Filosofijos referatai

428 dokumentai
Gyvenimo prasmė
Įvadas. Gyvenimo prasmė. Menas gyventi. Gyvenimo tikslas. Gyvenimo filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo petro asmenybę. Atradęs tiesą atrasi net ik save. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 04 15
Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė, prigimtis, reikšmė
Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 11 17
Laisvė, atsakomybė
Įvadas. Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Etikų nuomonės apie laisvę ir atsakomybę. Laisvės problema moksle ir mene. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Tomas akvinietis. Penki Dievo būvimo įrodymai
Įvadas. Tomas akvinietis. Šv. Tomo estetika. Moralės filosofija. Tomas akvinietis savo filosofijoje iškėlė tris klausimus. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 11 28
Gyvenimo tikslas ir prasmė
Gyvenimo tikslas ir prasmė. Įvadas. Kas yra žmogaus gyvenimas? Gyvenimo prasmė rytų filosofijoje. Gyvenimo prasmė ir samprata vakarų filosofijoje. Žmogaus dvasinis pasaulis. Kodėl aš gyvenu čia ir dabar? Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Platonas Puota arba apie meilę
Įžanga. Platonas. Puota arba apie meilę. Išvados. Pirmasis kalbėti pradėjo Faidras. Jo nuomone, dievas Erotas yra nuostabus ir daug kuo yra pasižymėjęs žmonių ir dievų tarpe. Jis yra vienas iš seniausių dievų, todėl gali mums suteigti didžiausių gėrybių. Jis gali įkvėpti meilę. Meilė - tai troškimas to, kas gražu. Meilė ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E.Fromą
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E. Fromą. Turėjimas. Buvimas. Tezės.
Filosofijos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 10 26
Kas yra laimė pagal Aristotelį?
Įvadas. Tikslas. ,,aukso vidurys“. Laimė aukščiausia žmogaus veikla. Išoriniai veiksniai. Būdai pasiekti laimę. Išvada. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 04 25
Renesanso filosofijos apžvalga. Patriotinė ir socialinė filosofija. N.Makiavelis
Įvadas. Atgimimo laikotarpio ypatybės. Filosofija ir religija. Atgimimo filosofijos šaukliai. Šešios atgimimo filosofijos tendencijos. Renesansas ir humanizmas. Renesanso socialinė filosofija. Niccolo machivelli. Politinės veiklos samprata nikolo makiavelio veikaluose. Niccolo machivelli kūryba. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 17 psl.
2010 11 23
Ugdymo filosofija
Įvadas. Tikslas. Ugdytojo ir ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 02 24
Referatas apie stresą
Stresas, jo priežastys ir būdai jį įveikti. Įvadas. Kas yra stresas? Kas sukelia stresą? Stresas gali būti. Streso simptomai. Kaip mus veikia stresas? Nuolatinio streso poveikis. Kokios streso pasekmės sveikatai? Kas kenčia nuo streso? Streso įveikimo būdai. Streso gydymas. Streso mažinimo priemonės. Kaip patirti kuo mažiau streso? ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 12 03
Filosofijos ir mokslo santykis
Įvadas. Filosofija ir mokslas. Filosofijos ir mokslo skirtumai. Filosofija ir specialieji mokslai. Specialiųjų mokslų klasifikacija. Filosofija ir realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. Filosofija ir socialiniai mokslai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 01 09
Kierkegaardas Sorenas Trys gyvenimo stadijos
Trys gyvenimo stadijos pagal soreną kierkegaardą. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados. Literatūros sąrašas. Iš viso filosofas išskiria estetinę, etinę ir religinę gyvenimo stadijas. „šios žmogaus gyvenimo stadijos nėra kokios nors chronologiškai nuoseklios bei ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Sokrato filosofija
Įvadas. Asmenybė. Gyvenimas. Pažiūros. Sokrato filosofinės idėjos. Dorybės samprata. Sokratizmas. Mokiniai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 03 06
Meilės jausmas
Įvadas. Meilės samprata ir jos poreikis. Meilės sudėtis. Meilės rūšys. Meilės patyrimas. Išvados. Literatūra. „meilė – tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji – visas pasaulis, nors ją gali apkabinti abiem rankom. “ m. Jokajus. Didžiausia laimė gyvenime – mylėti ir būti mylimam. Meilė – tai jausmas, kuris ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 04 12
Gyvenimo tikslas ir prasmė filosofiniu požiūriu
Įvadas. Prasmė. Menas gyventi. Tikslas. Filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo asmenybę. Atradęs tiesą, atrasi ne tik save. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 12 18
Nikolo Makiavelio požiūris į moralę ir politiką
Makiavelio politinių pažiūrų interpretacijų yra labai daug. “valdovas”- trumpa knyga: jos stilius paprastai apibūdinamas kaip nepaprastai skaidrus, glaustas ir kandus. “samprotavimai” nėra, kaip įprasta politiniams traktatams, pernelyg ištęsti, tai tokia pat aiški ir tiksli knyga. Tačiau yra prieštaravimų tarp ...
