Fizikos laboratoriniai darbai (5)

893 dokumentai
Kietojo kuno temperaturinio ilgejimo koeficiento nustatymas laboratorinis
Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo. Koeficiento nustatymas. Darbo užduotis. Susipažinti su kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumais, nustatyti metalinio vamzdelio vidutinį ilgėjimo koeficientą. Teorinio pasirengimo klausimai. Molekulinės jėgos, molekulių sąveikos potencinė energija, gardelės struktūrinių dalelių judėjimo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 11 06
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas laboratorinis darbas
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas Darbo tikslas. Duota Rasti. Praktinis uždavinys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 05 13
Skysčio paviršiaus Įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru
Darbo tikslas - sisipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 05 28
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Priemonės. Darbo metodika ir ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas
Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas. Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Darbo aprašymas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Dujų molinių šilumų santykio nustatymas laboratorinis darbas
Dujų molinių šilumų santykio. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Molio masei. /( mol. Molio masė. Cp > Cv. Cp ≈ Cv. Pirmuoju termodinamikos dėsniu. ∆ U. Adiabatinį procesą nusako Puasono lygtis p1V1γ p2V2γ. PVγ const. Cp / Cv. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 02 15
Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas
Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerizės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės: feromagnetiko histerizės kilpos tyrimo stendas (jo schema pateikta. Paveiksle, n. , n. , r. , r. , c, s, reikšmės nurodytos stende. Išvados: atlikę bandymą ir oscilografo ekrane gavę ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 09 15
Fizikos laboratorinis Žiedo inercijos momento tyrimas
Žiedo inercijos momento tyrimas. Paklaidų skaičiavimas. Plokščiajam žiedui. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2012 10 10
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas laboratorinis
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas. Darbo užduotis. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę, nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos. Nustatyti: a) žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; b) nežinomo tirpalo koncentraciją. pagrindinės skaičiavimo formulės. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 03 14
Ampero jėgos matavimas fizikos laboratorinis
Darbo užduotis. Išmatuoti jėgos, kuria vienalytis magnetinis laikas veikia laidą su srove, priklausomybę nuo srovės stiprio bei nuo kampo tarp magnetinės indukcijos ir srovės tekėjimo krypties. Magnetinis laukas veikia magnetine jėga (Lorenco jėga) . Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 06 21
Elektrostatinio lauko tyrimas laboratorinis
Elektrostatinio lauko tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su elektrostatinio lauko charakteristikomis bei grafiniu lauko vaizdavimu. Eksperimentiškai surasti elektrostatinio lauko ekvipotencialines linijas, nubraižyti lauko jėgų linijas, apskaičiuoti lauko stiprį nurodytose srityse. Prietaisai. Teorinis darbo pagrindimas. Elektrostatinio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 25
Inercijos momento nustatymas iš kūno svyravimų
Darbo tikslas: rasti žiedo inercijos momentą iš svyravimų. Palyginti šiuo būdu nustatytą žiedo inercijos momento skaitmeninę vertę su verte surastąja LD M-1. Išvados: Laboratoriniame darbe apskaičiavau žiedo inercijos momentą dviem skirtingais būdais iš parametrų: masės- m, išorinio- D ir vidinio- d diametrų, nustatytų LD M- ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 11 24
Matavimas mikroskopu
Darbo užduotys. Susipažinti su mikroskopo sandara, optine schema. Nustatyti mažų objektų linijinius matmenis, biologinių objektų parametrus. Darbo metodika. Mikroskopo didinimo ir tiriamojo objekto matmenų nustatymas. Darbo priemonės. Išvada. Susipažinau su mikroskopo sandara ir optine schema. Nustačiau mažo objekto-liniotės, ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 27
Nuolatinės srovės šaltinio elektrovaros jėgos ir vidinės varžos nustatymas
Nuolatinės srovės šaltinio elektrovaros jėgos ir vidinės varžos nustatymas fizikos laboratorinis darbas. Nuolatinės srovės šaltinio elektrovaros jėgos ir vidinės varžos nustatymas tikslai. Darbo priemonės. Darbo eiga. = 5 –. Darbo rezultatai. Kontroliniai klausimai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 11 20
Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru
Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada. Naudota literatūra. Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimo gebą ir nustatyti nežinomą cukraus koncentraciją tirpale. Priemonės: poliarimetras, žinomos ir nežinomos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Išorinio fotoefekto tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Išmoktini klausimai. Išorinis fotoefektas. Elektronų išlaisvinimo darbas. Fotono energija. Išorinio fotoefekto einšteino lygtis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Fotosrovės stiprumo priklausomybės nuo anodo įtampos nustatymas , esant ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 09 06
Kristalinio kūno lydymosi temperatūros nustatymas
Darbo tikslas - susipažinti su kristalinių ir amorfinių kūnų sandaros ypatumais, ištirti šildomo kristalinio kūno temperatūros priklausomybę nuo laiko, ištirti lydymosi procesą ir gauti skysčio peršaldytąją būseną. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 10 05
Lazerio šviesos difrakcija (2)
Lazerio šviesos difrakcija. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgio nustatymas. Difrakcinių maksimumų inetensyvumas. Difrakcinių maksimumų inetensyvumas. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 10 20
Maliu dėsnio patikrinimas
Teorinė dalis. Gynimo klausimai - atsakymai. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Paaiškinkite kuo skiriasi natūrali šviesa nuo poliarizuotos. Ką vadiname poliarizacijos plokštuma? Paaiškinkite dvigubą šviesos lūžimą. Paaiškinkite spindulių eigą nikolio prizmėje. Paaiškinkite poliarizatoriaus ir analizatoriaus vaidmenį. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 12 16
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu
Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos koeficiento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo schema. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Vandens ir etanolio tankis esant ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 psl.
2013 11 05
Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2015 10 22
Fizines svyruoklės tyrimas
Darbo tikslas – susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Ką vadiname fizine svyruokle? Fizinė svyruoklė, tai bet kuris kietas kūnas, veikiamas sunkio jėgos svyruojantis apie horizontalią ašį, einančią per tašką o, esantį aukščiau kūno masių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 10 19
Laidininko su srove kuriamas magnetinis laukas
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko. Tyrimas.Darbo užduotis. Ištirti solenoide tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcijos Bpriklausomybę nuo srovės stiprio I ir nuo atstumo r išilgai ašies. Teorinio pasirengimo klausimai. Magnetinės indukcijos apibrėžimas. Bio ir Savaro dėsnis.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 05 30
Lęšių sistemos optinės gebos nustatymas laboratorinis darbas
lęšių sistemos optinės gebos nustatymas darbo tikslas. Praktinis uždavinys Rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 05 13
Metalų varžos temperatūrinė priklausomybė
Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas. Atlikę laboratorinį darbą, nubrėžę grafiką r=f(t) ir apskaičiavę α reikšmę darome išvadą, kad nedideliame temperatūrų diapazone, kambario temperatūros atžvilgiu, laidininko varžos priklausomybė nuo temperatūros yra tiesinė, nors gautas grafikas ir neatrodo kaip ideali ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 04 15
Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas užduotys. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo įkrovos įtampos tyrimas. Eksperimento vykdymas. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybė nuo įtampos esant skirtingiems atstumams tarp plokščių. Kondensatoriaus talpos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2016 01 07
Plokščiosios ofsetinės spaudos formos gamyba
Plokščiosios ofsetinės spaudos formos gamyba. Pagaminti ofsetinę spausdinimo formą ir išnagrinėti gamybos procesus. Susipažinti su naudojamais įrengimais bei technologinių procesų režimais. Aprašymas. Darbo eiga. Darbe naudojamos priemonės ir rezultatai. Išvada. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Puslaidininkų varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Tikslas: išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją. Priemonės: termorezistorius, termostatas (krosnelė), termometras, autotransformatorius, vitstono tiltelis, srovės šaltinis. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 04 30
Skystųjų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas
Skystųjų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas. Darbo užduotis. Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Atlikus matavimus paaiškėjo, jog ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 09 27