Fizika (5)

2881 dokumentas
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu (2)
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu. Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos ko¬efi¬ciento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo schema. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2013 11 09
Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas
Užduotys. Išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palyginti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Paviršiaus įtempimas. Molekulę, esančią skysčio viduje, aplinkinės molekulės traukia į visas puses vienodai. Visai kitokioje ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 11 23
Transformatoriai referatas
Transformatoriai. Vienfazio transformatorio sandara, veikimo principas. Transformatoriaus darbo režimai. Autotransformatorius. Matavimo transformatoriai. Trifazis transformatorius. Literatura.
Fizikos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 01 03
Triukšmas ir triukšmo poveikis, mažinimo būdai
Triukšmas skaidrės pristatymas. Jo poveikis ir mažinimo būdai. Kas tai yra triukšmas? Įvairaus pobūdžio nepageidaujamas garsas. Triukšmo rūšys. Mechaniniai. Elektriniai. Aerodinaminiai ir hidrodinaminiai. Smūginiai. Sprogimo impulsiniai. Triukšmo šaltiniai. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra transportas. Buityje taip pat naudojama ...
Fizikos projektai, Projektas, 10 psl.
2013 04 16
Deguonies jutiklių lambda zondas tyrimas
Įvadas. Lambda zondo (degonies daviklio) veikimo principas. Deguonies jutikliai (lambda zondai). Cirkoniniai davikliai. Lambda davikliai „planar“. Titaniniai deguonies davikliai. Plačiajuosčiai deguonies davikliai. Lambda zondo parametrai ir darbas. Katalizatoriai. Lambda zondų gedimo priežastys. Galimi lambda zondų gedimai ir jų kodai. ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 01 16
Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas
Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas. Darbo tikslas apskaičiuoti lempute tekančios srovės galią ir darbą. Priemonės. Darbo aprašymas. Išvados. Apskaičiaviau elektros lempute pratekėjusios srovės galią ir darbą. Užduotys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2015 01 14
Pilnai issprestas Fizika 1 KTU 3 semestre II kurse namu darbai su I 7 varianto dalimi ir su II 7 varianto dalimi.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2012 11 25
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle. Tikslas: nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g lietuvos platumoje pagal fizinės ir matematinės švytuoklių svyravimo periodus. Priemonės: fizinė apverčiamoji švytuoklė - strypas su masyviais diskais ir dviem pakabinamo prizmėmis, matematinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 05 01
Lazerių sąndara, veikimo principai ir naudojimas
Lazeriai referatas. Lazerių sąndara, veikimo principai ir naudojimas. Įvadas. Lazerio sąvoka. Lazeriai ir jų sąndara. Lazerių veikimo principai. Lazerių naudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 03 28
Mechaninis rezonansas
Mechaninis rezonansas. Svyravimai, tai judesiai, kurie tiksliai arba apytiksliai pasikartoja per tam tikrus laiko tarpus. Svyravimų rūšys. Autosvyravimai. Autosvyravimų sistemų pavyzdžiai. Rezonansas.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 02 08
Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas
Užduotys. Ištirti kondensatorius įkrovos priklausomybes nuo įtampos. Ištirti kondensatoriaus įkrovos priklausomybes nuo atstumo tarp plokštelių. Teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo įkrovos įtampos tyrimas. Planas. Matavimo priemones, prietaisai ir medžiagos. Matavimo rezultatai. Išvados. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 12 06
Televizija radiolokacija
Parengė. Televizija. Televizija – mūsų gyvenime. Televizijos veikimo principas. Schema!. Tai įdomu!. Raiolokacija. Pasirūpinkite žiūrima televizija!.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 11 18
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai skirstyti į. Paprasčiausias kintamosios srovės transformatorius sudarytas. Pirmine rite (apvija). ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2013 02 27
Žvaigždynai skaidrės ir testas
Žvaigždynai. Grupė žvaigždžių, tarpusavyje vizualiai susijusių. Žvaigždynus siejo su tam tikrais simboliais. Žvaigždynų sistematikos pradžia. Pirmuosius žvaigždynų pavadinimus sugalvojo chaldėjai. Galima įžvelgti įvairias figūras. Orientuotis žemėje mums padeda žemėlapiai. Žvaigždėlapiai. Ankstesniais amžiais buvo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2013 03 03
Astronomija Lietuvoje skaidrės
Astronomija Lietuvoje. Žymiausi Lietuvos astronomai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 05 20
Astronomijos raida Lietuvoje
Kas yra astronomija? Ką nagrinėja astronomija? Astronomijos šakos. Astronomijos raida xvi-xixa. Astronomija lietuvoje dabar.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 05 31
Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas
Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį cp/cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Bandymų rezultatų skaičiavimų bei paklaidų lentelė. Išvada. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 10 09
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko talpa. Judančių kūnų magnetiniai laukai. Holoefektas. Bio, savaro ir laplaso desnis. Pilnutines ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas. Santrauka. Įvadas. Metodika. Farmakokinetika. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 8 psl.
