Finansų kursiniai darbai

478 dokumentai
Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas
Įvadas. Investicinio projekto pristatymas. Veiklos, į kurią planuojama investuoti, aprašymas. Reikalingų investicijų ir jų finansavimo šaltinių apibūdinimas. Projekto kapitalo kaštai. Investicinio projekto finansinių rezultatų prognozavimas. Investicinio projekto pelno (nuostolių) ataskaitos prognozavimas. Investicinio projekto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 02 17
Įmonės Pieno žvaigždės finansinė analizė
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės„ bendroji charakteristika. Ovs (organizacijos valdymo struktūra). Ab ,,pieno žvaigždės” finansinių atskaitomybių. Analizė. Horizontali ab ,,pieno žvaigždės” balanso analizė. Turtas. Akcininkų nuosavybė. Įsipareigojimai. Vertikali ab ,,pieno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 04 09
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės veiklos vertinime. Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 17
Swedbank banko veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko horizontalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko santykinių rodiklių analizė. AB ,,Swedbank” banko pelningumo analizė. AB ,,Swedbank“ banko likvidumo rizikos analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2013 12 05
Įmonės finansinių rezultatų analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Uab „x“ finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Veiksnių įtakos finansinių rezultatų pasikeitimui analizė. Įvairiapusės veiklos įtakos finansiniam rezultatui analizė. Pelno paskirstymo ir pridėtosios vertės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 11 21
Atsargos ir atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų valdymas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų struktūra. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Atsargų inventorizacija. Natūralios netekties samprata. Praktinė dalis. AB „Linas“ įmonės aprašymas. AB „Linas“ atsargų apskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 03 23
UAB Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų apskaitos metodika ir teisinis reglamentavimas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų apskaitos būdas. Atsargų įsigijimo savikainos nustatymas. Atsargų įkainojimas. Atsargų inventorizacija. Atsargų suvestinė apskaitoje. Atsargų apskaitos tvarkymas įmonėje UAB Bautura. UAB Bautura Įmonės atsargų apskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 12 14
Vilkyškių pieninės finansinė analizė
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ balanso analizė. Nuosavo kapitalo struktūra. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Ab „vilkyškių pieninė“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 01 30
Logistikos įmonės verslo planas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Transporto strategijos kryptys. Analizuojamos transporto rinkos analize pasiūlos ir paklausos sugretinimas. Analizuojamos rinkos pasiūlos subjektai ir jų konkurencingumas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Transporto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 03 01
Įmonės finansinės būklės vertinimas
Įvadas. Įmonės finansinės būklės vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės analizės reikšmė, esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės kaip finansinės būklės vertinimo metodai, būdai. Finansiniai santykiniai rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė skaičiavimas kaip finansinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2013 11 28
Pirkėjų įsiskolinimo analizė ir vertinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Pirkėjų įsiskolinimo reikšmė įmonės veiklai. Veiklos pelningumo rodikliai ir jų reikšmė. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų įtaka įmonės veiklos ir finansiniam ciklams. Pirkėjų skolų prognozavimas. Teorinės dalies apibendrinimas. Ab „grikiškės“ charakteristika ir pirkėjų skolų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 12 02
Asmeniniai finansai
Įvadas. Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymo principai ir planavimas. Biudžeto planavimas. Išlaidų ir pajamų kontrolė. Taupymo svarba. Patarimai, kaip galima sutaupyti. Kaip sudaryti išlaidų planą. Pinigų atsarga – nenumatytiems atvejams. Asmeninių investicijų klasifikavimas. Vertybiniai ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 10 11
Ab Panevėžio statybos trestas veiklos finansinė analizė
Ab „panevėžio statybos trestas“ veiklos finansinė analizė. Įvadas. Įmonės veikla. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santikinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Du ponto turto pelningumo piramidinė analizė. Du ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 02 26
Finansinė analizė Vilkyškių pieninė
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Vilkyškių pieninė“ valdymas. Įmonės darbuotojai. Finansinės atskaitomybės rengimas. Finansinė analizė. Balanaso ir pelno(nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Horizontalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 01 20
Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Įmonės pardavimo pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sudėties analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal kaupimo apskaitos principą. Uždarosios akcinės bendrovės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 04 16
