Fizika (84)

2566 rašto darbai
Triukšmo tarša
Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Literatūros apžvalga. Nuo triukšmo ginamės seniai. Triukšmo šaltiniai. Poveikis aplinkai. Triukšmo poveikis gyviems organizmams. Triukšmo mažinimo ir kontrolės priemonės. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltinių sarašas. Priedai. Triukšmo tarša keičia ...
Fizikos referatai, Referatas
2016 05 19
Ttiesioginės ir netiesioginės matavimo paklaidos laboratorinis darbas
Ttiesioginės ir netiesioginės matavimo paklaidos.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas
2016 09 20
Tunelinio reiškinio tyrimas
Tunelinio reiškinio pn sandūroje tyrimas. Darbo užduotis. Ištirti tunelinio diodo voltamperinę charakteristiką ir, ja naudojantis, nustatyti būdinguosius pn sandaros parametrus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Skaičiavimai. Išvada.
Fizikos referatai, Referatas, 4 psl.
2011 09 06
Tūrio matavimas pristatymas
Tūrio matavimas. Fizikos terminas. Fizika žiloje senovėje. Apie fiziką. Fizikinis reiškinys. Fizikinis kūnas. Medžiagos ir jų savybės. Fizikos mokslo šakos. Fizikos šaka. Mechanika. Termodinamika. Elektros mokslas. Optika. Tūrio vienetų sistema. Kas yra tas tūris. Pagrindinis tūrio matavimo vienetas. Kiti tūrio matavimo vienetai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2014 12 17
Tūris ir jo matavimas
Tūris ir jo matavimas. Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla Darbo autorius Gabija Dručiūnaitė. Kas yra tūris Sisteminiai. Kas yra tūris. Tūris – geometrinė objekto. Sisteminiai tūrio matavimo vienetai. SI (tarptautinėje) vienetų sistemoje tūris matuojamas kubiniais metrais (m3) 1 m. Nesisteminiai tūrio matavimo vienetai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 11 11
Tv atsiradimas Lietuvoje
Televizija. Televizijos atsiradimas lietuvoje. Televizijos bokštas. Televizijos veikimo principas. Kaip kenkia televizija? Televizorius. Vilniaus televizijos bokštas. Vilniaus tv bokšto statybos užbaigimas suteikė galimybes. Pastatymo data. Aukštis. Autoriu. Stebėjimo denis. Sukuriami video signalai. Išvada. Šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 21
Ultragarso greičio matavimas skysčiuose
Ultragarso greičio matavimas skysčiuose. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas
2015 12 08
Ultravioletiniai spinduliai fizikos skaidrės
Ultravioletiniai spinduliai. Domantas Jakimavičius llkl. Ultravioletiniai spinduliai – tai elaektromgnetinių bangų spektro dalis. Ultravioletinių spinduliu. Atradimas. Ultravioletinis reiškia už violetinės dėl to ultravioletiniai spinduliai turi didesnį dažnį už violetinę spalvą. Skirstymas. Ultravioletinių spindulių zona ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 11 30
Ultravioletiniai spinduliai skaidrės
Ultravioletiniai spinduliai. Kas yra ultravioletiniai spinduliai? Atsiradimas. Faktai. Ozono sluoksnis. Nauda ir žala. Natūralūs. Veiksniai lemiantys intensyvumą. UV sukeliami odos pakitimai. Didelio intensyvumo dujų išlydžio lempos. Ar žinojote, kad. Kada negalima lankytis soliariume? Apsisaugojimas nuo UV.
