Elektros grandinė savarankiškas darbas


Elektronikos savarankiškas darbas. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Saviindukcija. Abipusė indukcija. Sūkurinės srovės. Magnetinė indukcija. Magnetinio lauko linijos.


Nesunku atlikti tokį bandymą: prie uždaros grandinės, sudarytos iš laido, prijungto prie galvanometro gnybtų, artinamas arba tolinamas pasto¬vus magnetas (6.4.8 pav.). Galima pastebėti, kad, arti¬nant prie grandinės magnetą, galvanometro rodyklė atsilenkia ir rodo grandinėje atsiradusią elektros srovę. Nustojus artinti magnetą, grandinėje elektros srovė išnyksta, o tolinant magnetą, srovė vėl atsiranda, tik teka priešinga kryptimi negu magnetą artinant. Šiame bandyme visada grandinės apribotą paviršių veria magneto sukurtas magnetinės indukcijos B srautas Ф

Elektros grandinė savarankiškas darbas. (2015 m. Sausio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektros-grandine-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 01:34