Elektronikos laboratoriniai darbai

514 dokumentų
Elektronikos kontroliniai klausimai
Kontroliniai klausimai. Kokius žinote puslaidininkinius diodus VD ir kur jie taikomi? Kokiomis savybėmis pasižymi puslaidininkiniai diodai? Kokie yra pagrindiniai žinyniniai puslaidininkinių diodų parametrai. Kaip puslaidininkinių diodų parametrus apskaičiuoti iš VACh. Kokie yra VD prijungimo tiesiogine ir atvirkštine kryptimi ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2014 09 30
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Ištirėme įvairius lygintuvus su įvairiais filtrais, nustatėme įtampos kitimo kreives u = f(t), vidutines išlygintos įtampos vertes, pulsacijos ir filtracijos koeficientus. Dvipusis lygintuvas. Vienpusis lygintuvas. Visų bandymų oscilogramos ir darbo išvados. Įrenginiai. Darbo eiga. Vienpusio ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 03 09
Fotorezistoriaus tyrimas
Kur taikomi fotorezistoriai? Kaip fotorezistoriaus parametrus apskaičiuoti iš šviesinių ir VACh? Kaip atrodo FR charakteristikos? Kokie yra pagrindiniai žinyniniai fotorezistoriaus parametrai? Kokiomis savybėmis pasižymi puslaidininkiniai fotorezistoriai? Kontroliniai klausimai. Grafikai. Skaičiavimų lentelės. Matavimų lentelės. Schema ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 12 06
Stabilitrono tyrimas
Stabilitrono tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti stabilitrono arba stabistoriaus įtampos stabilizavimo (pastovinimo) savybę. Darbo aprašymas. Darbo priemonės. Grandinių schemos. Matavimų ir skaičiavimų lentelės. Grafikas. Išvados. Stabilitrono tyrimas parodė, kad jis atitinka teorines žinias. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 12 06
Elektonikos gynimo klausimai atsakymai
Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą. Nubraižykite ir paaiškinkite vienpusio ir dvipusio lygintuvo išlygintos įtampos kreives u = f(t). Kokie atskirų lygintuvų schemų privalumai ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 06 01
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas. Tikslas – susipažinti su imtuvų jungimu žvaigžde trifaziniame tinkle ir galimais darbo režimais. Ištyrėme trifazę žvaigžde sujungtą grandinę. Jeigu grandinėje yra trumpas jungimas, tuomet perduodama didžiausia galia. Mažiausia galia perduodama, kai vienas laidas nutrūkęs. Laido ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 04 25
Varistoriaus tyrimas
Varistoriaus tyrimas. Sujungta schema. Iš elektronikos žinyno sužinome varistoriaus technines charakteristikas. Išmatuoju įtampos priklausomybę nuo srovės stiprio leidžiant srovę. Iš gautų duomenų nubrėžiu grafika. Skaičiavimai. Skaičiavimams reikalingos formulės. Statinė varža. Statinė varža atgalinio jungimo. Išvada.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 02 27
Nuosekliosios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Nuosekliosios kintamosios srovės elektros. Grandinės tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų R, L ir C elementų. Ištirti cosf įtaką grandinės darbui. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes. Iš bandymo duomenų, parinkus reikiamą mastelį, nubraižyti 3 vektorines ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 10 16
Puslaidininkinio diodo tyrimas
Puslaidininkinio diodo tyrimas. Laboratorinio darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais diodų parametrais ir išmatuoti jų voltamperines charakteristikas (VACh. Darbo aprašymas. Darbo priemonės. Matavimų ir skaičiavimų lentelės. Diodo VACh tiesioginė ir atvirkštine šakos. Grafikas. Išvados. Diodo tyrimas parodė, kad diodas atitinka ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 11 06
Lauko tranzistoriaus tyrimas
Darbo tikslas: išnagrinėti lauko tranzistorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus; išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Lauko tranzistoriaus perdavimo chrakteristikos. Pagrindinės formulės tranzistoriaus statumui ir vidinei varžai apskaičiuoti. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 06 25
Tranzistoriaus bendrosios bazės junginio (bbj) tyrimas
Tranzistoriaus bendrosios bazės junginio (bbj) tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su bb junginio veikimu, statinėmis įėjimo ir išėjimo charakteristikomis, parametrais. Darbo priemonės. Tranzistoriaus žinyniniai parametrai. Darbo eiga. Bb junginio įėjimo charakteristikos. Bb junginio išėjimo charakteristikos. Skaičiuojame h ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 02 27
TCP IP tinklai
Telekomunikacijų tinklų valdymas, tcp/ip tinklai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 psl.
2012 05 27
LCD Simbolinis skystųjų kristalų indikatorius
Darbo tikslas. Susipažinti su simbolinio skystųjų kristalų indikatoriaus (lcd) veikimo principu. Praktiškai išbandyti lcd indikatoriaus valdymą mikrovaldikliu PIC18F14K22. Parašyti programą c kalba informacijos atvaizdavimui lcd indikatoriuje. Darbo užduotis. Sukompiliuoti 5.1 ir 5.2 pavyzdžiuose pateiktas programas. Atlikti programų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 psl.
2011 04 29
Mikroprocesoriai. PIC18 mikrovaldiklio įvesties išvesties prievadai.
