Etikos savarankiški darbai

58 dokumentai
Etikos problemos analizė
Etikos problemos sprendimas. Įvadas. Etikos problemos pristatymas. Etikos problemos nagrinėjimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2013 04 23
Grožio terapeutų etikos kodeksas
Grožio terapeutų etikos kodeksas įžanginė dalis. Skyrius bendrosios nuostatos atlikdamas profesines pareigas grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų santykiai su klientais grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų tarpusavio santykiai. Skyrius grožio terapeutų ir grožio paslaugas , procedūras teikiančių įstaigų reklama ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2016 04 20
Profesinės etikos projektinis darbas
I dalis. Profesinės etikos reikšmė. Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika? Kodėl odontologės veikloje atsiranda etikos elementas? Pasirinkite vieną su odontologo profesine etika susijusią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Nemaža dalis odontologų nemoka bendrauti su visuomenę. Kas jūsų nuomone šiame pasaulyje ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 12 01
Protokolas ir etiketas, bei jų svarba karjerai
Įvadas. Protokolas. Protokolo svarba karjerai. Protokolo taisyklių svaba darbe. Etiketas. Etiketo svarba. Anketos analizė. Išvados. Naudota literatūra:.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2013 04 21
Slaugytojo profesinės etikos kodekso kritinė analizė
Slaugytojo pareiga  - žiniomis , elgesiu , bendravimo kultūra kelti profesijos prestižą. Slaugytojas bendradarbiauja su finansavimo institucijomis ir siekia , kad ištekliai būtų teisingai skirstomi atsižvelgiant į poreikius ir galimybes. Slaugytojai privalo gerbti žmogaus orumą , laisvę bei teises’’.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2016 02 24
Verslo etika Lietuvoje
Verslo etika Lietuvoje. Teisingumo teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija. Kalbos etika. Kontrolės etika. Kritikos etika. Vertinimo etika. Skatinimo etika. Klausymosi etika. Reiklumo etika. Taisyklės pavadinimas. Socialinė atsakomybė. Filantropinė atsakomybė. Etinė atsakomybė. Juridinė atsakomybė. Ekonominė atsakomybė.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 03 19
Profesinis etiketas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Apranga. Oficialūs pokalbiai. Susipažinimas. Pokalbiai. Punktualumas. Kvietimas. Interviu klausimai. Interviu atsakymai. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2014 01 20
X Įmonės etikos kodeksas
Įvadas. Profesinių vertybių aprašymas. Etikos kodekso paskirtis ir tikslas. Bendrosios nuostatos. Santykiai su klientais, vadovais ir darbuotojais. Išvados. Naudota literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 10 24
Situacijos analizė etinės problemos analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Nagrinėjama situacija. Svarbiausių faktų nustatymas ir reikšmingumo paskirstymas. Situacijos etinių problemų hierarchija. Galimos alternatyvos. Tinkamiausia alternatyva. Kaip parinkta alternatyva įtakos pagrindinius suinteresuotuosius asmenis. Utilitarizmo teorija. Deontologijos ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 03 24
Kalbėjimas su auditorija Viešoji kalba
Įvadas. Viešoji kalba. Geros kalbos ypatumai. Kaip pradėti viešą kalbą. Kaip užbaigti kalbą. Kaip išryškinti kalbėjimo esmę. Kaip sudominti klausytojus. Šypsena. Kuo mažiau „Eee“ ir „Aaa“. Dar keli patarimai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2015 03 18
Verslo etikos savarankiškas darbas
Etinio kodekso funkcinės problemos. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Pagyrimo etika. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 01 16
Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos savarankiškas darbas
Įvadas. Etikos kodeksų samprata. Etikos kodekso paskirtis. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodeksų struktūra ir jo rengimo aplinkybės. Etikos kodekso realaus veiksmingumo sąlygos remiantis patirtimi dirbant viešbutyje „Bačkonys“ pavyzdžiu. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 12 21
Etninių problemų klasifikacija, jų analizė ir sprendimų priėmimas
Įvadas. Literatūros analizė. Etinė problema versle. Etinių problemų ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikavimas. Sažiningumas ir teisingumas. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Sprendimų priėmimo metodai. M. G. Velasquezo „septynių žingsnių“ etinių sprendimų priėmimo modelis. Sisteminio problemų sprendimo ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2014 03 12
Etikos problema organizacijoje ir etiško sprendimo priėmimas
Įvadas. Etikos problema organizacijoje. Etiško sprendimo priėmimas. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2015 11 06
