Fizika (83)

2838 dokumentai
Potencinė energija
Potencinė energija. Potencinė energija – energija. Potencinės energijos formule. Ep = mgh m - kūno masė g - laisvojo kritimo pagreitis h - aukštis nuo paviršiaus. Pavyzdys. Potencinės energijos dydis aukstije. Ep = max Ep =. Potencinė energiją. Uzduotis. Spyroklei suspausti 5cm prireike vidutiniskai 4N jegos.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 01 19
Pozitronų emisijos tomografija skaidrės
Pozitronų emisijos tomografija. Pozitronų emisijos tomografija (PET) yra radionuklidinis tyrimas. Pet. PET tyrimas yra atliekamas naudojant žymeklio kinetinio tyrimo metodą ir modifikuotus kompiuterinės tomografijos principus. Veikimo principas. Į organizmą yra įvedamas žymeklis – biologiškai aktyvi medžiaga. Pozitronų emisijos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 11 17
Presbiopija ir KL
Presbiopija ir KL. Presbiopija paveikia kiekvieną virš 40 m. . Kiekvienas nori jaustis ir atrodyti jauniau. Senstanti populiacija. Akomodacija ir amžius. Presbiopija. Senstanti akis. Pagrindinis faktorius – suteikti pacientui realistinius lūkesčius ir priimti tam tikrus kompromisus. Presbyopija. Presbiopijos korekcijos būdai. Monovision. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 70 psl.
2015 05 04
Priemaišinis puslaidininkių laidumas
Priemaisinis puslaidininku laidumas. Būdingas ne tik elektroninis, bet ir skylinis laidumas. Savuoju puslaidininkių laidumu. Priemaišinis laidumas. Priemaišiniai puslaidininkiai. Nepagrindiniai – elektronai. Akceptorinėmis priemaišomis. Pagrindiniai krūvininkai.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 19
Priverstinių elektromagnetinnių virpesių tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Priverstinių elektromagnetinnių virpesių tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 11 24
Priverstinių svyravimų laboratorinis darbas
Tikslas išmatuoti švytuoklės priverstinių svyravimų amplitudės. Priemonės. Pagrindinės skaičiavimo formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 04 18
Puasono koeficiento tamprumo modulis
Darbo tikslas. Naudojant elementarias medžiagų atsparumo lygtis apskaičiuoti puasono koeficientą ir tamprumo modulį. Darbo schema. Darbo eiga. Teorinės žinios. Eksperimentinė dalis. Puasono koeficientas įvertina skersinių ir išilginių deformacijų (, l) santykį. Šis santykis skaičiuojamas tempiamoms ir gniuždomoms ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 09 06
Pusamžis irbiologinis pusamžis
Pusamžis ir biologinis pusamžis. Laikas, per kurį suskyla pusė radioaktyviųjų atomų. Duomenys radioaktyvumui apskaičiuoti. Radiokatyviųjjų medžiagų pusamžiai. Biologinis pusamžis.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 5 psl.
2012 12 05
Pusiausvyros rūšys skaidrės
Pusiausvyros rūšys. Kūno masės centras. Kūnas be atramos. Kūnas su atrama. Pusiausvyros rūšys. Pastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra. Klausimai. Kas yra kūno masės centras? Teisingai. Neteisingai. Kur yra pastoviosios pusiausvyros sukimosi ašis? Teisingai. Neteisingai. Kodel kunas pasvyra? Teisingai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 01 11
Puslaidininkai skaidrės
Puslaidininkiai. Puslaidininkiai – medžiagos pagal laidumą elektros srovei esančios tarp laidininkų ir dielektrikų. Kaitinant kristalą, jo valentinių elektronų greitis (ir energija) didėja. Skylės. Nutrūkus kovalentiniam ryšiui. Savasis laidumas. Su laisvaisiais elektronais susijęs puslaidininkio laidumas vadinamas elektroniniu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 09 12
Puslaidininkiai diodai ir šviesos diodai
Puslaidininkiai diodai ir šviesos diodai. PARENGĖ Povilas Vitkauskas 4b kl. Puslaidininkiai diodai Šviesios diodai. Puslaidininkiai diodai. Puslaidininkiu diodu vadinamas prietaisas, turintis vieną skylinę elektroninę sandūrą ir du išvadus. Puslaidininkių įtaisų klasifikacija. Mechaniškai suliečiant du skirtingo laidumo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 29
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinis fotoefektas
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Grafikas. Voltamperinė charakteristika tamsinės ir šviesinės. Grafikas. Liuksmaperinė charakteristika. Grafikas. Fotolaidumo relaksacijos kreivė.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 01 21
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinės dalies konspektas ir darbo formulės. Rezultatai Nr. Lx , μA Φ , lm , μA lm.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 09 27
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas (2)
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 11 22
Puslaidininkio integralo fotolaidumo tyrimas
Gavome fotosrovės priklausomybę nuo apšvietimo, iš grafiko matyti, kad ji yra tiesinė. Taip pat nubraižėme integralinės fotovaržos jautrių priklausomybę nuo apšviestumo grafikus, bei apskaičiavome integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius, esant skirtingoms įtampoms : U1=20 V, U2=30 V ir U3=40 V.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 05 26
Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas
Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika.Laboratorinio darbo metu gaunami Rezultatai. Nubrėžiame grafiką. Išvada išmatavome puslaidininkio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 05 17