Filosofijos referatai, Referatas, 5 psl.
2010 12 13
Platono valstybės modelis ir šiuolaikinė valstybė
Įvadas. Platono „valstybė“. Šiuolaikinė valstybė. Platono ir šiuolaikinės valstybės modelių palyginimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 04 04
Pagrindinės xx a. filosofijos kryptys ir filosofinės srovės
Įvadas. Fenomenologija. E. Huserlio fenomenologija. Hermeneutika. Pagrindiniai hermeneutikos atstovai. Egzistencializmas. Egzistencializmo pradininkai. Egzistenclialistų tarpusavio skirtumai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 10 21
Realizmo ir Humanizmo ugdymo filosofija
Realizmo ugdymo filosofija. Humanizmo ugdymo filosofija. Palyginimas. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 11 21
Imanuelio Kanto deontologinė etika
Įvadas. Imanuelio kanto etikos užuomazgos. Imanuelio kanto kategorinis imperatyvas. Imanuelio kanto laimės samprata. Imanuelio kanto laisvės samprata. Imanuelio kanto etikos kritika. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 04 13
Filosofijos egzaminas
Filosofijos kilmė ir esmė. Būties sampratos senovės graikų natūrfilosofijoje. Platoniškojo idealizmo esmė. Aristotelio metafizikos esmė. Platonškos ir aristoteliškos filosofijos plėtra krikščionybėje. Būties pažinimo problema platono ir aristotelio darbuose. Būties pažinimo problema scholastikoje. R. Dekarto ontologija ir jos ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 06 26
Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė
Maceinos studijos "jobo drama" konspektas ir analizė. Egzistencializmu šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė, kurios problemų centre stovi ne tiek amžinoji žmogaus esmė, kiek laikinis ir žemiškasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės nagrinėjimai mums davė puikią žmogaus apibrėžtį, žinomą jau nuo aristotelio laikų: žmogus ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Seneka Laiškai Lucilijui
Nauji pasiūlymai individualumo raiškos formoms. Asmens santykis su aplinka. Tobulėjimo būtinybė žmogui. Kaip sutikti senatvę? Kaip išvengti supanašėjimo minioje? Kaip atpažinti dorybes?
Filosofijos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 09 30
Būties samprata Platono filosofijoje
Būties problema apskritai yra visos filosofijos problematikos centras. Graikų filosofija orientuota į būtį, būties harmoniją. Nėra vienodų būties aiškinimų. Būties sąvoka yra bendriausia, todėl jokia protu ir patirtimi besiremianti teorija negali įrodyti tam tikros būties sampratos besąlygiško pranašumo. Neįmanoma, remiantis ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 psl.
2011 05 06
Būties problema filosofijoje
Įvadas. Būties sąvokos samprata. Kasdieninė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. "gamta yra būtis" (m. Heideggeris ir kt. ). Būties prasmė. Būties prasmė pagal m. Heideggerį. Būties prasmė ir beprasmybė A. Šliogeris. Būtis kaip pasaulis, kaip visuminė tikrovė. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 18 psl.
2010 03 03
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu. Įvadas. Gyvenimo prasmės suvokimas rytų filosofijoje. Žmogaus vaidmuo šiame pasaulyje (kinų, indų filosofijoje). Žemiškojo ir nežemiškojo pasaulio suvokimas. Gyvenimo prasmės suvokimas vakarų filosofų akimis. “Daiktų” ir “įdėjų” pasauliai. Sąmonės ir sielos suvokimas. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Gyvenimo prasmė ir tikslas. Filosofinis požiūris
Filosofijos referatas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje. Gyvenimo prasmė ir tikslai šiandieninėje aplinkoje.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 06
Meilės esmė ir prasmė
Įžanga. Meilės prasmė. Meilės objektai. Broliška meilė. Motiniška meilė. Patriotizmas ir meilė žmonijai. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė kaip tikėjimas. Požiūris į meilę. Ar meilė yra menas? Pabaiga. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Aristotelio dorybės Nikomacho etikoje
Įvadas. Drąsa (narsa). Santūrumas (saikingumas ). Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmojingumas. Išvados. Literatūra. Dorybė, - rašo aristotelis “nikomacho etikos” antrojoje knygoje - yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 19