Kūno kalba Neverbalinis bendravimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Viršininko neverbalinė kalba. Darbuotojo kūno kalba. Melavimas. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2016 04 03
Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos etikos savarankiškas darbas
Įvadas. Etikos kodeksas. Etikos kodekso struktūra ir jo rengimas. Etikos kodekso veiksmingumo sąlygos. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 01 12
Įmonės etikos kodeksas savarankiškas darbas
„ geolu “ įmonės etikos kodeksas. Etikos kodeksas Dokumentas , atspindintis asmeninės moralės reikalavimus ir teisinius draudimus atskirų profesijos atstovų sprendimams bei veiklai. „ Geolu “ įmonės profesinės vertybės. Bendradarbiavimas - tai  darbas kartu , siekiant bendro tikslo. Garbingumas – savo elgesiu nesiekti ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2017 04 24
Tarptautinio bendravimo protokolo aspektai
Įvadas. Tarptautinio protokolo svarba. Užsienio verslo kultūrų aspektai. Specialistai atkreipia dėmesį į formalias ir neformalias verslo kultūras. Tarptautinio vizitų ir priėmimų vadybos ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2015 12 02
Etika ir pareiga
Kodėl ne visi vienodai supranta pareigą. Ar esama elgesio taisyklių , taikomų visiems ? Kokia nepaklusnumo priežastis. Ar atlikdamas pareiga žmogus tampa laisvas. Ką parodo įsipareigojimas žmogaus stiprumą ar silpnumą.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2015 12 07
Etikos reikalavimai kultūros darbuotojui
Įvadas. Kultūros darbuotojas. Etikos ir moralės svarba. Profesinis taktas ir kalbos kultūra. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Darbo drabužiai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 03 01
Grožio salono profesinės etikos kodeksas
Apie grožio salona. Kodėl rinktis grožio salona. Grožio specialistų profesinės etikos kodekso priedas Dėl elektroninės komercijos. Interneto svetainėje privaloma teikti informacija. Reikalavimai interneto svetainėje pateikiamai profesinei informacijai. Interneto svetainėje savo nuožiūra gali būti skelbiama tokia informacija. ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 10 07
Neetiško elgesio analizė
Situacijos aprašymas. Situacijos vertinimas. Problemos sprendimo būdai ir alternatyvos. Etiško sprendimo priėmimas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2015 08 30
Stalo serviravimo protokoliniai reikalavimai
Įvadas. Pagrindiniai stalo serviravimo principai. Stalo įrankiai. Stalo indai. Stalo serviravimo situacijos analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2014 04 09
Derybos dėl atlyginimo kėlimo
Derybos dėl atlyginimo kėlimo. Praktinė situacija. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 04 11
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros bruožai ir funkcijos. Organizacijos kultūros tipologijos. Organizacijos kultūros lygiai ir parametrai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2016 11 24
X įmonės etikos kodeksas Savarankiškas
Verslo etika. Santykiai su darbuotojais. Santykiai su klientais ir partneriais. Mūsų konkurentai. Socialinė atsakomybė. Santykiai su akcininkais.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2017 03 12
Etika ir etiketas konfliktų sprendime
Etika ir etiketas konfliktų sprendime.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 03 23
Eutanazija - už savarankiškas darbas
Eutanazija-už. Eutanazija visada sukelia mirtį. Lietuvoje įteisinta viena iš eutanazijos formų – pasyvioji savanoriška eutanazija. Nuspręsti turi pats pacientas. Žinoma kaip sakoma kiek žmonių tiek nuomonių, bet manau kad kiekvienas turime pagalvoti ar norime matyti savo artimąjį gyvenanti nepakeliamuose kančiose?
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 05 18
Harvės kohlbergo individo moralinio vystymo modelis
Harvės Kohlbergo individo moralinio vystymo modelis. Pirma stadija - bausmės ir paklusnumo pakopa. Antra stadija - asmeninių tikslų ir mainų pakopa. Trečia stadija - abipusių lūkesčių, savitarpio santykių ir susiderinimo pakopa. (Konformizmo pakopa). Ketvirta stadija - asmeninės sąžinės adaptacijos socialinėje sistemoje pakopa. ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2013 11 17
Lietuvos aukštojo mokslo raida
Įvadas. Lietuvos aukštojo mokslo atsiradimo ir vystymosi istorija ir jos raidos etapai. Aukštojo universitetinio ir neuniversitetinio/ koleginio mokslo esmė ir skirtumai. Studijų trukmė. Įgyjama kvalifikacija. Studijų kreditavimas. Mokestis už mokslą. Stipendijos. Pagrindinės aukštojo mokslo plėtotės gairės Bolonijos kontekste. ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 11 12