Fizika (5)

2635 rašto darbai
Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas
Radioaktyviojo β - spinduliavimo šaltinioaktyvumo tyrimas. Darbo tikslas: nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga ir matavimo rezultatai. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 10 31
Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas
Užduotys. Išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palyginti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Paviršiaus įtempimas. Molekulę, esančią skysčio viduje, aplinkinės molekulės traukia į visas puses vienodai. Visai kitokioje ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 11 23
Šviesos lūžis
Šviesos lūžis. Lūžęs spindulys. Terpė. Vakuumas arba kiekviena skaidri medžiaga. Kritimo kampas α. Lūžio kampas γ. Optiškai tankesne. Optiškai retesne aplinka. Šviesos lūžio dėsnis. Krintantysis spindulys. Lūžęs spindulys. Šviesos lūžio dėsnis. Santykinis lūžio rodiklis. Krintančiajam ir lūžusiam spinduliui būdinga ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 02
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas
Darbo tikslas Susipažinti su pagrindiniais geometrinės optikos dėsniais ir eksperimentiškai patikrinti spindulių atspindžio, lūžio ir visiško vidaus atspindžio dėsnius. Darbo užduotis. Patikrinti spindulių atspindžio ir lūžio dėsnius;. Išmatuoti cilindrinės prizmės lūžio rodiklį. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 26
Televizija radiolokacija
Parengė. Televizija. Televizija – mūsų gyvenime. Televizijos veikimo principas. Schema!. Tai įdomu!. Raiolokacija. Pasirūpinkite žiūrima televizija!.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 11 18
Žemės magnetinis laukas skaidrės
Žemės magnetinis laukas. Magnetinis laukas. Materijos forma. Magnetinį lauką kuria. Sūkurinis. Planeta turinti globalų magnetinį lauką. Jo buvimas yra būtina sąlyga. Žemės magnetinio lauko kilmė. Elektronų judėjimas sukuria gamtinį srovės generatorių. Paleomagnetizmas. Susidarydamos uolienos įmagnetėja. Įmagnetėjusiose ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 04 03
Astronomija Lietuvoje skaidrės
Astronomija Lietuvoje. Žymiausi Lietuvos astronomai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 05 20
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko talpa. Judančių kūnų magnetiniai laukai. Holoefektas. Bio, savaro ir laplaso desnis. Pilnutines ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas
Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Literatūra. Išmatuojame kūno geometrinius matmenis. Kiekvieną dydį matuojame 3 kartus ir matavimo duomenis surašome į toliau pateiktas lenteles. Matuojant ...
Fizikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2010 10 11
Puslaidininkiai ir jų taikymas
Puslaidininkių juostinės teorijos esmė. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidinkių laidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkių sandara. Pn sandūros savybės. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių taikymas. Termistoriai ir fotorezistoriai. Vaizdinė medžiaga. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 21
Radioaktyvumas
Radioaktyvumas. Radioaktyvusis skilimas. Izotopų virsmas kito elemento izotopais. Radioaktyvaus skilimo pusperiodžiu arba puskiekio periodu. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Neutronų spinduliavimas. Černobilis - branduolinis košmaras. Černobilio avarija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 03 02
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėzės perdavimų skaičiaus parinkimas. Traukos skaičiavimai skirtingomis pavaromis. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimas. Dinaminio paso sudarymas. ...
Fizikos tyrimai, Tyrimas, 24 psl.
2013 04 16
Saulės kolektoriai
Įžanga. Saulės kolektoriai. Plokštieji saulės kolektoriai. Vakuminiai saulės kolektoriai. Monoblokiniai saulės kolektoriai. Kolektorių efektyvumas. Per metus viršutinę Žemės atmosferos ribą pasiekia 5,6x1024 J saulės energijos srautas. Žemės atmosfera atspindi 35% šios energijos atgal į kosmosą, o likusi energija sušildo ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 psl.
