Finansinė atskaitomybė BTA draudimas


Daudimo kursinis darbas. Įvadas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje bendrasis žurnalas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje pelno (nuostolio) ataskaita. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje balansas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – parengti „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje finansinę atskaitomybę.

Darbo uždaviniai:

1.Atvaizduoti įvykusias ūkines operacijas bendrajame žurnale.

2.Perkelti pradinius likučius į darbinės atskaitomybės lentelę, joje suregistruoti ūkinių operacijų apyvartas, apskaičiuoti finansinį rezultatą ir apskaičiuoti likučius laikotarpio pabaigai.

3.Ataskaitiniam laikotarpiui parengti pelno (nuostolių) ataskaitą.

4.Ataskaitiniam laikotarpiui parengti balansą.

5.Sudaryti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.

6.Parengti aiškinamąjį raštą.

Finansinė atskaitomybė BTA draudimas. (2014 m. Gegužės 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansine-atskaitomybe-bta-draudimas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 17 d. 23:28