Fizikos konspektai

177 dokumentai
Fizikos formulynas su paaiškinimais
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos formulė. Tamprumo jėgos formulė. Visuotinės traukos jėgos. Formulė. Archimedo jėgos formulė. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 12 02
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprio ryšys. Elektrostatinė indukcija. Lenco taisyklę. Atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 26 psl.
2014 06 07
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžisreikia žinoti:. Lęšiai ir optiniai prietaisai. Šviesos banginės savybės. Atomo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2012 02 23
Ktu fizikos egzamino konspektas
Fizikos egzaminui konspektas. Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektrostatinis laukas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrostatinio lauko potencialas. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas dielektrike. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Nuolatinė laidumo srovė. Omo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2012 04 30
Formulės fizikos egzaminui
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2012 06 10
Teorinė mechanika konspektas
Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Statikos objektas ir sąvokos. Jėga. Statikos aksiomos. Trijų jėgų teorema. Ryšiai ir jų reakcijos. Ryšių aksioma. Jėgų sudėtis. Susikertančių jėgų sistema. Geometrinis jėgų sudėties būdas. Susikertančių jėgų atstojamoji. Jėgų skaidymas. Jėgos projekcija į ašį ir į ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2012 12 06
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai ir elektromagnetinės bangos.
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 psl.
2012 06 03
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Fizikos egzamino klausimu-atsakymai.
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2012 12 26
Skysčių transportavimas. Siurbliai
Siurblių klasifikacijos schema. Pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Viengubas horizontalusis su paprastu stūmokliu siurblys. Vertikalusis plunžerinis siurblys. Membraniniai siurbliai. Diafragminiai siurbliai. Stūmoklinių siurblių darbo netolygumai ir būdai jiems sumažinti. Krumpliaratiniai siurbliai. Plokštiniai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 45 psl.
2011 02 10
Fizika 2 egzamino konspektas
De broilio hipotezė ir eksperimentiniai pagrindimai:. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas dalelei potencialo duobėje:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas mikrodalelės sąveikai su potencialo barjeru:. Vandenilio atomo spektrai:. Franko ir herco eksperimentas:. Stacionariosios ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2013 04 19
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras. Elektrinė varža. Virpesių kontūras. Laisvieji virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūro slopinimo dekrementas. Virpesių kontūro kokybė. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai. Maksvelio teorijos pagrindai. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 43 psl.
2012 05 30
Teorinė Mechanika Uždavinių sprendimo vadovas
Turinys. Pratarmė. Statikos uždavinių sprendimo principai. Susikertančiųjų jėgų sistemos pusiausvyra. Plokščioji jėgų sistema. Kūnų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Plokščiųjų santvarų skaičiavimas. Erdvinė jėgų sistema. Literatūra.
Fizikos konspektai, Konspektas, 56 psl.
2011 01 14
Teorine mechanika Kinematika
Kinematika. IX Taško kinematika. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Trajektorija. Ryšys tarp koordinatinio ir natūralaus judėjimo nusakymo būdų. Taško greičio ir pagreičio vektoriai. Taško greičio ir pagreičio radimas, kai taško judėjimas nusakomas koordinatiniu arba vektoriniu būdu. Taško tangentinis ir normalinis pagreičiai. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 05 21
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai skirstyti į. Paprasčiausias kintamosios srovės transformatorius sudarytas. Pirmine rite (apvija). ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2013 02 27
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko talpa. Judančių kūnų magnetiniai laukai. Holoefektas. Bio, savaro ir laplaso desnis. Pilnutines ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Fizikos uždavinynas 10 klasei jau nebeparduodamas bet reikalautinas mokytojų.
Fizikos konspektai, Konspektas, 48 psl.
2015 03 18
Fizika egzamino bilietai su atsakymais
Fizika. Egzamino bilietai. Klausimai su atsakymais. Molekulių spektrų samprata. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Rentgeno spindulių spektrai. Franko ir herco eksperimentas. Vandenilio atomo spektrai. Elektronų pasiskirstymas atome. Elektrono sukinys (spinas). Kvantiniai skaičiai ir jų fizikinė prasmė. Vandeniliškasis atomas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 01 05
Hidraulika konspektas
Fizikiniai hidraulikos pagrindai. Kas yra hidraulika, pritaikymas, privalumai ir trūkumai. Kas yra hidraulika? Energijos perdavimo būdai. Energijos perdavimo būdų palyginimas. Hidraulinių sistemų privalumai. Hidraulinių sistemų trūkumai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Pagrindinės sąvokos, terminai. Uždaviniai. Stūmoklio skersmens ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 52 psl.
