Elektronikos namų darbai

90 dokumentų
Namų darbas.kintamosios srovės grandinės
Vienfazei lygiagrečiai kintamos srovės grandinei, kurios schema parodyta. Pav. : pagal. Lentelės duomenis nubraižyti patikslintą grandinės schemą; rasti atskirų grandinės elementų varžas; rasti grandinės šakų sroves ir srovę imamą iš šaltinio; rasti įtampą ; rasti grandinės naudojamą aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 04 25
Elektronikos pagrindai. Namu darbas Nr1
Raskite savųjų krūvininkų koncentraciją puslaidininkyje, kurio temperatūra. K, o draudžiamosios juostos plotis w. Grynąjame puslaidininke laidumo elektronų ir skylių koncentracijos vienodos. Kaip ir kiek kartų pakis savųjų krūvininkų koncentracija, temperatūrai pakilus dydžiu 22℃? Kokios bus krūvininkų koncentracijos 300 K ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2011 03 26
Elektronikos namų darbas Nr 2 Loginių schemų sudarymas
pagal. Lentelėje pateiktą išraišką, užrašyti išplėstą loginę išraišką;. Sudaryti šios funkcijos reikšmių lentelę;. Sudaryti šios loginės funkcijos loginę schemą;. Nubraižyti karno diagramą ir minimizuoti loginę funkciją ir užrašyti jos loginę išraišką;. Sudaryti ir nubraižyti šios loginės funkcijos loginę ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2011 02 17
Skaitmeninių signalų apdorojimas namų darbas 2
Skaitmeninis signalų apdorojimas. Nubraižyti filtro struktūrą. Rašykite filtro sistemos funkciją h(z). Gautą h(z) išskaidykite paprastosiomis trupmenomis. Braižykite polių-nulių diagramą. Raskite visas galimas h(z) konvergavimo sritis. Braižykite visas h(z) konvergavimo sritis. Raskite h(z) atitinkamas impulsines reakcijas h(n). ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2013 04 04
Programuojami loginiai valdikliai
Programavimas standartine ldd kalba. Sudaryti programą ldd kalboje pagal reline – kontaktinę kodinio užrakto schemą. Patikrinti programos veikimą codesys programavimo sistemoje. Programavimas standartine fbd kalba. Sudaryti programą fbd kalboje, kuri realizuotų tris periodiškai pasikartojančias nustatytos laiko trukmės impulsų sekas. ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2012 06 29
Tranzistorinis įtampos stiprintuvas
Tranzistorinis įtampos stiprintuvas. Varianto Nr. 63.Duota: EK = 7,5 V IB0 = 0,6 mA h21E = 240 h11E = 260 21E = 1,6 MHz Rk = 2 k Rap = 5 k C1 = 1 F C2 =1 F C0 = 90 pF
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 01 02
Tranzistorinis įtampos stiprintuvas 2
Tranzistorinis įtampos stiprintuvas. Varianto numeris 77.Duota: EK = 9 V IB0 = 1 mA h21E = 220 h11E = 420 21E = 2,2 MHz Rk = 2,2 k Rap = 2,7 k C1 = 1 F C2 =1 F C0 = 150 pF
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 05 28
Elektronikos pagrindai. Namų darbas Nr2
Elektronikos pagrindų. Laboratorinis darbas. Apskaičiuokite sandūros barjero aukštį. Apskaičiavę fermi lygmens padėtį, nubraižykite sandūros energijos juostų diagramą. Apskaičiuokite sandūros nuskurdinto sluoksnio storį, kai neveikia išorinė įtampa. Apskaičiuokite sandūros talpą, veikiant atgalinei įtampai, kurios dydis.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2011 03 26
Loginių schemų projektavimas
Užduotis1.Pagal 2.1 lentelėje pateiktą išraišką, užrašyti išplėstą loginę išraišką;2.Sudaryti šios funkcijos reikšmių lentelę;3.Sudaryti šios loginės funkcijos loginę schemą;4.Nubraižyti Karno diagramą ir minimizuoti loginę funkciją ir užrašyti jos loginę išraišką;5.Sudaryti ir ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 05 12
Automatinis valdymas namų darbas
Automatinio valdymo namų darbo užduotis. Užduotis. Patikrinti tachometro servomechanizmo pozicionavimo automatinio valdymo sistemos stabilumą pagal Hurvico ir Michailovo kriterijus bei išskirti sistemos parametro k3 stabilumo sritį D skaldymo būdu. Duota. Automatinio valdymo sistemos struktūrinė schema. Variklio, tachometro ir matavimo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2014 11 15
