Finansų mokslo raida ir kūrėjai


Finansų savarankiškas darbas. Įžanga. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų mokslo istorija. Klasikinė finansų mokslo teorija. Neoklasikinė finansų mokslo teorija. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas:

Atskleisti ir išsiaiškinti finansų mokslo raidą bei kūrėjus.

Uždaviniai:

1.Perskaityti ir išanalizuoti literatūrą.

2.Pasirinkti tinkamą medžiagą.

3.Padaryti išvadas.

Metodika

Teorinės literatūros analizė.

Žmonės dar ūkio kultūros pradžioje ėmė kas kart smulkiau skirstytis darbais ir kas kart labiau apjungti atskiras darbo rūšis į vieną didelį ūkiškos kūrybos procesą. Nuolatos didėjantis darbo skaldymas ir įvairių to darbo rūšių jungimas vienam gamybos procesui kuria tarp žmonių vis tampresnius ūkiškus ryšius. Tie ūkiški ryšiai drauge su gyvenamos vietos, bendros kalbos, bendrų įpročių, bendrų tikybinių įsitikinimų, bendros praeities ir dažniausiai bendros rasės veiksniais pamažu sukuria tautinį ūkį, kuriuo remiasi visuomeninis žmonių gyvenimas.

Finansų mokslo raida ir kūrėjai. (2013 m. Lapkričio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansu-mokslo-raida-ir-kurejai.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 07:29