Etikos kodeksai


Etikos kursinis darbas. Etikos Kodeksų adresavimas ,tikslai, rūšys, struktūra, sudedamosios dalys, funcijos. Išvados. Naudota Literatūra.


Šio darbo tikslas – aprašyti Etikos Kodekso sudedamajas dalis, jo struktūrą bei funkcijas, taip pat nurodyti realius Etikos kodekso pavyzdžius Lietuvoje ir užsienyje. Galiausiai, palyginti dviejų vienoda/panašia veikla užsiimančių įmonių etikos kodeksus.

Pasaka J. Palidauskaitės, Verslininkų etikos kodeksai adresuojami profesijos nariams, jų bendruomenėms, klientams ar paslaugų pirkėjams bei institucijoms, turinėioms reikalų su ta profesija ar organizacija [PALIDAUSKAITE, J.,Viešojo administravimo etika, 2001, Kaunas, p. 237]. Kitaip tariant kodeksai yra sudaromi tam, kad aiškiai apibrėžtų organizacijos filosofiją ir politiką, nustatytų samdomo darbuotojo teises bei pareigas, taip pat, kad nubrėžtų atsakomybės už darbinę aplinką ribas.

Etikos kodeksai. (2015 m. Sausio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/etikos-kodeksai.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 17:09