Fizika (84)

2883 dokumentai
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro laboratorinis darbas
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro laboratorinis darbas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 12 06
Planko kvantų hipotezė ir Fotoefektas
Planko kvantų hipotezė. Ir Fotoefektas. Planko kvantų hipotezė. Problema absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Makso Planko hipotezė. Įvairaus dažnio šviesos bangų vieno fotono energija. Makso Planko hipotezės plėtojimas. Makso Planko hipotezė. Alberto Einšteino lūpomis. Fotono savybės. Fotoefektas. Heinricho Herco ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2016 05 19
Plazmos taikymas medicinoje
Plazmos taikymas medicinoje. Plazmos sąvokos atsiradimas. Argono plazmos uždeginimas. Kokia plazma naudojama medicinoje? Dezinfekcija plazma. Dbd dezinfekcijos įrenginys. Odos regeneracijos plazma principas. Plazminis dantų šepetėlis. Išvados. Ketvirtasis materijos būvis. Plazmos atradėjas. Plazma gali egzistuoti. Pagrindinis aspektas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 12 05
Ploto ir tūrio matavimas
Ploto ir tūrio Matavimas. Ploto matavimas. Fizikoje kaip. Figūros plotą galima sužinoti įvairiais būdais. Stačiakampio ploto apskaičiavimo formulė S = a*b. Ploto matavimo vienetai. 1 cm² =. Lietuvoje naudoti senieji ploto matavimo vienetai. Kvadratinė mylia. Figūros plotą galima išmatuoti specialiu prietaisu – Planimetru. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 01 14
Plūduriavimas
Kūnų plūduriavimas. Kūnų pluduriavimas. Kūną skystyje veikia dvi jėgos - žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga. Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius kūnus. Archimedo dėsnis. Skystyje (dujose) panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta jėga. Sunkio jėga. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 29
Plūduriavimas skysčiuose
Plūduriavimas skysčiuose. Jeigu įmestumėme į vandenį kamštį, akmenį ir balioną. Taigi, kodėl vieni kūnai plūduriuoja, o kiti skęsta? Kūną skystyje veikia dvi jėgos. Į vandenį įmestas akmuo skęsta, nes. Kamštį ir balioną veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui. Balionas pripildytas vandens. Kamščio tankis mažesnis už ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 05 12
Plutonas pateiktis
Plutonas. Įvadas. Plutono atradėjas. Plutono paviršius. Plutono vardo reikšmė. Planetos palydovai. Viktorina.
Fizikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 05 22
Poliarizacijos plokstumos sukimo tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Teorinė dalis. Tirpalo specifinį sukimą paskaičiuojame, naudodamiesi šia formule: Čia ( – poliarizacijos plokštumos sukimo kampas matuojamas laipsniais,  – šviesos sklidimo tirpale kelio ilgis – metrais ir – masinė tūrinė aktyviosios medžiagos (cukraus) koncentracija tirpale – kg/m3.Išmatuojame kiekvienos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 01 03
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas laboratorinis darbas (2)
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas. Darbo užduotis. Pagrindinės skaičiavimo formulės. Aparatūra ir darbo metodas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 05 14
Politropės laipsnio rodiklio nustatymas
Darbo užduotis: nustatyti oro politropės laipsnio rodiklį. Darbo tikslas: susipažinti su pagrindiniais termodinaminiais dujų procesais, eksperimentine politropės laipsnio rodiklio nustatymo metodika, įgyti eksperimentavimo įgūdžių. Darbo eiga. Schema. Bandymo duomenų apdorojimas ir rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 12 17
Potencinė energija
Potencinė energija. Potencinė energija – energija. Potencinės energijos formule. Ep = mgh m - kūno masė g - laisvojo kritimo pagreitis h - aukštis nuo paviršiaus. Pavyzdys. Potencinės energijos dydis aukstije. Ep = max Ep =. Potencinė energiją. Uzduotis. Spyroklei suspausti 5cm prireike vidutiniskai 4N jegos.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 01 19
Pozitronų emisijos tomografija skaidrės
Pozitronų emisijos tomografija. Pozitronų emisijos tomografija (PET) yra radionuklidinis tyrimas. Pet. PET tyrimas yra atliekamas naudojant žymeklio kinetinio tyrimo metodą ir modifikuotus kompiuterinės tomografijos principus. Veikimo principas. Į organizmą yra įvedamas žymeklis – biologiškai aktyvi medžiaga. Pozitronų emisijos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 11 17
Presbiopija ir KL
Presbiopija ir KL. Presbiopija paveikia kiekvieną virš 40 m. . Kiekvienas nori jaustis ir atrodyti jauniau. Senstanti populiacija. Akomodacija ir amžius. Presbiopija. Senstanti akis. Pagrindinis faktorius – suteikti pacientui realistinius lūkesčius ir priimti tam tikrus kompromisus. Presbyopija. Presbiopijos korekcijos būdai. Monovision. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 70 psl.