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 03 31
Ultravioletiniai UV spinduliai skaidrės
Ultravioletiniai (uv) spinduliai. Tai elektromagnetinių bangų spektro dalis. Ultravioletiniai spinduliai. Ultravioleto spindulių zona skirstoma į 3 dalis UV-A (380–315 nm). Ultravioletinių spindulių zona. Ultravioletinis reiškia už violetinės (lot. Atradimas. Natūralūs. Saulė kaip ir kitos žvaigždės spinduliuoja ultravioletinius ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2015 03 04
Upių vandens energijos naudojimas
Upių vandens energijos naudojimas. Vanduo upėje teka veikiamas vandens sunkio jėgos. Vandens energijos nuotraukos. Upių vandens žala. Nelaimei, šie gamtos turtai labai greitai užteršiami dėl žemės ūkio nuotekų. Vėjo enegija. Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo energija. Vėjo energijos nuotraukos. Vėjo žala. Pramominių ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 04 27
Urano branduolių dalijimasis
Urano branduolių dalijimasis. 1938 m. otas hanas ir fricas štrasmanas apšaudė urano branduolius neutronais. Reakcijos metu susidarydavo naujos branduolių poros. Lašelinis branduolio modelis. - branduolį sudarantis nukleonų debesėlis panašus į rutulio formos įelektrinto skysčio lašelį. Neutronas. Pagavęs neutroną, branduolys ima ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2014 05 07
Vaivorykštė
Kaip susidaro vaivorykštė?. Reiškinio paaiškinimas. Spalvos dažniausiai būna pastelinės, tačiau retais atvejais - itin ryškios. Tad kokia yra jos reikšmė?.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 05 30
Vaivorykštė skaidrės
Vaivorykštė. Kas yra toji vaivorykštė? Vaivorykštės forma. Vaivorykštės spalvos. Kur yra vaivorykštė? Kaip paaiškinti vaivorykštę? Kada susidaro vaivorykštė? Mėnulio vaivorykštė. Vaivorykštė lietuvių tautosakoje. Vaivorykštė žiemą. Informaciniai puslapiai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 01 19
Vakuumas
Vakuumas, tuštuma. Vakuumo sąvoka. Otas gėrikė. Pirmieji laimėjimai nepatenkino Gerikės. Toliau Gėrikė smulkiai aprašo savo atliktą bandymą su pusrutuliais. O. Gėrikės bandymas. Absoliutusis vakuumas. Kuo gilesnis inde vakuumas. Pramoninis vakuumo panaudojimas. Vakuuminė technika. Vakuuminė technologija. Vakuuminės technikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 10 10
Vakuumas skaidrės
Kas yra vakuumas? Kas perneša elektros srovę vakuume? Termoelektroninė emisija. Vakuuminis diodas. Elektros srovės vakuume reguliavimas. Vakuuminio diodo voltamperinė charakteristika. Ar galioja omo dėsnis? Vakuuminis triodas. Elektroniniai vamzdžiai. PRitaikymas. Testas. Testo atsakymai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2015 11 25
Vakuuminio fotoelemento tyrimas
Vakuuminio fotoelemento tyrimas. Aparatūra Vakuuminis fotoelementas SCV-4, mikroampermetras M244, voltmetras M1106, kintamosios srovės lygintuvas , autotransformatorius, optikos suolas. Užduotis ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir liuksamperinę charakteristikas. Išvada iš voltamperinių ir liuksamperinių charakteristikų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2014 03 18
Vamzdynų hidraulinio pasipriešinimo tyrimas ir Bernulio lygties taikymas hidrodinamikoje
Kliūties tipas Debitas , m3 Skaičiuojamasis skerpjūvio plotas , m2 Srauto greitis Slėgių skirtumas ∆ Pa Pasipriešinimo koeficientas. U posūkis 500 000139 000731 190 58 86. DN 20 500 000139 000441 315 88. Šio darbo tikslas. Apskaičiuojamas vamzdžio skerspjūvio plotas , m. Vidutinis tėkmės greitis , s. Slėgio aukščio nuostoliai ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas
2016 12 22
Vandens fizikinės savybės
Vandens fizikinės savybės. Vandens apibrėžimas. Tankis vandenyje. Vandens savybės. Vandens fizikines savybes ir cheminė sudėtis. Vanduo – bespalvis (storame sluoksnyje – žydras) ir bekvapis skystis. Vanduo. Vandens tankis, skirtingai nuo kitų skysčių. Tankis. Skysto vandens temperatūra kyla ir krinta lėčiau nei daugelio kitų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2014 05 22
Vandens paviršiaus įtempimas skaidrės
