Ekosistemos tyrimas


Ekologijos praktikos ataskaita. Įvadas. Želdinių ir žėlinių palyginimas. Medžių rūšių sąveika miško želdynuose. Įvairių rūšių sudėčių analizė želdynuose ir želynuose pakruojo girininkijoje. Pasirinktos tiriamosios teritorijos intentorizacija. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiandieninei visuomenei yra ypač svarbu žinoti miško želdinimo ir miško panaudojimo galimybėmis. Želdinant miškus siekiama padidinti dirvos, vandens, oro apsaugines, biologinės įvairovės palaikymo ir gausinimo bei kitas naudingas miško funkcijas. Tai padidina keliamus lūkesčius. Tačiau būtent mišrių želdinių įveisimo, auginimo ir naudojimo technologija sudėtingesnė.

Taigi, šios praktikos tikslas buvo išsiaiškinti ekologinius ryšius tarp įvairių buveinių (želdinių ir žėlinių) Pakruojo girininkijoje. Tam, kad tikslas būtų įgyvendintas buvo iškelti uždaviniai:

1.Pasirinkti du skirtingus sklypus su želdiniais ir žėliniais.

2.Identifikuoti būdingiausius medžius tiriamosiose buveinėse.

3.Atlikti medžių apskaitą bareliuose.

4.Inventorizuoti Natura2000 teritoriją.

5.Išnagrinėti tirtų sklypų ekologinius ypatumus.

Ekosistemos tyrimas. (2013 m. Gruodžio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekosistemos-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 15:01