Finansinė analizė Uab Jupoja


Jupojos technika pelnas. Finansine analize kursinis. Statybinės įmonės finansinė analizė. Bakalauras finansine bukle. Finasine analize. Bakalurinis darbas finansin4 analize 3 metu balanso.

Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab „jupojos technika“ finansinė analizė. Uab „jupojos technika“. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali ir horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Uab „jupojos technika“ santykinių rodiklių apskaičiavimai. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Darbo tikslas: įvertinti UAB „Jupojos technika“ būklę ir jos veiklos rezultatus nagrinėjamu laikotarpiu.

Darbo objektas: UAB „Jupojos technika“ 2007-2008 metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos.

Darbo uždaviniai:

1.Atskleisti finansinę analizę teoriniu aspektu.

2.Atlikti UAB „Jupojos technika“ 2007-2008 metų finansinę analizę.

Informacijos šaltinių apžvalga: mokslinės literatūros bei šaltinių analizė, įmonės finansinių ataskaitų analizė.

Darbo metodai:

1)Mokslinės litaratūros analizė;

2)Lyginamoji analizė;

3)Santykinių rodiklių analizė.

Finansinė analizė Uab Jupoja. (2013 m. Sausio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-uab-jupoja.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 12:20