Elektrotechnikos diplominiai darbai

16 dokumentų
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant dabartinius. Reikalavimus. Atstatomieji darbai. Vidutinės įtampos elektros tinklų plėtros kryptys. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 psl.
2012 06 08
Gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas
„uab“fauga“plastikinių langų gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas ir ekonominė analizė. Įvadas. Studijų programos veiklos sritys, profesinės kompetencijos. Profesinių kompetencijų kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu sąrašas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Panašios paskirties projektų ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 psl.
2013 04 22
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo sistemos analizė. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso sistemos paskirtis, taikymas, techninės charakteristikos, eksploatavimo problemų aprašymas. Projektavimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2013 05 27
Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas
Įvadas. Techniniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Atstojamosios schemos parametrų ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 77 psl.
2011 05 05
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, įmonės parduodamos elektros kiekiai, įmonės išlaidų ir pajamų struktūra. Elektros tinklų įmonės ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 psl.
2010 03 03
Kauno HE hidroelektrinės skirstyklos rekonstrukcija
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kauno he elektrinės dalies charakteristika. Kv įtampos esamos skirstyklos darbo analizė. Kv įtampos šiuolaikinių jungtuvų apžvalga. Kv įtampos jungtuvų keitimo pagrindimas ir siūlomi sprendimai. Projektinė dalis. Kv įtampos skirstyklos apkrovos. Trumpojo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2013 05 14
Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo objekto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektavimas. Apšvietimo elektros aprovų skaičiavimas ir įvertinimas. Apšvietimo elektros tinklo projektavimas. Šildymo elektros kabelių skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 psl.
2013 05 27
Elektros tinklo projektas
Įvadas. Darbo anotacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Projektuojamojo objekto (bendroji, elektrinių apkrovų ir technologinio proceso) charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu, eįįt reikalavimai vidaus elektros tinklo įrengimui. Projektinė dalis. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 psl.
2013 04 22
Elektros tinklo ir elektrinės sujungimas
Summary. Įvadas. Skaičiuojamoji – aiškinamoji dalis. Elektros tinklo skaičiavimas. Tinklo duomenys,schema ir įtampų parinkimas. Pastočių ir transformatorių parinkimas. Skaičiuojamosios apkrovos. Galios srautų skaičiavimas. Laidininkų parinkimas ir tikrinimas. Elektros tinklo parametrų ir režimų skaičiavimas. Transformatorių ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 psl.
2011 05 18
Saules kolektoriai diplominis darbas
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Saulės kolektoriai. Saulės energija. Fotoelektriniai moduliai. Saulės jėgainių gaminamos energijos apskaita. Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas namų ūkiui. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Sia „SunBaltic“ apžvalga. Elektros generavimo sistemos parametrų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 psl.
2016 04 21
Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol konstruktyvinis išpildymas. Šiuolaikinės medžagos ir armatūra naudojamos oro linijose. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 100 psl.
2013 05 14
Hidroelektrinė
Įvadas. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 psl.
2011 03 30
Telekomunikacijų skirstomajame tinkle strategijos. Magitro tyriamasis darbas.
Telekomunikacijų skirstomajame tinkle strategijos. Įžanga– ateities vizija pasaulio telekomunikacijų sferoje. Visuomeninės tendencijos. Technologijos tendencijos. Interneto ir telekomunikacijų vystymosi neaiškūs faktoriai. Palydovinio ryšio galimybės. Ateities vizija. Telekomunikacijų skirstomajame tinkle galimybės. Telekomunikacijų ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 11 psl.
2010 03 03
Vėjo ir fotoelektrinės jėgainės tyrimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Vėjo energijos naudojimo plėtra. Vėjo greičiai Lietuvoje. Vėjo jėgainių konstrukcijos ir techniniai rodikliai. Vėjo jėgainių ekonominiai rodikliai. Fotoelektros naudojimo plėtra. Saulės spindulinė energija Lietuvoje. Fotoelektrinių jėgainių konstrukcijos, techniniai ekonominiai rodikliai. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 psl.
2014 03 31
Elektrinės ir pastotės kombinuoto ciklo elektrinė
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimasTrumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. (+1 ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 psl.
2016 05 19
Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto sp - 49 relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimas
Aiškinamojo rašto turinys. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Darbo anotacijos lietuvių kalba. Darbo anotacijos užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius.Pagrindiniai skirstyklos elementai.Valdomos pastotė aprašymas. Projektavimo skyrius.Įrenginių veikimo principas.Struktūrinės schemos parinkimas. Relinės apsaugos skaičiavimas. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2017 05 11