Induktyvinis priartėjimo jutiklis
Įvadas. Veikimo principas. Jutiklio kalibravimas. Techninės charakteristikos. Jutiklių montavimas. Taikymo pavyzdžiai.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2012 05 23
Tranzistorinis įtampos stiprintuvas Elektronikos namų darbas
Uždavinys. Nustatykite tranzistoriaus bazės varžos Rk dydį. Paskaičiuoti tranzistorinio įtampos stiprintuvo dažninę amplitudės charakteristiką. Nubraižyti įtampos stiprintuvo dažninę amplitudės charakteristiką. Nustatyti stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą. Tranzistorinis įtampos stiprintuvas. Duomenys stiprintuvo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2014 12 07
Elektrodinamikos namų darbas
Užduotis. Apskaičiuoti 1metro ilgio apvalaus laido , kurio diametras 2a kompleksinę varžą dažnio f srovei. Palyginti su varža nuolatinei srovei. Sprendimas. Skaičiuojame kampinį dažnį. Apskaičiuojame įsiskverbimo gylį. Apskaičiuojame kompleksinę varžą. Apskaičiuojame kompleksinę varžą kintamai srovei. Apskaičiuojame varžą ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2011 06 25
Stabilizatoriaus schemos analizė
Stabilizatoriaus schemos analizė. Lygintuvo schemos analizė. Stabilizatoriaus balastinio rezistoriaus varžos nominali vertė. Minimali ir maksimali balastinio rezistoriaus varža. Balastinio rezistoriaus galia. Parenkama nominali galia. Parametrinio stabilizatoriaus stabilizacijos koeficientas. Stabilizatoriaus naudingumo koeficientas. Randama ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 01 26
Elektronikos pagrindai 1 namų darbas
Elektronikos pagrindai. Rasti savųjų krūvininkų tankius 300 K temperatūroje. Kaip ir kiek pakistų savųjų krūvininkų tankiai temperatūrai pakilus 27,5 0C? Kokie būtų krūvininkų tankiai 300K temperatūroje puslaidininkį legiravus akceptorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija NA = 9*1017 cm-3? Apskaičiavę Fermio lygmens ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2013 03 13
Relinė apsauga ir automatika
Apskaičiuojame linijų bei transformatorių darbo sroves. Parenkame srovės transformatorius ir jų apsaugų tipus (srovės transformatorių jungimo schemas). Apskaičiuojame maksimalaus ir minimalaus režimo trumpųjų jungimų sroves (taškuosea, b, c, d ir e). Apskaičiuojame apsaugų suveikimo sroves (pirmines ir antrines) ir patikriname jų ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2011 06 25
Saules elementai 5 kartos
Įvadas. Istorija. Fotoelektros pagrindai. Fotoelektriniu moduliu charakteristikos. Fotoelektriniu moduliu parinkimas. Silicio saulės elementai. Plonasluoksniai saulės elementai. Koncentratorinės fotoelektros sistemos. Kristalinio silicio saulės elementai. Naujos kartos saulės elementai. Organiniai saulės elementai. Indžio galio nitrido ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2012 01 19
Signalų ir grandinių namų darbas
Užduotis. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Grandinės tyrimas ewb paketu. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2011 12 15
Skaitmeninis signalų apdorojimas Klausimai ir atsakymai
Skaitmeninis signalų apdorojimas. Namų kontrolinio darbo užduotys. I dalies klausimai. Ką vadiname signalu. Ką vadiname determinuotais signalais. Pavaizduokite pasirinkto dažio harmoninį signalą laiko ir dažnių ašyse. Kaip signalai klasifikuojami laiko kitimo atžvilgiu? Pateikite pavyzdžius. II dalies klausimai. III dalies ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2017 03 16
Užduotis. Ant balto, languoto arba milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite H23 tipo EM bangos, žadinamos strypeliu stačiakampiame (a > 2b, l > λb > 2a) bangolaidyje EM lauko vektorių E, Jsl , H, JlS linijas ir paviršinius krūvius qS. Aptarkite žadinimo būdo parinkimą. Sprendimas. Literatūros sarašas.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 10 23
