, veikiant realioje aplinkoje, integruojant bendrojo aukštojo lavinimo, kvalifikacijos ir specializacijos dalykų žinias.

Praktikos uždaviniai:

1.Pateikti įmonės charakteristiką (apibūdinti organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, vartotojus bei tikslinę rinką).

2.Apibūdinti organizacijoje dirbančio ekonomisto (arba kito panašias funkcijas atliekančio darbuotojo) pareiginius nuostatus, darbo sąlygas bei atliekamas funkcijas).

3.Atlikti įmonės finansinę analizę.

Ekonomikos studijų programos finansų mokomosios praktikos ataskaita. (2014 m. Sausio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-studiju-programos-finansu-mokomosios-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 10:23