Etika viešajame sektoriuje


Etika viešajame administravime. Etikos problemos viešajame administravime. Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Medicinos etikos raida. Profesin4s etikos reikalingumas. Viesojo sektorius ir etika. Darbas viesajame sektoriuje rasto darbas. Etines problemos viesajame sektoriuje. Pasitikėjimas valdininkais ir jų kompetencija. Etikos svarba viešajame administravime.

Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Etikos samprata. Etika viešajame sektoriuje. Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados. Naudota literatūra


Etika viešajame sektoriuje svarbi dėl dviejų priežasčių:

1) Demokratija remiasi pasitikėjimu. Pasitikėjimas valdininkais ir jų kompetencija yra labai svarbus, nes formuoja daugelio piliečių požiūrį į visą valdžią. Todėl labai svarbu tobulinti sprendimus ir elgesį siektinų etikos idealų linkme. Visuomeninė tarnyba turi būti etiška.

2) Visuomeninei tarnybai keliami aukštesni standartai.

Visuomenės tarnautojų etika skiriasi nuo privataus gyvenimo ir biznio etikos. Valdininkai turi veikti neperžengiant savo turimos kompetencijos, kuri yra viešosios tarnybos pagrindas. Iš jų reikalaujama elg¬tis atsakingai (paklusti įstatymui ir jį įgyvendinti), vengti galimos žalos ir daryti gera visuomenei (prisiimti asmeninę atsakomybę).

Etika viešajame sektoriuje. (2012 m. Rugsėjo 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/etika-viesajame-sektoriuje.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 13:27