Mikroprocesorių namų darbas Nr.2
Mikroprocesorių namų darbai. Šešiolikos skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas. Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Operandų adresavimas mikroprocesoriuje intel 8086 (k1810bm86. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas ms dos programinėmis priemonėmis. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2010 03 03
Signalai ir grandinės namų darbas
Schemos aptarimas: schemą sudaro aktyvusis elementas r ir reaktyvieji elementai c. Ir c. Pagal sandarą, grandinė esti paprasčiausias cr-grupės filtras, t. Y aukštų dažnių filtras. Analitika: filtrai dažniausiai charakterizuojami dažninėmis amplitudės(dach) ir dažninėmis fazės(dfch) charakteristikomis. Įtampos perdavimo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2011 06 25
SERVo variklis
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Diferencialinė lygtis. Dinamikos lygtys. Perdavimo funkcija. Parametrų skaičiuotė. modelis. Charakteristikos. Skaičiavimo formulės. Išvados. Literatūra.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2016 01 14
Lygintuvinis diodas
Lygintuvinis diodas – puslaidininkis diodas, kurio pagrindinė paskirtis – praleisti srovę viena kryptimi. Šie diodai naudojami įvairiuose elektros srovės lygintuvuose. Sutartinis ženklas. Elektros srovės lygintuvas. Dviejų pusperiodžių (angl. Full wave) lygintuvas su keturiais diodais. Vieno pusperiodžio (angl. Half wave) ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 06 25
Trifazės kintamosios srovės elektros grandinės skaičiavimas
Trifazės kintamosios srovės elektros grandinės skaičiavimas. Randame grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Sroves suskaičiuojame taikydami Kirchhofo lygčių metodą. Vatmetrų rodmenų ir šiluminių galių nuostolių skaičiavimas.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2014 12 16
Elektronikos pagrindai
Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialinio barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir fermio lygmens, įvertindami potencialinio barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite sandūros juostinį modelį. Apskaičiuokite pn sandūros ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2011 09 06
Elektros sistemos dinaminio ir statinio stabilumo tyrimas
Elektros sistemos dinaminio ir statinio stabilumo tyrimas. Nagrinėjamos elektros sistemos tinklo schemos sudarymas. Normalaus priešavarinio ( maksimalaus ) režimo skaičiavimas. Elektrinis dinaminio stabilumo tyrimas. Išvados. Statinis stabilumas – tai sistemos sugebėjimas savarankiškai atstatyti pradinį režimą esant mažiems ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2011 06 25
Puslaidininkinio lygintuvo analizė
Elektros grandinės. Trečiojo namų darbo užduotis. Puslaidininkinio lygintuvo analizė.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2014 11 20
Skaitmeninis signalų apdorojimas
Kuo skirasi periodinio ir neperiodinio virpesio spektrai? Kaip klasifikuojami signalai? Kaip klasifikuojamos grandinės? Apibūdinkite plačiajuostį virpesį. Duokite pavyzdžių. Kas yra siaurajuostis virpesys? Duokite pavyzdžių. Kas yra virpesio spektras? Kas yra grandinės dažninės charakteristikos? Kas yra grandinės laikinės ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 03 28
Automatika darbas
Įvadas. Užduoties analizė. Arduino procesorinių mikrovaldiklių privalumai ir trūkumai. Panašių prietaisų apžvalga. Įtaiso veikimo principas. Rėlių bloko, valdomo skaitmeniniu mikrovaldikliu veikimo principas. Išėjimo signalas. Mikrovaldiklio paskirtis. Elektros elementų paaiškinimas. Programinis aprūpinimas. Algoritmo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2016 03 01