Entropijos pokyčio nustatymas, lydant kristalinį kūną


Fizikos laboratorinis darbas. Entropijos pokyčio nustatymas, lydant kristalinį kūną. Darbo tikslas. Nustatyti natrio druskos lydymosi temperatūrą. Nustatyti entropijos pokytį šildant ir išlydant duotajį kristalinio natrio druskos kiekį. Teorinis darbo pagrindimas. Termodinaminė sistema. Pusiausvyrieji ir nepusiausvyrieji būviai ir procesai. Būvių diagramos. Izoprocesai. Būvio funkcijos. Entropija. Dinamikos dėsniai. Darbo rezultatai. Išvados.


Kūno (ar kūnų sistemos) būvį galima apibūdinti makroskopiniais ar mikroskopiniais parametrais. Makroskopiniai parametrai – tūris V, slėgimas p, absoliutinė temperatūra T, tankis, šilukos ir elektros laidumas ir t.t. o mikroskopiniai – atskirų molekulių greičiai, koordinatės ir t.t.

Kūnai, tarp kurių vyksta energijos mainai darbo ir šilumos kiekio perdavimo būdu, sudaro termodinaminę sistemą. Termodinaminės sistemos būsena nusakoma makroskopiniais parametrais. Sistemos būvis nusakomas tam tikru skaičiumi nepriklausomų parametrų.

Pusiausvyriniais vadinami būviai, kai sistemą nusakantys parametrai turi apibrėžtas, laikui bėgant nekintanąias vertas. Pusiausvyriniais procesais vadinami procesai, kurių metu sistemos parametrų vertes lieka apibrėžtos. Realūs procesai yra laikomi nepusiausvyriniais. Termodinamikoje realūs procesai yra nagrinėjami laikant juos pusiausvyriniais, t.y. relus procesas yra pakeičiamas daugiau ar mažiau jam artimu pusiausvyriniu procesu.

Būvių diagramos. Izoprocesai. Jei būviui keičiantis vienas parametras nesikeičia, vyksta vadinamas izoprocesas. Kai T=const., procesas vadinamas izoterminiu, kaip p=const. - izobariniu, kai V=const. – izochoriniu. Procesas, kuriam vykstant sistema iš aplinkinių kūnų negauna ir neatiduoda šilumos, vadinamas adiabatiniu.

Būvio funkcijos. Entropija. Termodinaminės sistemos būsena nusakoma būsenos parametrais. Kintant šiems parametrams, kinta sistemos būsena, ir atvirkščiai: kintant būsenai, kinta būsenos parametrai.

Entropijos pokyčio nustatymas, lydant kristalinį kūną. (2014 m. Rugsėjo 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/entropijos-pokycio-nustatymas-lydant-kristalini-kuna.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 04:49