Europos sąjungos socialinės politikos analizė


Ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. Europos Sąjungos socialinės politikos charakteristika. Europos sąjunga ir jos socialinė politika. Europos Sąjungos politikos tipai ir jų finansavimo būdai. Europos Sąjungos socialinės politikos pagrindimas. ES socialinės politikos vystymosi kryptys. Europos Sąjungos socialinė politika užimtumo atžvilgiu. Europos Sąjungos socialinė politika socialinės apsaugos atžvilgiu. Europos Sąjungos socialinė politika lygių vyrų ir moterų galimybių atžvilgiu. Išvados. Literatūra.


Semestro darbo tema aktuali, kadangi vis didėja socialinės politikos vaidmuo valstybės ekonominėje politikoje. Socialinė politika svarbi kiekvienam žmogui, kadangi kiekvienas žmogus yra su tuo susijęs ir kiekvienas nori kuo geresnių socialinių garantijų gyvenant savo valstybėje.

Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos socialinę politiką.

Darbo objektas – Europos Sąjungos socialinė politika.

Darbo uždaviniai:

• Pateikti Europos Sąjungos socialinės politikos charakteristiką;

• Aptarti ES socialinės politikos tipus ir jų finansavimo būdus;

• Aptarti ES socialinės politikos pagrindimą;

• Išnagrinėti ES socialinės politikos vystymosi kryptis;

• Pateikti išvadas.

Darbo metodas – teisės aktų ir literatūros analizė.

Europos sąjungos socialinės politikos analizė. (2014 m. Kovo 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-socialines-politikos-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Balandžio 23 d. 16:45