Vandens paviršiaus įtempimas. Kodėl vandens negalima suspausti, tačiau lengva pakeisti jo formą? Tai kas gi yra tas paviršiaus įtempimas? Kodėl čiuožikas laikosi ant vandens? Ar žmogus gali laikytis ant vandens, kaip čiuožikas? Paviršiaus įtempimas ir paprasčiausias skalbimas - kas čia bendro? Kaip susidaro rasos lašeliai? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2015 11 09
Vandens savybės ir procesai
Vandens savybės ir procesai! Robertas Solonovičius 7a. Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Vanduo – bespalvis (storame sluoksnyje – žydras) ir bekvapis skystis. Dauguma medžiagų šildomos. Nenormalus’’ vanduo. Besiplečiantis vanduo gali suplėšyti metalinius vamzdžius. Suplėšyti vamzdžiai. Nepaprastas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 05 24
Įvadas. Vandens transportas yra seniausia transportavimo rūšis. Vandens transporto raida. Pirmieji laivai buvo iš rąstų padaryti plaustai. 1787m. Anglijoje buvo pastatytas pirmasis plieninis. Kodėl laivai neskęsta? Iš fizikos vadovėlio. Vandens transporto privalumai. Jūrų transportu galima gabenti didelių gabaritų ir svorio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 11 15
Vandens transportas pristatymas
Vandens transportas. Vandenyje pasinėrusio laivo dalies išstumto vandens svoris turi būti lygus laivo su kroviniu svoriui. Tai riba laivų šone žymima raudona linija- vandenžyme arba vaterlinija. Vaterlinija. Laivu rūšys. kateris. jachta. krovininis. karinis. burinis. kruizas. Oreivystė. Archimedo dėsnis galioja ne tik skysčiuose bet ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2014 05 25
Vandentiekis skaidrės
Vandentiekis. Kas yra vandentiekis? Vandenvietės Vandens kelias į mūsų namus. Vandentiekis – vandens tiekimo sistema. Vandenvietės. Šiais laikais vanduo paprastai imamas iš dviejų šaltinių tipų atvirų vandens telkinių – ežerai. Vanduo iš vandenviečių į rezervuarus keliauja vamzdynais. Vandentiekio schema mieste. Daugumos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2015 12 21
Vanduo fizikos skaidrės
Fizikinės savybės. Bespalvis. Bekvapis. Vandenilio oksidas. Deguonies. Vandens tankis. Molekulės. Vandenilio atomas. Jungties energija. Ledo kristaluose. Cheminės savybės. Polinis tirpalas. Chemines druskas. Disociacija (jonizacija). Disociacijos konstanta. Ph. Reakcija su metalais. Litis. Natris. Kalis. Cezio. Šarminiai žemės metalai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 01 17
Vanduo ir žemės paviršius
Vanduo ir žemes paviršius. Požeminiai vandenys. Tekantis vanduo yra galingas gamtinis konvejeris, be paliovos iš žemynų šalinantis dūlėjimo produktų perteklių. Laikinų vandens srautų suformuotas reljefas. Pastovių vandens srautų suformuotas reljefas ventos upė. Lietuvoje esantis karstinis reiškinys. Apibendrinimas. Žodynas.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 10 15
Variklis skaidrės
Vidaus degimo variklis. Šiluminiu varikliu rūšis. Vystimasis. Pirmieji dyzeliniai varikliai. Nauji dyzeliniai varikliai. Skirtumai tarp dyzelinio ir ne dyzelinio variklio. Ačiū už dėmesi.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 11 28
Variklių istorija
Variklių ir automobilių istorija. Automobilis Išradėjai Pirmieji automobiliai Modernesni automobiliai Automobiliai Lietuvoje. Automobilis. Automobilis – variklio varoma ratinė mašina keleiviams ir kroviniams vežti. Išradėjai. Pirmaisiais automobilių išradėjais. Pirmieji automobiliai. K. Benco automobilis buvo triratis su. Pirmieji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2015 04 21
Varis fizikos pristatymas
Varis (Cu). Kas yrs varis ? Vario charakteristika. Kaip išgaunamas varis ? Kur išgaunamas varis ? Vario panaudojimas. Biologinė vario reikšmė. Vario įtaka žmogaus organizmui. Patiekalai, kuriuose vario daugiausia. Vaizdo įrašas. Šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės
2016 11 13
Varžų skaičiavimas
Išvada:Atitvara neatitinka STR reikalavimų ( 2,47< 5 m2 K /W), todėl vertėtų padidinti termoizoliacinio sluoksnio storį.Šiluminė varža R yra dydis, atvirkščias šilumos perdavimo koeficientui ir parodo atitvaros savybę priešintis šilumos pralaidumui. Šiluminė varža parodo koks turi būti temperatūros skirtumas tarp ...
Fizikos konspektai, Konspektas
2017 01 10