2014 05 11
Lazerio šviesos difrakcija
Lazerio šviesos difrakcija. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gardelės difrakcinių maksimumų intensyvumo pasiskirstymas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 09 29
Lietuvos ekologinės problemos
Įvadaspagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Žemės tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 16
Šlyties modulio nustatymas laboratorinis
Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų. Svyravimų periodo. DARBO TIKSLAS remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. DARBO PRIEMONĖS ant vielos pakabintas kryžminis skersinėlis, svarstyklės, slankmatis, keturi maži ir keturi didesni ritinėliai, sekundometras. Darbe ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 10 22
Šviesos lūžis
Šviesos lūžis. Lūžęs spindulys. Terpė. Vakuumas arba kiekviena skaidri medžiaga. Kritimo kampas α. Lūžio kampas γ. Optiškai tankesne. Optiškai retesne aplinka. Šviesos lūžio dėsnis. Krintantysis spindulys. Lūžęs spindulys. Šviesos lūžio dėsnis. Santykinis lūžio rodiklis. Krintančiajam ir lūžusiam spinduliui būdinga ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 02
Žemė ir Mėnulis skaidrės (2)
Žemė ir Mėnulis. Žemė. Žemė Forma ir dydis. Žemė Pagrindiniai fizikiniai parametrai. Žemė Magnetinis laukas. Mėnulis. Mėnulio bendrieji duomenys. Mėnulis judėjimas. Mėnulis paviršius. Mėnulis Vanduo. Įdomybės. Mėnulio vaivorykštė. Įdomybės. Išvados.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 12 11
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Darbo tikslas susipažinti su spektrinės analizės metodais, nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n=f(λ) ,vadinamą dispersijos kreivę, rasti spektro bangų ilgius,nustatyti medžiagą. Darbo priemonės linijinio spektro šaltinis, monochromatorius,neono spektro atlasas,spektrinių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 09 16
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas
Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Literatūra. Išmatuojame kūno geometrinius matmenis. Kiekvieną dydį matuojame 3 kartus ir matavimo duomenis surašome į toliau pateiktas lenteles. Matuojant ...
Fizikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2010 10 11
Pasyvūs namai. Mažai energijos naudojantys pastatai
Labai geros skaidrės kiekvienam, norinčiam sužinoti apie energijos taupymą savo name, pasyvius ir mažai energijos naudojančius namus. Įprasto, pasyvaus ir mažai energijos vartojančio pastatų palyginimas ir privalumai. Mažai energijos naudojantys (pasyvūs) pastatai. Energiją taupančių statinių klasifikavimas. Pasyvūs pastatai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 10 07
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Pagrindinės ekologinės problemos miestuose. Ozono sluoksnis. Šiltnamio efektas. Rūgštusis lietus. Smogas. Smogas šanchajuje. Didžiausias oro teršėjas. Automobilis labai teršia mūsų gamta !
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 10 05
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas
Darbo tikslas Susipažinti su pagrindiniais geometrinės optikos dėsniais ir eksperimentiškai patikrinti spindulių atspindžio, lūžio ir visiško vidaus atspindžio dėsnius. Darbo užduotis. Patikrinti spindulių atspindžio ir lūžio dėsnius;. Išmatuoti cilindrinės prizmės lūžio rodiklį. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 26
Žvaigždės skaidrės
Žvaigždės. Milžiniškas liepsnojančio vandenilio kamuolys. Saulė nepaprasta tuo. Artimiausia mums žvaigždė. Nevienalytis dujų plazmos rutulys. Saulės atmosfera. Saulės sandara. Saulės sandaros modelis. Žvaigždė savo gyvenimą pradeda. Masyvios žvaigždės gimimas. Tamsus dujų ir dulkiu debesis. Atskiros debesies dalys. Prasideda ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 02 17