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas Darbo tikslas. Kontroliniai klausimai Paaiškinkite energetinių lygmenų susidarymą kristale. Apibūdinkite Fermi lygmenį. Paaiškinkite skirtumą tarp metalų , puslaidininkių ir dielektrikų juostinės teorijos požiūriu. Paaiškinkite grynojo savojo ir priemaišinio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 04 25
Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas
Išvados. Darbo tikslas. Inė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Laboratorinis darbas Nr. Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 09 11
Radiacija projektas
Radioaktyvumą 1896 metais atrado prancūzų mokslininkas H. Radioaktyvumas arba radioaktyvusis skilimas – spontaniškas nestabilių kurio nors cheminio elemento izotopų virsmas kito elemento izotopais. Izotopai – cheminių elementų atmainos. Radioaktyviojo elemento skilimo greitis nusakomas jo skilimo pusėjimo trukme. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 29
Radiacija projektas (2)
Radiacija. Ir vis tik kokią žalą sveikatai daro radiacija. Radiacinio fono normos. Koks radiacijos kiekis kelia pavojų sveikatai. Kas yra radiacija. Radiacija mitai, siaubai ir tikrovė. Radiacija. Radiacija Lietuvoja. Jonizuojanti radiacija.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 03 28
Radiacijos poveikis skaidrės
Radiacijos poveikis. Žmonės yra nuolat veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės. Apšvita skirstoma į gamtinę (natūraliąją) ir dirbtinę (žmogaus sukurtą). Įvykus atominėje elektrinėje avarijai arba sprogus branduoliniam užtaisui.  išorinė apšvita iš praslenkančio radioaktyviojo debesies. Išorinės ir vidinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 04 29
Turinys. Radijo bangos. Radijo bangų ilgis ir daržnis. Radijo bangų sklidimas. Radijo bangų panaudojimas. Radijo ryšio principas. Elektromagnetinis spektras. Mikrobangos. Mikrobangų naudojimas. Mikrobangų energijos keitimui naudojami specialūs prietaisai. Mikrobangų vatmetrai.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2017 04 25
Radijo Ryšys fizikos skaidrės
Radijo ryšys. Elektromagnetinė banga. Radijo imtuvą sudarančios dalys. Radijo siųstuvą sudarančios dalys. Detektorinis imtuvas. Detektorinio imtuvo struktūrinė schema. Dažnio amplitudės moduliavimas. Jos tikrai ilgos! Radijo bangos. Testukas mokinukams . Kas yra elektromagnetinė banga? Kokia detektorinio imtuvo paskirtis? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 05 14
Radijo ryšys špera
Globalinis ryšys ir civilizacija. Radijo ryšio principai. Apibendrinta radijo ryšio kanalo struktūra. Tipinė radijo siųstuvo struktūrinė schema. Radijo imtuvo struktūra. Skaitmeninio radio rysio pagrindai. Etaloniniai nešančio virpesio generatoriai. Mažatriukšmiai stiprintuvai. Antenu klasifikacija. Tiesioginio matomumo radio rysio ...
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2015 02 16
Radioaktyvioji spinduliuotė
Radioaktyvioji spinduliuotė. Arturas 12b. Radiacija. Radijacija  iš tikrųjų reiškia bet kokią elektromagnetinę spinduliuotę (tiek jonizuojančiąją. Jonizuojančioji spinduliuotė. Tai spinduliuotė, kuri jonizuoja aplinką. ? dalelės - tai helio branduolių srautas. Rentgeno spinduliai taip pat yra elektromagnetiniai spinduliai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 13
Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas (2)
Laboratorinis darbas nr. 28 radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 06 14
Radioaktyvumas (2)
Radioaktyvumas ir radioaktyvieji virsmai. Neutralusis radioaktyvumas. Marija ir Pjeras Kiuri. Anri Bekerelis. Spinduliavimo rūšys. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Neutronų spinduliavimas. Rentgeno spinduliuotė. Radioaktyvumo spinduliuotė. Radioaktyvių spindulių skvarba. Fukušimos I atominė elektrinė. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 01 31
Radioaktyvumas fizikos projektas
Radioaktyvumas. Įvadas Radioaktyvumas egzistuoja nuo neatmenamų laikų. Radioaktyvumas arba radioaktyvusis skilimas – spontaniškas nestabilių kurio nors cheminio elemento izotopų virsmas kito elemento izotopais, išspinduliuojant elementarias daleles arba branduolius. Radioaktyvumo atradėjai. Vienas radioaktyvumo mokslo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 05 23
Radioaktyvumas fizikos projektas (2)
Radioaktyvumas. Darbo tikslai. Radioaktyvumas. Radioaktyvumo atradimas ir tyrinėjimas. Radioaktyvumo spinduliuotė. Radioaktyvumo nauda. Radioaktyvumo žala. Radioaktyvumo nauda ir žala. Radioaktyviosios atliekos. Radioaktyviosios Atliekos klasifikuojamos pagal pavojingumą. Radioaktyvios atliekos. Radioaktyviosios spinduliuotės atpažinimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 05 25
Radioaktyvumas fizikos skaidrės
Radioaktyvumas. Radioaktyvumo atsiradimo istorija Medžiaga. Radioaktyvumo atsiradimo istorija. Radioaktyvumą 1896 metais atrado prancūzų mokslininkas H. Medžiaga apie mokslininką Antuaną Anri Bekerelį. Anri Bekerelis gimė Paryžiuje. Medžiaga apie mokslininką Rezerfordą. Ernestas Rezerfordas  –. Medžiaga apie mokslininkus Pjera ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 05 17