Finansų namų darbai

159 dokumentai
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 4 variantas
Finansinių sprendimų pagrindai. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Du obligacijų portfeliai, jų bendras pelningumas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2013 05 21
Finansinių sprendimų pagrindai Namų darbas 23 variantas
23 varianto užduotis. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n, p = 12, m =. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją, n =. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2015 03 12
Swedbank banko veiklos tyrimas ir analizė
Swedbank bankas estijoje. “swedbank“ ypatybės. “swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kitos rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Besitęsiančios europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė europos problemos. Ssgg analizė.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 04 15
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 20 variantas
20 varianto užduočių sąlygos. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y, n =. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais, n=3, m=4, p=. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą (viena iš obligacijų yra ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2015 03 12
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 2 variantas
Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Skolos padengimo planas. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2013 12 13
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės Panevėžio statybos trestas
Įvadas. I dalis. Įmonės pristatymas. Ab „panevėžio statybos trestas“ darbuotojai. Ab „panevėžio statybos trestas“ produktas ir jo charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ vartotojai ir konkurentai. Užimama rinkos dalis. Tiekėjai. Ii dalis. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Pelningumo rodikliai. Finansų ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2013 04 15
Finansinių sprendimų pagrindai
Finansinių sprendimų pagrindai. Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisyklę". „78 taisyklė“ pavadinimas kilęs todėl, kad mėnesių eilės numerių suma per metus lygi 78 (1+2+. +12=78). Pagal šią taisyklę pirmoje įmokoje mokama 12/78 visų priskaičiuotų procentų sumos dalis, o likusi periodinės ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2013 12 13
Finansiniai sprendimai
Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarykite du obligacijų portfelius ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 05 02
Finansinių sprendimų pagrindai Namų darbas 3 variantas
Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duotas , o reikia rasti trukmę , p = 12 , m. Skolos dydis 23 000 Lt. Pasirenkame , kad 1666 67 , tada gauname , kad 20000 Lt , 10 %. Skolos padengimo planas. Padengimo fondo sudarymas , kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Obligacija Kiekis Qj Kaina Pj Nominalas Nj ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 04 21
Finansinių sprendimų pagrindai Namų darbas su sprendimais
X varianto užduočių sąlygos. Uždavinys. Padengimo fondo sudarymas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Fondo formavimo planas. II Uždavinys. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2015 01 08
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 12, 1 variantas
Obligacija. Kiekis. Qj. Obligacija. Kiekis. Qj.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 11 12
Finansų namų darbas 6 variantas
Varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją, n =. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi), n = 2, m=2, p =. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 02 11
Finansinių sprendimų pagrindai 25 variantas namų darbas
Finansinių sprendimų pagridų namų darbas. Užduotis. Padengimofondosudarymas , kaiįnašaikintapagalgeometrinęprogresiją. Procentinė įmoka. Įnašai į fondą. Paskolos padengimo išlaidos. Užduotis. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi. Skolos padengimo ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2015 09 21
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 35 variantas
Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Skolos dydis = 54000 Lt. Skolą padengiame lygiais periodiniais mokėjimais Y = 10000 Lt, mokant metų pabaigoje. Palūkanų norma – 5%. Rasti trukmę n. Naudojame formules. Skolos padengimo planas. Užduotis. Padengimo fondo sudarymas, kai ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2014 06 28
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 22 variantas
Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją, n =. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi), n = 2, m =1, p =. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 03 18
Finansų pagrindai namų darbas (2)
Bendra informacija visiems uždaviniams. Sprendimas. Užduotis. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Sudarome du 75025 Lt vertės obligacijų portfelius. Šie portfeliai sudaromi iš obligacijų su skirtingais parametrais. Obligacijų portfelio parametrai. Portfelio kaina. Randame einamą pelningumą ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 11 18
Obligacijų portfeliai ir ju palyginimas
Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Obligacijų portfelis. Įsigytas už 30500 Lt, sudarytas iš trijų obligacijų su tokiais parametrais. Sudarome obligacijų mokėjimų srautų lentelę. Mokėjimo srauto narių diskontuotus dydžius randame pagal ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2014 04 16
Finansinių sprendimų pagrindai 32 variantas
Finansinių sprendimų pagrindai. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais , n =. Pirmieji metai. Antrieji metai. Kitais metais. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. V8t = /( t i =. V10t = /( t i =. Apskaičiuojame mokėjimo dydį kiekvieno laikotarpio pabaigoje. V6t = /( t i =.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2015 11 30
Kainodara Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu Grafikai
Aliuminio vitrinos kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo analizė.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 05 15
Finansų namų darbas 28 variantas
Finansinių sprendimų pagrindai. Uždavinių sąlygos. Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas , naudojant 78 taisyklę ". Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duota trukmė. Sudarykite du obligacijų portfelius 3 - 4 skirtingų obligacijų ir juos palyginkite , nustatydami jų bendrąjį pelningumą. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 04 20
Finansinių sprendimų pagrindai 4 variantas
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 4 variantas. Bendra informacija. Uždavinys. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duotas , o reikia rasti trukmę. Metai Skolos likutis metų pradžiai Periodinė įmoka Procentinė įmoka. Uždavinys. Padengimo fondo ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2016 02 16
Finansų pagrindai individualus namų darbas
Finansų pagrindai. Metai Metiniai mokėjimai paskolai padengti PMT Palūkanos Gražinama pagr. Paskolos suma. Atsipirkimo laikas. Projekto A atsipirkimo laikas. Projekto B atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė. Projekto B grynoji esamoji vertė yra didesnė. Vidinė pelno norma. Pelningumo indeksas. Nustatomos projektų pradinės NPV. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2016 01 19
Koreliacinė regresinė analizė namų darbas
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,. ,x. Atrinkti X1,. , Xm regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Prognozavimas. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 34 psl.
2015 10 15
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 38 variantas
Varianto užduočių sąlygos. Uždavinys. padengimo fondo sudarymas. Fondo formavimo planas. Uždavinys. skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais y. Uždavinys. obligacijų portfelių sudarymas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2016 02 27
Finansinių sprendimų pagrindų namu darbas 16 variantas
UŽDUOTIS. Padengimo fondo sudarymas , kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Metai Procentinė įmoka Įnašai į fondą Paskolos padengimo išlaidos. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingai. Metai Skola metų pradžiai Periodinė įmoka Procentinė ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2016 05 04
Finansinių sprendimų metodai 9 variantas
Užduotis. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duotas , o reikia rasti trukmę , p = 12 , m. Užduotis. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duota trukmė. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 23 000 Lt , visus kitus duomenis pasirenkate patys. Pirmojo portfelio pelningumo ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 05 02
Finansinų namų darbas 20 variantas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Finansinių sprendimų pagrindai Namų darbas 20 variantas. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais , n. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Pirmojo obligacijų portfelio formavimas. Antrojo obligacijų portfelio formavimas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2015 12 07
Finansiniai sprendimai namų darbas
Finansinių sprendimų pagrindai. Fondo formavimas. Skolos padengimo planas. A portfelio mokėjimų srautai. B portfelio mokėjimų srautai.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2013 03 15
Finansinių sprendimų pagrindai 2 variantas
Finansų inžinerijos katedra. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Niekas nekeista. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Pataisyta, nes trūko sprendimų. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2015 11 17
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 2 variantas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas. Užduotis Sąlyga. Skolos padengimo grafikas Periodas. Skolos padengimo grafikas Periodas Periodinis mokėjimas. Pirmojo obligacijų portfelio parametrai. Iš viso. Antrojo obligacijų portfelio parametrai Obligacija.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2016 02 10