2010 03 03
Tiesinė difrakcinė gardelė
Tiesinė difrakcinė gardelė. Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. pagrindinės skaičiavimo formulės. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai skirstyti į. Paprasčiausias kintamosios srovės transformatorius sudarytas. Pirmine rite (apvija). ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2013 02 27
Žiedo inercijos momento tyrimas
Žiedo inercijos momento tyrimas. Tikslas: nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentus svyravimų metodu ir gautus rezultatus. Palyginti su teoriniais skaičiavimais. Priemonės: plokščiasis ir toroidinis žiedai, svarstyklės, sekundmatis, slankmatis, mikrometras, stovas su. Laikikliu. Pagrindinės formulės. Rezultatai. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 03 24
Branduolinė energetika. Kursinis darbas
Įvadas. Branduolinė energetika. Branduolinė energetikos pradžia. Atominė elektrinės principinė schema. Branduolinis reaktorius. Branduolinių reaktorių tipai. Reaktoriaus valdymo pagrindai. Reaktoriaus apsinuodijimas ir šlakavimasis. Branduolinių reaktorių sauga. Ignalinos atominė elektrinė. Apie ignalinos atominę elektrinę. Ae ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2011 02 13
Cheminis ląstelių sujaudinimas dirginimas
Įvadas. Membranos potencialas. Ramybės membraninis potencialas. K+ jonų pusiausvyros potencialas. Membraninio potencialo pakitimai. Veikimo potencialas. Repoliarizacija. Pėdsekinė hiperpoliarizacija. Dėsnis „viskas arba nieko“. Skonio ir kvapo suvokimo tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 22
Elektronikos įtaisų kursinis darbas
Elektronikos įtaisų kursinis projektas. Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas. Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Pab juostinio filtro projektavimas. Išvados. Literatūros ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2013 05 19
Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas
Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas. Darbo tikslas apskaičiuoti lempute tekančios srovės galią ir darbą. Priemonės. Darbo aprašymas. Išvados. Apskaičiaviau elektros lempute pratekėjusios srovės galią ir darbą. Užduotys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2015 01 14
Pilnai issprestas Fizika 1 KTU 3 semestre II kurse namu darbai su I 7 varianto dalimi ir su II 7 varianto dalimi.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2012 11 25
Lietuvos ekologinės problemos
Įvadaspagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Žemės tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 16
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas. Skaidres sukūrė. Mechanika. Mechanika – fizikos skyrius nagrinėjantis. Mechanikos remontas. Kvantinė mechanika veikia, bet neaišku kodėl. Kvantinė mechanika. Triumfas ar mokslo ribotumas? "Manau, kad galiu nebijodamas pasakyti. Rekordas mechanikos remonto. Insbruko universiteto ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 04
Mechaninis rezonansas
Mechaninis rezonansas. Svyravimai, tai judesiai, kurie tiksliai arba apytiksliai pasikartoja per tam tikrus laiko tarpus. Svyravimų rūšys. Autosvyravimai. Autosvyravimų sistemų pavyzdžiai. Rezonansas.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 02 08
Merkurijus. Pristatymas
Merkurijus. Venera. Žemė. Marsas. Merkurijus apie saulę skrieja istęsta elipsine orbita (nuotolis nuo Saulės kinta nuo 46 iki 70 milijonų km), del to Saulės apšviestas paviršius įkaista iki 430 laipsniu C. Per ilgą Merkurijaus naktį temperatūra nukrinta iki -163 laipsniu C. Merkurijaus skersnuo 2,6 karto, o masė 18 kartų mažesnė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2011 02 16
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Gauti fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo; apskaičiuoti integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu (2)
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu. Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos ko¬efi¬ciento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo schema. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2013 11 09
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas. Darbo tikslai. Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. Teorija. Jei greitis per lygius laiko tarpus pakinta vienodu dydžiu, judėjimas vadinamas tolygiai kintamuoju. Jei kūno greitis per laiką t pakito nuo ν0 iki ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 11 19
Žvaigždynai ir žvaigždės skaidrės
Žvaigždynai. Kas yra žvaigždynai? Dangaus sritis su sąlygiškai pažymėtomis ribomis. Žvaigždynų istorija. Senovės žmonės nakties dangų stebėjo dėl daugelio priežasčių. Graikai pirmieji sistemingai stebėjo. Žvaigždynų pavadinimai siekia senovės babilono ir egipto laikus. Klaudijus ptolemėjus. Žvaigždės žymimos. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 03 03
Žvaigždynai skaidrės ir testas
Žvaigždynai. Grupė žvaigždžių, tarpusavyje vizualiai susijusių. Žvaigždynus siejo su tam tikrais simboliais. Žvaigždynų sistematikos pradžia. Pirmuosius žvaigždynų pavadinimus sugalvojo chaldėjai. Galima įžvelgti įvairias figūras. Orientuotis žemėje mums padeda žemėlapiai. Žvaigždėlapiai. Ankstesniais amžiais buvo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2013 03 03