Pic. Mikrovaldiklio įvesties/išvesties prievadai. Jungiklio prijungimas prie mikrovaldiklio. Darbo tikslas susipažinti su pic. Mikrovaldiklio įvesties/išvesties prievadais. Sukonfiguruoti mikrovaldiklio prievadus duomenų įvedimui ir išvedimui. Parašyti programą c kalba jungiklio signalui įvesti į mikrovaldiklį. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 psl.
2011 03 23
Vienfazio transformatoriaus bandymas (2)
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Bandymų schemos. Tuščiosios veikos bandymo schema. Trumpojo jungimo bandymo schema. Transformatoriaus bandymų bendroji schema. Tuščiosios veikos, trumpojo jungimo ir darbinių charakteristikų bandymų duomenys. Transformatoriaus darbinės charakteristikos. Transformatoriaus tuščiosios veikos režimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2012 12 18
Mikrodalelės savybių analizė
Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes kai mikrodalelė yra vienmatėje be galo gilioje potencialo duobėje (apskaičiuoti mikrodalelės leidžiamųjų energijos reikšmių priklausomybes nuo duobės pločio a. Darbo tikslas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikas. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 10 09
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas
Darbo tikslas: išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 06 25
Garsinio dažnio stiprintuvas
Garsinio dažnio stiptintuvas. Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galinės pakopos skaičiavimas. Orientacinis pradinio stiprintuvo skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 26 psl.
2013 05 08
Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas
Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas. Užduotis. Naudojami prietaisai ir įrenginiai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Schema. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 12 18
Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio (bej) tyrimas (2)
Tranzistoriaus emiterio junginio (bej) tyrimas. Susipažinti su BE junginio veikimu, statinėmis įėjimo ir išėjimo charakteristikomis, pagrindiniais parametrais. Darbo priemonės. K644A Tranzistoriaus žinyniniai duomenys. Darbo aprašymas. Jungimo schema. Matavimų ir skaičiavimų lentelės. Grafikai ir h parametrų skaičiavimas. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 11 06
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas. Darbo tikslas – susipažinti su puslaidininkinių diodų, stabilitronų ir šviestukų struktūra, veikimo principu, ištirti jų charakteristikas. Susipažinome su puslaidininkinių diodų struktūra, veikimo principu, ištyrėme jų charakteristikas.Puslaidininkinį diodą sudaro p-n sandūra. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2013 03 09
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu
Darbo tikslas – susipažinti su simetrinių trumpūjų jungimų modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų chemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Sistemos skaičiuojamosios chemos sudarymas vardiniais vienetais užduotai skaičiuojamajai (baziniai) įtampai usk (modeliavimo chemos evj ir varžų nustatymas). Sistemos įtampų ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2011 06 25
Varistoriaus tyrimas laboratorinis darbas
Labartorinis darbas nr. varistoriaus tyrimas. Maitininimo šaltinis.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 01 20
Puslaidininkių krūvininkų koncentracijos
Puslaidininkių krūvininkų koncentracijų. Darbo tikslas. Fizikinių procesų, lemiančių krūvininkų koncentraciją puslaidininkiuose, analizė. Krūvininkų koncentracijų priklausomybių nuo priemaišų, temperatūros ir puslaidininkio parametrų tyrimai. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Savųjų krūvininkų koncentracijų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2012 04 01
Vienfazio transformatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazio transformatoriaus darbu ir savybėmis. Įsisavinti pagrindinių transformatoriaus darbo parametrų matavimo būdus. Užduotis. Išnagrinėti schemos matavimo prietaisų jungimą ir dydžius, kuriuos jie matuoja. Eksperimentiškai gauti vienfazio transformatoriaus darbines charakteristikas ir būdingus ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 06 25
Mikrodalelės savybių analizė laboratorinis
Mikrodalelės savybių analizė. Darbo tikslas. Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes, kai ji sutinka aukštą trikampi barjerą (rasti skaidrumo koeficiento D priklausomybę nuo barjero storio d ir mikrodalelės masės m Pradiniai duomenys. Skaičiavimai ir darbo formulės. Grafikai. Apibendrinimas. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 09 29
RC generatoriaus tyrimas
Rc autogeneratoriaus tyrimas. Naikvisto metodu ištirti rc autogeneratoriaus susižadinimo sąlygas ir ištirti stiprintuvo stiprinimo koeficiento įtaką generuojamų virpesių formai. Naudojamų prietaisų sąrašas. Rc autogeneratoriaus tyrimas naikvisto metodu. Stiprintuvo ir grįžtamojo ryšio grandinės virpamųjų charakteristikų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas
Darbo tikslas. Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti rc ir rl grandžių dažninių amplitudės cha¬rakteristikų (dach) priklausomybę nuo elementų parametrų. Tirtų grandžių darbinės principines elektrinės schemos ir įtampos perdavimo funkcijų bei dach ir dfch formulės. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2011 11 30
Stabilitrono savybių tyrimas
Darbo tikslai ir uždaviniai. Ištirti stabilitrono savybes (veikimo principą, jungimo schemą ir jų naudojimą). Sudaryti stabilitrono voltamperines charakteristikas. Palyginti stabilitrono ir lygintuvinio diodų savybes. Teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo schema. Darbo eiga. Stabilitrono savybių tyrimas. Darbo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 05 09
Analogas kodas keitiklis
Darbo tikslas susipažinti su analogas – kodas keitiklių darbo principais. Praktiškai išbandyti mikrovaldiklio pic. F. K. Mikrovaldiklio vidinio analogas – kodas keitiklio veikimą. Parašyti programą c kalba analoginio signalo keitimui į skaitmeninį kodą.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 psl.
2011 04 29