2015 05 04
Priemaišinis puslaidininkių laidumas
Priemaisinis puslaidininku laidumas. Būdingas ne tik elektroninis, bet ir skylinis laidumas. Savuoju puslaidininkių laidumu. Priemaišinis laidumas. Priemaišiniai puslaidininkiai. Nepagrindiniai – elektronai. Akceptorinėmis priemaišomis. Pagrindiniai krūvininkai.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 19
Priverstinių elektromagnetinnių virpesių tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Priverstinių elektromagnetinnių virpesių tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 11 24
Priverstinių svyravimų laboratorinis darbas
Tikslas išmatuoti švytuoklės priverstinių svyravimų amplitudės. Priemonės. Pagrindinės skaičiavimo formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 04 18
Puasono koeficiento tamprumo modulis
Darbo tikslas. Naudojant elementarias medžiagų atsparumo lygtis apskaičiuoti puasono koeficientą ir tamprumo modulį. Darbo schema. Darbo eiga. Teorinės žinios. Eksperimentinė dalis. Puasono koeficientas įvertina skersinių ir išilginių deformacijų (, l) santykį. Šis santykis skaičiuojamas tempiamoms ir gniuždomoms ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 09 06
Pusamžis irbiologinis pusamžis
Pusamžis ir biologinis pusamžis. Laikas, per kurį suskyla pusė radioaktyviųjų atomų. Duomenys radioaktyvumui apskaičiuoti. Radiokatyviųjjų medžiagų pusamžiai. Biologinis pusamžis.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 5 psl.
2012 12 05
Pusiausvyros rūšys skaidrės
Pusiausvyros rūšys. Kūno masės centras. Kūnas be atramos. Kūnas su atrama. Pusiausvyros rūšys. Pastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra. Klausimai. Kas yra kūno masės centras? Teisingai. Neteisingai. Kur yra pastoviosios pusiausvyros sukimosi ašis? Teisingai. Neteisingai. Kodel kunas pasvyra? Teisingai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 01 11
Puslaidininkai skaidrės
Puslaidininkiai. Puslaidininkiai – medžiagos pagal laidumą elektros srovei esančios tarp laidininkų ir dielektrikų. Kaitinant kristalą, jo valentinių elektronų greitis (ir energija) didėja. Skylės. Nutrūkus kovalentiniam ryšiui. Savasis laidumas. Su laisvaisiais elektronais susijęs puslaidininkio laidumas vadinamas elektroniniu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 09 12
Puslaidininkiai diodai ir šviesos diodai
Puslaidininkiai diodai ir šviesos diodai. PARENGĖ Povilas Vitkauskas 4b kl. Puslaidininkiai diodai Šviesios diodai. Puslaidininkiai diodai. Puslaidininkiu diodu vadinamas prietaisas, turintis vieną skylinę elektroninę sandūrą ir du išvadus. Puslaidininkių įtaisų klasifikacija. Mechaniškai suliečiant du skirtingo laidumo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 29
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinis fotoefektas
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Grafikas. Voltamperinė charakteristika tamsinės ir šviesinės. Grafikas. Liuksmaperinė charakteristika. Grafikas. Fotolaidumo relaksacijos kreivė.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 01 21
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinės dalies konspektas ir darbo formulės. Rezultatai Nr. Lx , μA Φ , lm , μA lm.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 09 27
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas (2)
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 11 22
Puslaidininkio integralo fotolaidumo tyrimas
Gavome fotosrovės priklausomybę nuo apšvietimo, iš grafiko matyti, kad ji yra tiesinė. Taip pat nubraižėme integralinės fotovaržos jautrių priklausomybę nuo apšviestumo grafikus, bei apskaičiavome integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius, esant skirtingoms įtampoms : U1=20 V, U2=30 V ir U3=40 V.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 05 26
Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas
Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika.Laboratorinio darbo metu gaunami Rezultatai. Nubrėžiame grafiką. Išvada išmatavome puslaidininkio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 05 17
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas Darbo tikslas. Kontroliniai klausimai Paaiškinkite energetinių lygmenų susidarymą kristale. Apibūdinkite Fermi lygmenį. Paaiškinkite skirtumą tarp metalų , puslaidininkių ir dielektrikų juostinės teorijos požiūriu. Paaiškinkite grynojo savojo ir priemaišinio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 04 25
Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas
Išvados. Darbo tikslas. Inė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Laboratorinis darbas Nr. Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 09 11
Puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas (2)
Puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Pavyzdėlis. Pavyzdėlis. Nubraižome grafines µ priklausomybes nuo magnetinio lauko stiprumo.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2017 11 14
Radiacija projektas
Radioaktyvumą 1896 metais atrado prancūzų mokslininkas H. Radioaktyvumas arba radioaktyvusis skilimas – spontaniškas nestabilių kurio nors cheminio elemento izotopų virsmas kito elemento izotopais. Izotopai – cheminių elementų atmainos. Radioaktyviojo elemento skilimo greitis nusakomas jo skilimo pusėjimo trukme. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 29