2014 04 21
Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Vidinės kūno energijos kitimas atliekant darbą. Šilumos laidumas. Konvekcija. Šiluminis spinduliavimas. Šilumos kiekis. Šilumos kiekio apskaičiavimas. Kuro degimo šiluma.
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 05 08
Įtampos transformatoriai
Įtampos transformatoriai. Bendros žinios. Įtampos transformatorių jungimo schemos. Transreaktoriai. Talpiniai įtampos dalikliai. Relinė apsauga (RA) ir matavimo prietaisai įtampą gauna iš įtampos transformatorių (ĮT). Pagrindiniai ĮT parametrai (4.1 pav.) yra: pirminė nominali įtampa (lygi kontroliuojamojo tinklo nominaliai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2010 03 03
Statybinė fizika konspektas
Statybinė fizika. Šiluminė energija. Šilumos kiekis. Šilumos srautas. Apskaičiavimas. Vienetai. Termodinaminis. Molekulinis. Šilumos kiekis. Kokie yra šilumos perdavimo būdai. Paaiškinkite jų fizikinę prasmę, pateikite pavyzdžių. Nuo ko. Kiekvienu atveju priklauso perduodamos energijos kiekis? Kokiais fizikiniais parametrais galima ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2014 05 27
Molekuline fizika ir termodinamika konspektas
Molekulinė kinetinė teorija. Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekuliniai dydžiai. Pagrindinės idealiųjų dujų teorijos lygtys. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Termodinamikos pagrindai. Sąvokos. Izoprocesai (pagrindiniai idealiųjų dujų dėsniai). Idealiųjų dujų būsenos lygtis (klapeirono ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 25 psl.
2012 05 08
Fizika 1 konspektas egzaminui
Fizikos įvadas. Fizikos tyrimo objektas. Fizikos mokslo sandara. Fizikos vystymosi etapų apžvalga. Pagrindinės fizikos neišspręstos problemos. Fizikos mokslo metodai. Kietojo kūno ir materialiojo taško slenkamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Niutono dėsniai. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinė atskaitos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 42 psl.
2013 09 27
Fizikinių jutiklių pagrindai
Temų sąrašas. Kietakūniai jutikliai istorija, dabartis, vystymosi tendencijos. Jutiklių klasifikacija. Jutiklių charakteristikos. Fizikiniai reiškiniai, naudojami jutikliuose. Kondensatorius. Terpės dielektrinė konstanta. Magnetizmas. Faradėjaus dėsnis. Solenoidas. Toroidas. Nuolatiniai magnetai. Elektromagnetinė indukcija. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 63 psl.
2015 02 12
Elektrostatika konspektas
Elektrostatika. Elektros krūviai ir jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Darbas nevienalyčiame elektriniame lauke. Potencialas. Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Dielektrikas elektrostatiniame lauke. Dielektriko poliarizacija. Elektrinė talpa. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 12 02
Fizikos 1 semestro teorija
Atskaitos sistema. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninė energija. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Sukamojo judėjimo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2010 03 03
Fizika 2 VGTU konspektas
Gauso teorema. Kam ji taikoma? Elektrinio lauko srauto sąvoka. Kokia elektrinio lauko srauto vektoriaus kryptis? Kokia elektrostatinio lauko potencialo prasmė, ir, kaip jis susijęs su elektrostatinio lauko potencine energija? Kam lygus elektrinio lauko stipris laidininko viduje? Kas atsitinka dielektriką įnešus į elektrinį lauką? ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2016 03 21
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų krypčių. Uždarojoje sistemoje impulso ( judesio kiekio ) momentas išlieka nepakitęs. const. Sunkio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 03 21
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės. Matai ir saikai. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Temperatūra. Pagrindinės fizikos konstantos. Pagrindiniai si sistemos vienetai. Si fizikinių dydžių matavimo vienetai. Nesisteminių ir si vienetų tarpusavio sąryšis. Astronominiai dydžiai. Medžiagų tankis. Metalų mechaninės savybės. Kai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2010 03 03
Termodinamika
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Absoliučioji temperatūra. Specifinis tūris. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Termodinaminis procesas. Dujų mišiniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis (ptd). Energijos rūšys. Pasikeitimo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 34 psl.
2013 01 14