Fizika (5)

2798 dokumentai
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko talpa. Judančių kūnų magnetiniai laukai. Holoefektas. Bio, savaro ir laplaso desnis. Pilnutines ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas. Santrauka. Įvadas. Metodika. Farmakokinetika. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 8 psl.
2014 05 11
Lazerio šviesos difrakcija
Lazerio šviesos difrakcija. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gardelės difrakcinių maksimumų intensyvumo pasiskirstymas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 09 29
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas. Skaidres sukūrė. Mechanika. Mechanika – fizikos skyrius nagrinėjantis. Mechanikos remontas. Kvantinė mechanika veikia, bet neaišku kodėl. Kvantinė mechanika. Triumfas ar mokslo ribotumas? "Manau, kad galiu nebijodamas pasakyti. Rekordas mechanikos remonto. Insbruko universiteto ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 04
Mikroskopai skaidrės
Skaidrės apie mikroskopus. Mikroskopas. Mikroskopas-kas tai? Optinis prietaisas. Mikroskopija. Mikroskopija naudojama. Medicinoje. Biologijoje. Chemijoje. Kriminalistikoje. It. Istorija. Pirmojo mikroskopo išradimas. Pirmasis jansenų sukurtas sudėtinis mikroskopas. Mikroskopo pagrindinės dalys. Pagrindinės dalys. Okuliaro lęšis. Objektyvo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 06
Šiluminio spinduliavimo tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Išmoktini klausimai. Šiluminis spinduliavimas. Absoliučiai juodas kūnas, jo šiluminio spinduliavimo dėsniai. Optinė pirometrija.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 04 07
Žemė ir Mėnulis skaidrės (2)
Žemė ir Mėnulis. Žemė. Žemė Forma ir dydis. Žemė Pagrindiniai fizikiniai parametrai. Žemė Magnetinis laukas. Mėnulis. Mėnulio bendrieji duomenys. Mėnulis judėjimas. Mėnulis paviršius. Mėnulis Vanduo. Įdomybės. Mėnulio vaivorykštė. Įdomybės. Išvados.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 12 11
Boilio ir marioto dėsnio tikrinimas
Boilio ir marioto dėsnio tikrinimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 12 04
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle. Tikslas: nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g lietuvos platumoje pagal fizinės ir matematinės švytuoklių svyravimo periodus. Priemonės: fizinė apverčiamoji švytuoklė - strypas su masyviais diskais ir dviem pakabinamo prizmėmis, matematinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 05 01
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Darbo tikslas susipažinti su spektrinės analizės metodais, nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n=f(λ) ,vadinamą dispersijos kreivę, rasti spektro bangų ilgius,nustatyti medžiagą. Darbo priemonės linijinio spektro šaltinis, monochromatorius,neono spektro atlasas,spektrinių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 09 16
Mechaninis rezonansas
Mechaninis rezonansas. Svyravimai, tai judesiai, kurie tiksliai arba apytiksliai pasikartoja per tam tikrus laiko tarpus. Svyravimų rūšys. Autosvyravimai. Autosvyravimų sistemų pavyzdžiai. Rezonansas.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 02 08
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Pagrindinės ekologinės problemos miestuose. Ozono sluoksnis. Šiltnamio efektas. Rūgštusis lietus. Smogas. Smogas šanchajuje. Didžiausias oro teršėjas. Automobilis labai teršia mūsų gamta !
