Fizika (5)

2571 rašto darbas
Astronomija Lietuvoje skaidrės
Astronomija Lietuvoje. Žymiausi Lietuvos astronomai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 05 20
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko talpa. Judančių kūnų magnetiniai laukai. Holoefektas. Bio, savaro ir laplaso desnis. Pilnutines ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Kometos skaidrės
Apie kometas. Kometos sandara. Kometų skriejimas. Kometos pagal apskriejimo periodus. Skraistės susidarymas. Kometų švytėjimas. Kometų atradimai. Halio kometa. Enkės kometa. Orto kometoidų debesis. Ar pavojinga žemei susidurti su kometa? Informacijos šaltiniai. Kometoidas. Kometų orbitos.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 11 27
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle. Tikslas: nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g lietuvos platumoje pagal fizinės ir matematinės švytuoklių svyravimo periodus. Priemonės: fizinė apverčiamoji švytuoklė - strypas su masyviais diskais ir dviem pakabinamo prizmėmis, matematinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 05 01
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas
Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Literatūra. Išmatuojame kūno geometrinius matmenis. Kiekvieną dydį matuojame 3 kartus ir matavimo duomenis surašome į toliau pateiktas lenteles. Matuojant ...
Fizikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2010 10 11
Saulės kolektoriai
Įžanga. Saulės kolektoriai. Plokštieji saulės kolektoriai. Vakuminiai saulės kolektoriai. Monoblokiniai saulės kolektoriai. Kolektorių efektyvumas. Per metus viršutinę Žemės atmosferos ribą pasiekia 5,6x1024 J saulės energijos srautas. Žemės atmosfera atspindi 35% šios energijos atgal į kosmosą, o likusi energija sušildo ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 psl.
2010 03 03
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas
Darbo tikslas Susipažinti su pagrindiniais geometrinės optikos dėsniais ir eksperimentiškai patikrinti spindulių atspindžio, lūžio ir visiško vidaus atspindžio dėsnius. Darbo užduotis. Patikrinti spindulių atspindžio ir lūžio dėsnius;. Išmatuoti cilindrinės prizmės lūžio rodiklį. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 03 26
Tiesinė difrakcinė gardelė
Tiesinė difrakcinė gardelė. Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. pagrindinės skaičiavimo formulės. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai skirstyti į. Paprasčiausias kintamosios srovės transformatorius sudarytas. Pirmine rite (apvija). ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2013 02 27
Cheminis ląstelių sujaudinimas dirginimas
Įvadas. Membranos potencialas. Ramybės membraninis potencialas. K+ jonų pusiausvyros potencialas. Membraninio potencialo pakitimai. Veikimo potencialas. Repoliarizacija. Pėdsekinė hiperpoliarizacija. Dėsnis „viskas arba nieko“. Skonio ir kvapo suvokimo tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 22
Pilnai issprestas Fizika 1 KTU 3 semestre II kurse namu darbai su I 7 varianto dalimi ir su II 7 varianto dalimi.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2012 11 25
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas
Mechanika, mechanikos remontas ir metalo apdirbimas. Skaidres sukūrė. Mechanika. Mechanika – fizikos skyrius nagrinėjantis. Mechanikos remontas. Kvantinė mechanika veikia, bet neaišku kodėl. Kvantinė mechanika. Triumfas ar mokslo ribotumas? "Manau, kad galiu nebijodamas pasakyti. Rekordas mechanikos remonto. Insbruko universiteto ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 04
Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas
Užduotys. Ištirti kondensatorius įkrovos priklausomybes nuo įtampos. Ištirti kondensatoriaus įkrovos priklausomybes nuo atstumo tarp plokštelių. Teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo įkrovos įtampos tyrimas. Planas. Matavimo priemones, prietaisai ir medžiagos. Matavimo rezultatai. Išvados. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 12 06
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Gauti fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo; apskaičiuoti integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas
Radioaktyviojo β - spinduliavimo šaltinioaktyvumo tyrimas. Darbo tikslas: nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga ir matavimo rezultatai. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 10 31
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu (2)
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu. Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos ko¬efi¬ciento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo schema. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2013 11 09
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas. Darbo tikslai. Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. Teorija. Jei greitis per lygius laiko tarpus pakinta vienodu dydžiu, judėjimas vadinamas tolygiai kintamuoju. Jei kūno greitis per laiką t pakito nuo ν0 iki ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 11 19
