Fizika

Fizikos laboratoriniai, kursiniai, referatai. Kvantinė fizika. Molekulinė fizika. Optika. Mechanika ir termodinamika.
2966 dokumentai
Fizikos laboratoriniai darbai VGTU 1-2 kurso studentams. 28 laboratoriniai darbai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 100 psl.
2011 06 09
Fizikos formulynas su paaiškinimais
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos formulė. Tamprumo jėgos formulė. Visuotinės traukos jėgos. Formulė. Archimedo jėgos formulė. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 12 02
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprio ryšys. Elektrostatinė indukcija. Lenco taisyklę. Atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 26 psl.
2014 06 07
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas. Darbo tikslas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Paaiškinimas:. Priemonės. Darbo eiga. Suformuluoti išvadas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 04 16
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžisreikia žinoti:. Lęšiai ir optiniai prietaisai. Šviesos banginės savybės. Atomo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2012 02 23
Slydimo trinties koeficiento nustatymas
Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda trinties jėga? Nuo ko priklauso slydimo trinties koeficientas? Uždavinys. Šunų kinkinys tempdamas roges sniegu gali išvystyti ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 06 28
Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele
Darbo tikslas: įsitikinti, kad įvairių spalvū spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Atsakymai. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Kokį reiškinį vadiname difrakcija? Kas yra difrakcinė gardelė? Ką vadiname gardelės konstanta? Ką matysime ekrane jei gardelę apšviesime monochromatine šviesa? Atsakymai. Difrakcinę gardelę ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 12 09
Metalų specifinės savitosios varžos nustatymas
Metalų specifinės savitosios varžos nustatymas tikslas. Omo dėsnis grandinės daliai. Omo dėsnis visai grandinei. Darbo priemonės. Darbo eiga. Naudotos formulės ir šaltiniai Medžiaga. Aliuminis Auksas Cinkas Geležis Gyvsidabris Grafitas Konstantanas Nichromas Nikelinas. Nikelis Osmis Platina Plienas Sidabras Švinas Varis Volframas ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 10 19
Ktu fizikos egzamino konspektas
Fizikos egzaminui konspektas. Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektrostatinis laukas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrostatinio lauko potencialas. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas dielektrike. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Nuolatinė laidumo srovė. Omo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2012 04 30
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 psl.
2010 03 03
Svyravimo dėsnių tyrimas
Svyravimo dėsnių tyrima. Darbo tikslas. Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio ir masės, mokytis nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Įsitikinti, kad mūsų platumoje g= 9,8 m/sKlausimai. Kokiais parametrais apibūdinamas svyravimas? Kokie yra matematinės svyruoklės svyravimo dėsniai? Kokia formule ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 03 17
Įvairių kūnų tankio nustatymas
Įvairių kūnų tankio nustatymas. Darbo tikslas. Ugdyti darbo su matavimo prietaisais įgūdžius, išmokti nustatyti įvairių formų ir medžiagų tankį, naudotis fizikinių dydžių lentelėmis. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Praktinis uždavinys. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 12 07
Spyruoklės standumo koeficiento matavimas
Darbo tikslas: remiantis huko dėsniu, apskaičiuoti standumo koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Proporcingumo koeficientas, esantis huko dėsnyje, vadinamas standumo koeficientu. Jis priklauso nuo kūno matmenų ir medžiagos, iš kurios pagamintas kūnas. Kaip bandymais išmatuoti koeficientą, nesunku numanyti remiantis huko dėsniu. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 10 18
Astronomija Lietuvoje
Astronomija. Astronomijos pradžia lietuvoje. Astronomijos domėjimasis. Observatorijos. Molėtų observatorija. Vilniaus universiteto observatorija. Lietuvos astronomijos sąjunga. Lietuvos astronomijai nusipelnę žmonės. Dangaus šviesulius žmogus ėmė stebėti žiloje senovėje. Jų lyg ir bijojo, ir nesuprato, tad ėmė garbinti. Šimtus ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2011 12 10
Akumuliatoriai
Turinys. Įvadas. Akumuliacinio efekto atradimas. Akumuliatorius. Veikimo principas. Konstrukcija. Charateristikos. Elektrolito tankio, elektrovaros ir įtampos kitimas įkraunant akumuliatorių. Talpa ir jos priklausomybė nuo iškrovimo srovės, elektrolito temperarūros ir tarnavimo laiko. Akumuliatorių eksploatacija. Akumuliatoriaus ...
Fizikos referatai, Referatas, 24 psl.
