Finansų skaidrės

276 dokumentai
Praktikos ataskaita skaidrės
Baigiamosios praktikos ataskaita. UAB „Kvėdarsta“. Apskaitos politika. Pagrindinė vykdoma veikla. Piniginio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas apskaitomas. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Nuosavybės apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Finansinės atskaitomybė. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 01 09
Prancūzijos mokesčių sistema
Prancūzijos mokesčių sistema. Monday, March 09. Prancūzijos mokesčių sistema valdoma centralizuotai, visus mokesčius nustato ir reguliuoja Nacionalinė Asamblėja (parlamentas).  1 Gyventojų pajamų. Naujasis Prancūzijos prezidentas Francois Hollande laikosi savo žodžio ir nuo 2013 m. Akcinių bendrovių pelno mokestis. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 03 07
Gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje
Gyventojų pajamų mokestis. Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestį reglamentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje. Pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases – A ir B. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka . Neapmokestinamasis pajamų dydis. Gyventojų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 04 23
Kredito unijos Lietuvoje
Kredito unijos Lietuvoje. Kredito unijų istorija. Kas yra kredito unija? Ar žinomos kredito unijos? Ar naudojasi paslaugomis? Veiklos mastai. Kredito unijų veiklos struktūra. Kredito unijų organizacinė struktūra. LCKU funkcijos. KU funkcijos. KU veikla. Paskirtis. Paslaugos. Paslaugų teikimas. Ūkio subjektai, kuriems kredito unijos teikia ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2013 11 20
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados bei rekomendacijos. Dėkojame už dėmesį.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 09 08
Lietuvos ir Latvijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Latvijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė. Akcizai. Gyventojų pajamų mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Latvija patvirtino 2014 metų valstybės biudžetą Kitų metų biudžeto prioritetai - tai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 11 22
Trumpalaikio turto apskaita
Trumpalaikio turto apskaita. Uab „Logistikos Pasaulis“. Įmonės atsargos (I). Įmonės atsargos (II). Per vienerius metus įmonės gautos skolos. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas pvm (i). Gautinas pvm (ii). Avansai atskaitingiems asmenims (I). Avansai atskaitingiems asmenims (II). Avansai atskaitingiems asmenims (III). Avansai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 05 18
Finansininkas profesija
Profesija finansininkas. Finansininkas. Finansininko veikla. Finansininkų specializacijos. Profesinės kompetencijos. Darbo sąlygos. Asmeninės savybės. Mokymo įstaigos. Finansai vytauto didžiojo universitete. Profesinės perspektyvos. Studijos. SĖKMINGOS FINANSININKO KARJEROS PAVYZDYS Nerijus Drobavičius – keturias formacijos įmones ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 10 20
Įmonės finansinių ataskaitų analizė
Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Įvadas. Tikslas Išanalizuoti AB „Gubernija“ finansinės analizės ataskaitas. Finansinės ataskaitos analizės ypatybės. Finansinės atskaitomybės analizė – procesas. Tikslai Įmonės finansinės būklės nustatymas analizuojamu laikotarpiu. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 04 02
Telia Lietuva finansai ir investicijos
Telia. Lietuva. Pristatymas. Trumpai apie Telia Lietuva. Rekvizitai. Finansai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Finansinio pastovumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos (stabilumo rinkoje) rodikliai. Investicijos. Investicijos į visuomenę. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. Tinklo modernizavimas. 2015 m. 2016 ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2017 03 07
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų registravimas periodiškai. Pavyzdys. Atsargų registravimas ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2017 02 20
Apranga skaidrės apie įmonę
Apb “apranga”. Veiklos aprašymas. Įmonės registracijos data. Auditorius. Įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą data. Trumpai apie bendrovę. Aprangos grupė. Kontrolinis akcijų paketas priklauso investiciniam holdingui. Aprangos grupė skirstoma, į skirtingų tipų parduotuvių tinklai ar atskiras parduotuves. Drabužiai visai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 02 23
Finansinės analizės reikšmė ir esmė
Finansinės analizės apibrėžimai. Uždavinys. Rodiklių tarpusavio ryšiai (absoliutūs ir santykiniai) ir priklausomybė. Tema. finansinės analizės samprata ir reikšmė įmonėje. Finansinė analizės reikšmė ir galima nauda. Kada iškyla finansinės analizės poreikis? Finansinės analizės objektas. Tema. finansinės analizės samprata ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2015 11 12
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Trumpą finansinių atskaitų rinkinį rengia. Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai. Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balanso ataskaitos struktūra. Turto sąvoka apskaitoje. Trumpalaikis turtas –. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2016 02 09
Vilniaus vertybinių popierių birža
Vilniaus vertybinių popierių birža. Vilniaus biržos sąrašai. Prekybos sąrašai. Prekybos sąrašas. Reikalavimai emitentams, norintiems būti įtrauktais į prekybos sąrašus. Reikalavimai įmonėms, norinčioms būti įtrauktoms į alternatyvios rinkos sąrašus.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 06 13
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų horizontalioji analizė. Finansinė analizė. Balanso, pelno ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 psl.