Atsargų apskaita ir valdymas įmonėje
Atsargų valdymas. Finansų valdymo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Atsargų valdymo esmė ir modeliai. Atsargų valdymo esmė. Atsargų valdymo išlaidos. Atsargų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Atsargų analizė. Įmonės UAB “x” charakteristika. Atsargų rūšys ir jų analizė. Atsargų valdymas ir jo tobulinimas įmonėje ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 12 15
Bankroto analizė
Uab „remontida“ bankroto analizė. Įvadas. Bankrotas ir jo analizė teoriniu aspektu. Bankroto esmė ir priežastys. Bankroto diagnozavimo modelių apžvalga. Finansinių santykinių rodiklių grupės padedančios įvertinti bankroto tikimybę. Uab „remontida“ banktroto tikimybės analizė. Uab „remontida“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 03 17
Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas AB „Klaipėdos nafta“
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinės būklės vertinimo teorinis pagrindimas. Pelningumo, mokumo ir turto apyvartumo rodikliai. Įmonės pelningumo ir rizikos ryšys. Prognozavimo etapai ir metodai. Ab „Klaipėdos nafta“ finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas. Finansinės atskaitomybės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2015 04 18
Mokesčių struktūra Lietuvoje ir Lenkijoje
Įvadas. Mokesčių sistemos raida. Mokesčių istorinė raida Lietuvoje. Mokesčių harmonizavimas Lietuvai įstojus į ES. Mokesčių istorinė raida Lenkijoje. Mokesčių sistema. Mokesčių rūšys. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Lenkijos mokesčių sistema. Lietuvos ir Lenkijos mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 11 10
Įmonės mokami mokesčiai ir jų mažinimo galimybės
Įvadas. Įmonių mokamų mokesčių ir jų mažinimo galimybių literatūros apžvalga. N įmonės mokami mokesčiai valstybei ir savivalbybei. N įmonės aprašymas. N įmonės mokami mokesčiai valstybei ir. Nebiudžetiniams fondams. N įmonės mokami mokesčiai valstybei. N įmonės mokami mokesčiai nebiudžetiniams fondams. N įmonės mokami ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 02 18
Finansinė analizė Rokiškio sūris
Įvadas. Ab ,,rokiškio sūris“ veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji ab ,,rokiškio sūris“ finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Ab ,,rokiškio sūris“ veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Ab ,,rokiškio sūris“ rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas ab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2013 03 04
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ finansinė analizė. Akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“. Balansų analizė. Pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 05 19
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Vertikali balanso bendroji analizė. Vertikali balanso dalinė analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 03 16
AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo analizė. Įmonės efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių pieninė“ būklės prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Balanso prognozavimas. Įmonės finansinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 12 07
Darbo užmokestis X įmonėje
Įvadas. Darbo Užmokesčio Sąvoka Ir Struktūra. Darbo Užmokesčio Apskaita. Darbo Užmokesčio Apskaičiavimo Formos. Pagrindiniai Darbo Užmokesčio Organizavimo Principai, Modeliai. Darbo Laiko Apskaitos Žiniaraštis. Darbo Užmokesčio Skaičiavimo Taisyklės. Gyventojų Pajamų Mokestis. Įmokos Socialiniam Draudimui. Minimalus Darbo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 09 11
Būsto paskolų portfelio analizė Lietuvos komerciniuose bankuose
Įvadas. Mokslinių šaltinių analizė. Būsto paskolų samprata. Būsto paskolų išdavimo procesas ir priežiūra. Uab būsto paskolų draudimas paslaugos. Būsto įsigijimo ypatumai. Būsto paskolų palūkanos, palūkanų norma ir jos struktūra. Būsto paskolų išdavimo priežiūra. Tyrimo dizainas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Būsto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2013 06 11
Kredito unijų veikla Lietuvoje kursinis darbas
Įvadas. Kredito unija. Kas yra kredito unija. Kredito unijų steigimas. Kredito unijų valdymas. Kredito unijų kapitalas. Kredito unijų veikla. Kredito unijų ir banko skirtumai. Kuo kredito unija pranašesnė prieš banką? Kredito unijų paslaugos. Lietuvos kredito unijos asociacija. Lietuvos centrinė kredito unija. Lietuvos centrinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 11 19
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 02
X įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansų analizės samprata bei tikslai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės tikslai ir kiti aspektai. Finansų analizės metodai bei jų požymiai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės metodų požymiai. Įmonės „x“ finansinė analizė bei finansinės būklės rodiklių analizė. Įmonės finansinių ataskaitų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 05
Įmonės pelningumo didinimo analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. Pelningumo rodikliai. Darbo rezultatai ir jų aptarimai. X įmonės veiklos pristatymas. Pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2013 03 05