Finansinės veiklos rezultatai Apranga


Apb apranga mokumas. Isvados finansinis rezultatas.

Ekonomikos kursinis darbas. Ivadas. Balanso analizė. Vertikali apb „apranga“ balanso analizė. Horizontali apb „apranga“ balanso analizė. Apb „apranga” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Apb „apranga“ finansinės būklės analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Apyvartinio kapitalo formavimas. Bendrasis įmonės mokumas. Apb „apranga“ veiklos efektyvumo analizė. Pelno ekonominė reikšmė. Įmonės pelningumo rodikliai. Skirtingų veiksnių įtaka kapitalo grąžos (roe) rodikliui. Pelningumo veiksniai ir svarbiausios priklausomybės. Išvados. Literatūros šaltinių sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės APB „Apranga“ finansinės veiklos rezultatus ir pateikti išvadas.

Darbo objektas – įmonės APB „Apranga“ finansinės veiklos rezultatai.

Darbo uždaviniai:

1.Įvertinti įmonės APB „Apranga“ vertikalią, horizontalią balanso analizę ir pateikti išvadas;

2.Išanalizuoti įmonės APB „Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitą ir pateikti išvadas;

3.Išnagrinėti įmonės APB „Apranga“ finansinę būklę ir pateikti išvadas;

4.Išnagrinėti įmonės APB „Apranga“ veiklos efektyvumą ir pateikti išvadas.

Darbo metodika:

1.įmonės APB „Apranga“ finansinės atskaitomybės dokumentais analizė;

2.moksline literatūros analizė.

Įvertinus įmonės APB „Apranga“ vertikalią ir horizontalią balanso analizę galime teigti, kad ši įmonė yra nesaugi ir rizikinga tiek investuotojų, tiek kreditorių požiūriu. Neskaitant to, kad finansiniais metais padidėjo 1,59% įmonės turtas, nes tai lėmė pinigų padidėjimas sąskaitoje ir kasoje. Taip pat, padidėjo įmonės nuosavo kapitalo vertė, tačiau įmonės įsipareigojimai sudaro net 53,64% nuo viso kapitalo.

Išanalizavus įmonės APB „Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitą galime teigti, kad finansiniais metais įmonei buvo sunkiau atsiskaityti su darbuotojais, kreditoriais ir investuotojais bei konkuruoti su konkurentais nei, kad praėjusiais finansiniais metais. Finansiniais metais sumažėjo grynasis pelnas, kuris yra pagrindinis kapitalo šaltinis. Jo sumažėjimą lėmė greičiausiai ekonominė krizė.

Finansinės veiklos rezultatai Apranga. (2013 m. Kovo 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansines-veiklos-rezultatai-apranga.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 03 d. 08:52