Ekonominė statistika laboratorinis darbas


Statistikos laboratorinis darbas.

Imties padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Minimalios vertės. Maksimalios vertės. Imties sklaidos charakteristika. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Imties pasiskirstymo vaizdavimas box-whisker diagrama. Diagrama.


1.1 Vidurkis – tai apibendrinamieji rodikliai, išreiškiantys nagrinėjimo dydžio dėsningumus. Vidurkis išreiškia bendrumą, kurį turi kiekvienas objektas. Dėl to vidurkis labai reikšmingas išaiškinat dėsningumus, būdingas masiniams visuomeniniams reiškiniams ir nepastebimas pavieniuose reiškiniuose. Pagal duotus duomenis:, Norime sužinoti A stulpelio vidurkį.

1.2 Moda – tai kintamoji reikšmė, dažniausiai pasikartojanti statistinėje eilutėje. Žymima M0. Moda naudojama įmonių veikloje nagrinėjant paklausą ( nustatant drabužių, avalinės dydžius , kurie turi didžiausią paklausą) atliekant kainų analizę ir pan. Moda nėra gera charakteristika tuo atveju, kai eilutėje vienodai dažnai pasikartoja daugiau kaip 2 reikšmės. Pagal duotus duomenis:, Norime sužinoti A stulpelio moda

Ekonominė statistika laboratorinis darbas. (2016 m. Vasario 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomine-statistika-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 21 d. 07:00