Elektromechaniko pareigybinė instrukcija


Elektromechanikas pareigybine. Elektromechanikas.

Elektrotechnikos aprašymas. Elektromechaniko pareigybinė instrukcija. Bendrieji reikalavimai. Kvalifikaciniai reikalavimai. Elektros baro elektromechanikas turi žinoti , mokėti ir išmanyti. Elektros baro elektromechaniko pareigos. Elektros baro elektromechaniko teisės. Elektros baro elektromechanikas turi teisę. Elektros baro elektromechaniko atsakomybė. Elektros baro elektromechanikas administracine ir teisine tvarka atsako.


Elektros baro elektromechaniku dirbti priimamas asmuo, turintis aukštesnįjį elektrotechninį išsimokslinimą, nustatyta tvarka atestuotas ir turintis pažymėjimą, suteikiantį teisę eksploatuoti veikiančius atitinkamų įtampų elektros įrenginius ir galintis atlikti darbų vadovo funkcijas, turintis darbo elektros įrenginiuose patirtį.

Savo darbe vadovaujasi įstatymais, norminiais ir teisės aktais, elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos taisyklėmis, elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, elektros įrenginių bandymų ir matavimų normomis, eksploatuojamų įrenginių technine dokumentacija, gamintojų rekomendacijomis, administracijos vadovo įsakymais, atsakingo už įmonės elektros ūkį potvarkiais, šia pareigybine instrukcija.

Elektros baro elektromechaniką skiria ir iš pareigų atleidžia UAB “Pakruojo šiluma” direktorius.

Elektromechaniko pareigybinė instrukcija. (2015 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektromechaniko-pareigybine-instrukcija.html Peržiūrėta 2017 m. Balandžio 30 d. 04:30