2016 11 30
Mokestinių lengvatų samprata
Mokestinių lengvatų samprata. Mokesčio lengvatos sąvoka įstatymiškai įtvirtinta nuo 1995m. Visos mokesčių lengvatos gali turėti visuotinį ar individualų pobūdį. Mokesčių lengvatos skirstomos į subjektines ir objektines. Pagal galiojimo laiką skirstomos į nuolatinės ir laikinas. Mokestinių lengvatų tikslai. Apsaugoti mažesnes ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 16
Finansinė analizė skaidrės UAB Pirčiupių Užeiga
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Uab „Pirčiupių Užeiga“. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Investavimas. Finansų planavimas. Uab „Pirčiupių Užeiga“ finansinės analizės šaltiniai. Sąnaudų lygio rodikliai. Ilgalaikio ir trumpalaikio mokumo analizė. mokumų kaita (%). Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 11 16
Pensijų kaupimo veikla Lietuvoje skaidrės
Pensijų kaupimo veikla Lietuvoje. Lietuvos pensijų sistemos modelio samprata. Pensijų sistema. Lietuvos pensijų sistema. Pensijų fondai. mokesčių mokėtojų mažėja, išmokų gavėjų daugėja. Papildomas pensijos kaupimas. Tinkamo fondo pasirinkimas. Pakopos pensijų fondai „Dnb“ banke. Pakopos pensijų fondai „Seb“ banke. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 10 27
Valstybės skola konspektas
Valstybės skola. Valstybės skolos apibūdinimas. Valdžios sektorius skola apima. Valstybės skola pagal kreditorius. Valstybės skola pagal priemonės tipą. Valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi formos. Valstybės skolos šaltiniai. Pagrindiniai skolinimosi iš tarptautinių organizacijų bruožai. Skolinimasis iš eksporto ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 55 psl.
2015 02 06
Derybų strategijos
Derybų strategijos. Derybų meno projektas. Įvadas. Su derybomis yra susiduriama beveik kiekviename verslo žingsnyje derybos įmonės viduje. Derybų sąvokos apibrėžimas. Derybos pasaulinėje mokslinėje literatūroje suprantamos gana panašiai. Remiantis šiuo apibrėžimu. Derybos yra procesas, kurio metu kelios šalys bendrauja. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 04 30
Finansinių rodiklių analizė AB „Grigiškės”
Apie įmonę. Apyvartinis kapitalas tūkst. Lt. AB „Grigiškės” pardavimo pajamų ir grynojo pelno pokyčiai 2011 – 2012 m. Atsargų ir gautinų sumų pokytis tūkst. Lt. Po vienerių ir per vienerius metus mokėtinos sumos tūkst. Lt. Likvidumo rodikliai proc. Veiklos apyvartumo rodikliai dienomis. Pelningumo rodikliai proc. Išvados.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 04 23
Finansų mokslo raida Ir kūrėjai skaidrės
Finansų mokslo raida. Ir kūrėjai. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų mokslo istorija. Klasikinė finansų mokslo teorija. Tomas Akvinietis. William'o Petty. J. H. G. Justi (1717 – 1771). Vokietijos Kameralistikos mokykla. XVIII a Fransua Kenė. Smitas (Adam Smith, 1723 – 1790). Davidas Rikardas  (David Ricardo, 1772 – 1823). ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 25
Graikijos krizė skaidrės
Graikijos šalies krizė ir jos valdymo būdai. Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Graikijos ekonominės krizės priežastys. Nepriklausomo analitiko T. Marčiulaičio įžvalgos. Graikijos politikos ir ekonomikos eksperto N. Tsafos įžvalgos. Valstybės skolos augimo priežastys. Graikijos valstybės skolos santykis su BVP. Graikija prašo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 11 19
Gyventojų pajamų mokestis skaidrės
Gyventojų pajamų mokestis. Pajamų mokestis. Paskirtis. Mokesčių mokėtojų skirstymas. Pajamų mokesčio galimybės. Proporcinis mokestis. Progresinis mokestis. Regresinis mokestis. Pajamų mokesčio tarifai. Pajamų skirstymas. Neapmokestinamos pajamos. Neapmokestinamų pajamų dydis. NPD taikymas. Klausimai?
Finansų skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 04 13
Paskolos verslo klientams
Paskolos verslo klientams. ĮVADAS. Verslo paskola imama norint įgyvendinti naujas verslo idėjas. Paskola naujoms ir smulkioms įmonėms tai paskola. Paskolos suma ir terminas tiek naujoms. Paskolos užtikrinimas lėšų. Paskolos išmokėjimas, grąžinimas ir palūkanos paskola išmokama vienu ar keliais mokėjimais. Investicinė paskola ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 01 07
Asmeninių finansų valdymas skaidrės
Asmeninių finansų planavimas. Vienas tėtis nuolat kartodavo „Tai man per brangu". Kuriems iš šių teiginių pritartumėte jūs? Kaip siekti finansinės nepriklausomybės? Pagrindiniai biudžeto sudarymo principai. Išlaidos skirstomos. Užduotis naudodamiesi biudžetų sudarymo principais, sudarykite šių gyventojų metinius finansinius ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 09 08
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Reglamentavimas. Mokesčio mokėtojai. Lošimų ir azartinių žaidimų organizatoriai. Eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičiaus dinamika 2002-14 m. Loterijų laimėjimų apmokestinimas. Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas. Pajamų į biudžetą raida. Loterijų rinkos pasiskirstymas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2015 07 20
Pridėtinės vertės mokestis
Pridėtinės vertės mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis. PVM objektas yra šalies teritorijoje už atlygį atliekamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas. PVM mokėtojai Registruotis. Pvm objektas. +. PVM tarifai. % 9 % 5 %. Mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. PVM mokėtojai. Registruotis PVM mokėtojais ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 11 20
Snaigė finansinė analizė
Finansavimo šaltinių įtaka ab „snaigė“ finansinei būklei. Baigiamojo darbo tikslas. Baigiamojo darbo uždaviniai. Baigiamojo darbo objektas. Baigiamojo darbo metodika. Įmonės veiklos finansavimo šaltiniai. Finansavimo šaltinių analizė parodo įmonės vadovų sprendimus dėl jų struktūros. AB “Snaigė”. AB „Snaigė“ ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 29