Esė

1975 dokumentai
Viljamas šekspyras Karalius Lyras esė
Viljamas šekspyras „Karalius Lyras“.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2012 12 18
Tėvynės vaizdinys romantinėje Lietuvos literatūroje
Tėvynės vaizdinys romantinėje Lietuvos literatūroje.
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2014 11 29
Ar meilė suteikia žmogaus kasdienybei kilnumo?
Ar meilė suteikia žmogaus kasdienybei kilnumo?
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2014 11 29
Gamta Donelaičio Metuose
Gamta k. Donelaičio „metuose” lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2013 03 12
Knygos analizė Ana Frank Dienorastis
Anos Frank knygos "Dienoraštis" analizė. Tema. Turinys. Pagrindiniai veikėjai. Vaizdiniai sakiniai. Sakiniai apie gamtą. Pamokantys sakiniai. Problema. Nežinomi žodžiai. Ką autorius norėjo pasakyti šiuo kūriniu.
Lietuvių esė, Esė, 10 psl.
2012 06 10
The mass media have a major influence in our lifestyle today
The mass media have a major influence in our lifestyle today.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2015 01 11
Modern technologies change our study habits in many ways
Modern technologies change our study habits in many ways.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2014 04 22
Is volunteering important for young people?
Is volunteering important for young people? Anglų esė.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2013 05 08
Esė Pats svarbiausias žmogus
Įžanga. Man svarbiausi pažintiniai procesai. Motyvacija (bendravime, darbe, moksle). Savęs pažinimas ir savęs vertinimas. Bendravimo procesas. Nuostatos, vertybės. Savo įvaizdžio formavimas. Aš ir grupės procesai. Elgesys konfliktų ir kitų sudėtingų bendravimo situacijų metu. Pabaiga.
Psichologijos esė, Esė, 9 psl.
2011 03 26
Knygos esė V. Juknaitė Išsiduosi balsu
Paukščiai tarp žmonių, žmonės tarp paukščių.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2014 09 20
Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje
Asmenybės laisvės tema XX a. Lietuvių prozoje.
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2014 11 29
Žmonių susvetimėjimo problema literatūroje
Žmonių susvetimėjimo problema literatūroje.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2013 10 19
Ar gali žmogus nepasiduoti likimui?
Ar gali žmogus nepasiduoti likimui?
Psichologijos esė, Esė, 1 psl.
2012 10 03
Filmo esė Neliečiamieji
Filmo „neliečiamieji“ esė.
Sociologijos esė, Esė, 1 psl.
2013 04 03
The best profession to choose
The best profession to choose anglų esė.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2013 02 20
Scientific progress does more harm than good
Scientific progress does more harm than good to the environment.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2014 11 26
Filosofija kaip pasaulio matymo būdas
„Filosofija kaip pasaulio matymo būdas“. Kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo nefilosofinio? Koks filosofijos ir Jūsų pasirinktos specialybės mokslų santykis? Kokia filosofijos paskirtis ir prasmė žmogaus gyvenime?
Filosofijos esė, Esė, 3 psl.
2014 02 05
Ar turtas daro žmogų laimingą?
Samprotaujamas rašinys apie laimę ir vertybes. Ar turtas daro žmogu laimingesnį?
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2012 12 28
Eutanazija esė
Šioje esė nagrinėjama tema – eutanazija. Čia iškelsime probleminį klausimą, kodėl visuomenėje vyrauja keletas požiūrių į eutanaziją? Šioje esė keliama pagrindinė tezė: „svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė yra teisė į gyvybę“. Darbe nagrinėsime visuomenės požiūrį į eutanaziją, pateiksime kvalifikuotų ...
Filosofijos esė, Esė, 6 psl.
2012 12 02
Hamletas - tiesos ieškotojas pastraipa
Hamletas – tiesos iškotojas.
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2013 10 09
Aplinka, laikas ir erdvė globalioje epochoje
Esė ,, Aplinka , laikas ir erdvė globalioje epochoje ” Savarankiškas darbas. Esė ,, Aplinka , laikas ir erdvė globalioje epochoje ”. Kalbos barjero. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai.
Filosofijos esė, Esė, 9 psl.
2015 04 21
Meilės tema Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“
Meilės tema vaižganto apysakoje„Dėdės ir dėdienės“.
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2016 04 26
Opinion essay Living on campus is the best option for students
Living on campus is the best option for students.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2013 04 24
Žmogaus laikysena absurdo ir smurto pasaulyje
Žmogaus laikysena absurdo ir smurto pasaulyje.
Psichologijos esė, Esė, 2 psl.
2013 12 10
Aš kaip lyderis
Lyderystė ir komandinis darbas. Įvadas. Savirefleksija aš kaip lyderis.
Lyderystės esė, Esė, 3 psl.
2014 12 09
Some people think that modern technologies are of great importance to the learning process. Do you agree or disagree with this opinion?
Some people think that modern technologies are of great importance to the learning process. Do you agree or disagree with this opinion?
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2015 12 09
Mano ugdymo filosofija
Įvadas. Egzistencializmas. Idealizmas. Mano ugdymo tikslai. Ugdytojo vaidmuo ugdyme. Ugdytinio vaidmuo ugdyme. Mano ugdymo filosofijos palyginimas su egzistencializmo ir idealizmo filosofijų idėjomis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos esė, Esė, 10 psl.
2013 06 16
Miškas ir lietuvis mūsų literatūroje
Remtasi Baranausku, Maironiu, Vaižgantu.
Lietuvių esė, Esė, 2 psl.
2013 03 12
Įmonės išlaidos ir sąnaudos
Įmonės išlaidos ir sąnaudos: rūšys, ypatybės, panašumai ir skirtumai, reikšmė finansams, atspindys finansinėse ataskaitose.
Ekonomikos esė, Esė, 4 psl.
2012 10 17
It is important for everybody to protect nature? Opinion essay
It is important for everybody to protect nature.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2014 06 12