Žvaigždynai ir žvaigždės skaidrės
Žvaigždynai. Kas yra žvaigždynai? Dangaus sritis su sąlygiškai pažymėtomis ribomis. Žvaigždynų istorija. Senovės žmonės nakties dangų stebėjo dėl daugelio priežasčių. Graikai pirmieji sistemingai stebėjo. Žvaigždynų pavadinimai siekia senovės babilono ir egipto laikus. Klaudijus ptolemėjus. Žvaigždės žymimos. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 03 03
Žvaigždynai skaidrės ir testas
Žvaigždynai. Grupė žvaigždžių, tarpusavyje vizualiai susijusių. Žvaigždynus siejo su tam tikrais simboliais. Žvaigždynų sistematikos pradžia. Pirmuosius žvaigždynų pavadinimus sugalvojo chaldėjai. Galima įžvelgti įvairias figūras. Orientuotis žemėje mums padeda žemėlapiai. Žvaigždėlapiai. Ankstesniais amžiais buvo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2013 03 03
Dirbtiniai palydovai skaidrės
Dirbtiniai palydovai. Dirbtinių palydovų istorija. Palydovų įvairovė. Tačiau jo palikuonys – visai kito lizdo paukščiai. Palydovai leidžiami į kosmosą raketomis arba juos į orbitą pakelia kosminės šaudyklės. Didžiausias šiuo metu skraidantis dirbtinis Žemės palydovas yra „Tarptautinė Kosminė Stotis“. Lietuvos palydovas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 05 01
Geoterminė energija geoterminis šildymas referatas
Referatas apie geoterminę energetiką. Atsinaujinanti energetika: geoterminė energetika. Įvadas. Atsinaujinanti energetika. Geoternimė energija. Geoterminės energijos šaltinis. Geoterminė energija negęstantis energijos šaltinis. Geoterminė energija yra ekologiška. Lietuvos gelmių sandara. Eksperimentinės geoterminės sistsmos. ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 02 19
Giroskopo precesijos tyrimas
Tikslas: išmatuoti giroskopo precesijos kampinį greitį, nustatyti jo priklausomybę nuo išorinės jėgos momento didumo ir apskaičiuoti giroskopo inercijos momentą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. 1.Patikriname, ar išjungta smagračio apsukas reguliuojanti rankenėlė. Atsvarą 3 nustatome taip, kad ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 09 06
Pasyvūs namai. Mažai energijos naudojantys pastatai
Labai geros skaidrės kiekvienam, norinčiam sužinoti apie energijos taupymą savo name, pasyvius ir mažai energijos naudojančius namus. Įprasto, pasyvaus ir mažai energijos vartojančio pastatų palyginimas ir privalumai. Mažai energijos naudojantys (pasyvūs) pastatai. Energiją taupančių statinių klasifikavimas. Pasyvūs pastatai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 10 07
Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimas
Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimas. Ištirti įtampų rezonanso reiškinį ir nustatyti kontūro rezonansinį dažnį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Radioaktyvumas
Radioaktyvumas. Radioaktyvusis skilimas. Izotopų virsmas kito elemento izotopais. Radioaktyvaus skilimo pusperiodžiu arba puskiekio periodu. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Neutronų spinduliavimas. Černobilis - branduolinis košmaras. Černobilio avarija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 03 02
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėzės perdavimų skaičiaus parinkimas. Traukos skaičiavimai skirtingomis pavaromis. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimas. Dinaminio paso sudarymas. ...
Fizikos tyrimai, Tyrimas, 24 psl.
2013 04 16
Slopinamuju svyravimu tyrimas spyruokline švytuokle
Tikslas. Išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po n svyravimų. Priemonės: plieninė spyruoklė su krovinėlių rinkiniu, liniuotė, sekundometras, svarstyklės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 09 06
Šlyties modulio nustatymas laboratorinis
Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų. Svyravimų periodo. DARBO TIKSLAS remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. DARBO PRIEMONĖS ant vielos pakabintas kryžminis skersinėlis, svarstyklės, slankmatis, keturi maži ir keturi didesni ritinėliai, sekundometras. Darbe ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 10 22
Vienfazio transformatoriaus tyrimas
Darbo tikslas: vienfazio transformatoriaus savybių tuščiosios eigos, trumpo jungimo ir apkrovos sąlygomis tyrimas. Darbo eiga. Išvados. Naudingumo koeficientas η yra aktyviosios galios , kurią transformatorius perduoda imtuvui, ir imamos iš tinklo aktyviosios galios santykiui. Naudingumo koeficientas priklauso nuo apkrovos dydžio, dėl to ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2011 05 28
Žiedo inercijos momento tyrimas
Žiedo inercijos momento tyrimas. Tikslas: nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentus svyravimų metodu ir gautus rezultatus. Palyginti su teoriniais skaičiavimais. Priemonės: plokščiasis ir toroidinis žiedai, svarstyklės, sekundmatis, slankmatis, mikrometras, stovas su. Laikikliu. Pagrindinės formulės. Rezultatai. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 03 24