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 10 05
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu (2)
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu. Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos ko¬efi¬ciento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo schema. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2013 11 09
Sviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele (2)
Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele. Darbo tikslas. Įsitikinti, kad įvairių spalvū spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Kokį reiškinį vadiname difrakcija? Kas yra difrakcinė gardelė? Ką vadiname gardelės konstanta? Ką matysime ekrane jei gardelę apšviesime monochromatine šviesa? Atsakymai. Uždavinys. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 10 22
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas
Darbo tikslas Susipažinti su pagrindiniais geometrinės optikos dėsniais ir eksperimentiškai patikrinti spindulių atspindžio, lūžio ir visiško vidaus atspindžio dėsnius. Darbo užduotis. Patikrinti spindulių atspindžio ir lūžio dėsnius;. Išmatuoti cilindrinės prizmės lūžio rodiklį. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 26
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai skirstyti į. Paprasčiausias kintamosios srovės transformatorius sudarytas. Pirmine rite (apvija). ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2013 02 27
Žvaigždės skaidrės
Žvaigždės. Milžiniškas liepsnojančio vandenilio kamuolys. Saulė nepaprasta tuo. Artimiausia mums žvaigždė. Nevienalytis dujų plazmos rutulys. Saulės atmosfera. Saulės sandara. Saulės sandaros modelis. Žvaigždė savo gyvenimą pradeda. Masyvios žvaigždės gimimas. Tamsus dujų ir dulkiu debesis. Atskiros debesies dalys. Prasideda ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 02 17
Lietuvos ekologinės problemos
Įvadaspagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Žemės tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 16
Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas
Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas. Darbo tikslas ištirti lygiagretųjį laidininkų jungimą. Prietaisai. Darbo eiga. Sujungiame grandinę pagal pavaizduotą schemą. Įjungiu jungiklį ir voltmetru išmatuoju įtampą U tarp lygiagrečiai sujunktų galų. Išmatuoju srovės stiprį(I1, I2, I3, IUžrašau visų matavimų duomenis. Ir ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2015 01 14
Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas
Užduotys. Ištirti kondensatorius įkrovos priklausomybes nuo įtampos. Ištirti kondensatoriaus įkrovos priklausomybes nuo atstumo tarp plokštelių. Teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo įkrovos įtampos tyrimas. Planas. Matavimo priemones, prietaisai ir medžiagos. Matavimo rezultatai. Išvados. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 12 06
Skaidrės apie radioaktyvumą
Radioaktyvumas. Radioaktyvumas ir. Branduolių virsmai. A. Bekeleris. Nestabilių branduolių skilimo reiškinį. Marija ir pjeras kiuri. Marija ir pjeras pastebėjo torio (th) radioaktyvumą. Pjeras ir marija kiuri kartu su a. Bekereliu gavo nobelio premiją. Radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 04 29
Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas
Užduotys. Išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palyginti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Paviršiaus įtempimas. Molekulę, esančią skysčio viduje, aplinkinės molekulės traukia į visas puses vienodai. Visai kitokioje ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 11 23
Šviesos lūžis
Šviesos lūžis. Lūžęs spindulys. Terpė. Vakuumas arba kiekviena skaidri medžiaga. Kritimo kampas α. Lūžio kampas γ. Optiškai tankesne. Optiškai retesne aplinka. Šviesos lūžio dėsnis. Krintantysis spindulys. Lūžęs spindulys. Šviesos lūžio dėsnis. Santykinis lūžio rodiklis. Krintančiajam ir lūžusiam spinduliui būdinga ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 02
Televizija radiolokacija
Parengė. Televizija. Televizija – mūsų gyvenime. Televizijos veikimo principas. Schema!. Tai įdomu!. Raiolokacija. Pasirūpinkite žiūrima televizija!.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 11 18
Žemės magnetinis laukas skaidrės
Žemės magnetinis laukas. Magnetinis laukas. Materijos forma. Magnetinį lauką kuria. Sūkurinis. Planeta turinti globalų magnetinį lauką. Jo buvimas yra būtina sąlyga. Žemės magnetinio lauko kilmė. Elektronų judėjimas sukuria gamtinį srovės generatorių. Paleomagnetizmas. Susidarydamos uolienos įmagnetėja. Įmagnetėjusiose ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 04 03
Holografija
Hologramos – istorija, gavimas, atgaminimas, pritaikymas ir perspektyvos. Optine holografija. Holografijos principas. Plokščioji holograma. Holografijos taikymas. Vaizduojamoji holografija. Greitai vykstančių procesų tyrimas. Holografine interferometrija. Mūsų pašnekovas rusijos fizikos ir technikos instituto prof. Simonas ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas
Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Literatūra. Išmatuojame kūno geometrinius matmenis. Kiekvieną dydį matuojame 3 kartus ir matavimo duomenis surašome į toliau pateiktas lenteles. Matuojant ...
Fizikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2010 10 11
Pasyvūs namai. Mažai energijos naudojantys pastatai
Labai geros skaidrės kiekvienam, norinčiam sužinoti apie energijos taupymą savo name, pasyvius ir mažai energijos naudojančius namus. Įprasto, pasyvaus ir mažai energijos vartojančio pastatų palyginimas ir privalumai. Mažai energijos naudojantys (pasyvūs) pastatai. Energiją taupančių statinių klasifikavimas. Pasyvūs pastatai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 10 07
Puslaidininkiai ir jų taikymas
Puslaidininkių juostinės teorijos esmė. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidinkių laidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkių sandara. Pn sandūros savybės. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių taikymas. Termistoriai ir fotorezistoriai. Vaizdinė medžiaga. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 21
Radioaktyvumas
Radioaktyvumas. Radioaktyvusis skilimas. Izotopų virsmas kito elemento izotopais. Radioaktyvaus skilimo pusperiodžiu arba puskiekio periodu. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Neutronų spinduliavimas. Černobilis - branduolinis košmaras. Černobilio avarija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 03 02