2010 03 03
Kietuju kunu linijinio pletimosi koeficiento nustatymas
Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 02 26
Formulės fizikos egzaminui
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2012 06 10
Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas
Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas. Pagrindinės formulės. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio trimo oberbeko švytuokle rezultatai. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Patikrinę pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį nustatėme kūnų sistemos inercijos momentą ir trinties jėgos momentą
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 11 29
Ultragarso slopinimas ore
Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Ultragarso bangos trumpos, todėl esant didesniam atstumui, jų energija mažėja: dalis energijos sugeriama, dalis atspindima. Įtampos U2 priklausomybė nuo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 03 16
Paukščių takas ir kitos galaktikos
Tikslai ir uždaviniai. Supažindinti bendraklasius su paukščių taku ir kitomis galaktikomis. Atskleisti dangaus ypatybes ir jo grožį. Paukščių takas - kas tai? Paukščių tako prigimtis. Paukščių tako matomumas. Kas yra galaktika? Kitos galaktikos. Galaktikų rūšys. Spiralinės galaktikos. Elipsinės galaktikos. Netaisyklingosios ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2011 05 24
Skysčio dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu
Skysčio dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti skysčio klampą Stokso būdu. Atsakymai. Dinaminė klampa skaitine verte yra lygi vidinės trinties jėgai, kuri veikia tarp skysčio sluoksnių, kurių susilietimo plotas lygus 1m2 ir greičio gradiantas lygus vienetui. Uždavinys. Paaiškinimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 12 19
Teorinė mechanika konspektas
Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Statikos objektas ir sąvokos. Jėga. Statikos aksiomos. Trijų jėgų teorema. Ryšiai ir jų reakcijos. Ryšių aksioma. Jėgų sudėtis. Susikertančių jėgų sistema. Geometrinis jėgų sudėties būdas. Susikertančių jėgų atstojamoji. Jėgų skaidymas. Jėgos projekcija į ašį ir į ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2012 12 06
Ktu fizika 2 kursas 1 kolis
Elektromagnetinės bangos, jų svarbiausios savybės savybės. Geometrinės optikos dėsniai. Visiškas atspindys. Šviesos interferencija. Bangų koherentiškumas. Interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygos. Koherentinių šaltinių gavimo būdai: jungo, frenelio, niutono. Frenelio veidrodžių metodas. Interferencija plonose plėvelėse ...
Fizikos šperos, Špera, 12 psl.
2012 11 15
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio radimas
Darbo tikslas. Apskaičiuoti rutuliuko, riedančio nuožulniu loveliu, pagreitį. Teorinis darbo pagrindimas. Atliekant šį laboratorinį darbą, pagreičio negalima apskaičiuoti pagal formulę. Nes neįmanoma rasti rutuliuko galinio greičio. Todėl remsimės rutuliuko poslinkio formule ir atsižvelgsime į tai, kad pradinis greitis lygus ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 28
Visatos evoliucija
Didysis sprogimas. Hablo dėsnis. Iškart po sprogimo. Po sprogimo. Planetų sistemos susidarymas. Įvairios nuomonės ir teorijos. Hipotezė patvirtinanti didįjį sprogimą ir visatos plėtimasi. Visata atsirado iš milžiniško sprogimo. Tas sprogimas sukėlė materijos plėtimąsi, matomą dabar. Pati sprogimo teorija grindžiama prielaida, ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2011 10 31
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai ir elektromagnetinės bangos.
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 psl.
2012 06 03
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas darbo tikslas. Atsakymai į klausimus. Darbo priemonės. Darbo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2015 10 13
Skaidrės apie saulės sistemą
Saulės sistema. Sudaro jos centrinis kūnas saulė. Geocentrinis modelis. Saulės sistema. Saulė. Žvaigždė. Vienintelis energijos šaltinis žemei. Merkurijus. Susiformavo. Merkurijaus masė. Skersmuo. Temperatūra. Venera. Paviršiaus temperatūra. Žemė. Penkta pagal masę. Marsas. Jupiteris. Dujinė planeta. Saturnas. Turi žiedų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2013 01 30
Skysčių dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu
Skysčio dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti skysčio klampą stokso būdu. Klausimai. Ką parodo skysčio dinaminės klampos koeficientas? Kaip jis apskaičiuojamas? Kokia raide žymimas? Ką vadiname klampos jėga? Kas yra kinematinis klampos koeficientas? Kaip žymimas? Kaip ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 31
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 02 10