Fizika (84)

2631 rašto darbas
Šviesos poliarizacija sugertis ir sklaida
Iš Maksvelio lygčių. Šviesos poliarizacija. Tačiau, jei nagrinėjamame šviesos pluošte vyrauja kurios nors krypties svyravimai. Į bet kokių skaidrių dielektrikų skiriamąjį paviršių krintanti šviesa dalinai atsispindi. Šviesos poliarizacija atspindint ir lūžtant skaidrių dielektrikų riboje. Šviesa poliarizuojama optinėmis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 06 11
Šviesos reiškiniai ir elektra testas
Kuris iš šių brėžinių tiksliai atitinka apibrėžime suformuluotą šviesos atspindžio dėsnį? Kodėl saulei leidžiantis ties horizontu ji matoma „Suplota"? Kodėl žvejys, plaukiančią žuvį mato aukščiau, nei ji yra iš tikrųjų? Kokių sąlygų reikia šešėliui susidaryti? Iš brėžinio apskaičiuokite kritimo kampą? Kokia ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 09 29
Šviesos šaltiniai
Kaitinamosios lempos. Puslaidininkiniai šviesos signalai. Eismo šviesos. Automobilių signalai. Saugos, perspėjamieji ir avariniai signalai.
Fizikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 12
Šviesos šaltiniai ir šviesos lūžis
Šviesos šaltiniai ir šviesos lūžis. Kas yra šviesos šaltiniai? Šviesos šaltiniai - tai šviečentys kūnai. Gamtiniai šviesos šaltiniai. Dirbtiniai šviesos šaltiniai. Kam reikalingi šviesos šaltiniai? Jie reikalingi tam kad tamsoje galėtai pamatyti. Šviesos lūžis. Šviesos lūžis- tai kai kirsdama dviejų skaidriųjų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 04 09
Šviesos sklidimas skaidrės (2)
Šviesos sklidimas. Optika. Šviesos reiškinius tiria sena fizikos mokslo šaka,vadinama OPTIKA. Geometrine optika. Naudojantis geometrinės optikos metodais galima sužinoti. Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis. Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis teigia, kad skaidrioje vienalytėje terpėje šviesa sklinda tiesiai. Šviesos greitis. Tai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 10 09
Šviesos spalvos
Šviesos spalvos. Miglė Poškutė. Iš ko sudaryta. Iš ko sudaryta balta šviesa? Niutonas siaurą dienos šviesos spindulį pro stiklinę prizmę nukreipė į ekraną. Šviesos spektre skiriamos septynios spektro spalvos raudona. Kodėl prizmė skaido. Kodėl matome vaivorykštę? Vaivorykštė atsiranda, kai šviesos spinduliai lūžta ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 11 01
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas Laboratorinis
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 03 26
Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžimas
Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžimas. Kas yra teleskopas ? Teleskopas – prietaisas dangaus kūnų ir reiškinių stebėjimui pasirinktoje spektro dalyje. Teleskopo paskirtis – surinkti kuo daugiau dangaus šviesulių šviesos. Kas ji išrado? Galilėjui klaidingai priskiriama teleskopo atradimo garbė. Teleskopo šviesos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 11 19
Šviturys Generatorius
Fizikos projektas Šviturys-Generatorius. Projekto tikslai ir uždaviniai Tikslas Namų salygomis pagaminti elektromagnetinės indukcijos principu vikiantį variklį. Išvados ir rezultatai. Išlaidos (apytiksliai) 4 neodimio magnetai 60LTL Varinės vielos ritinys (Ø.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 02 19
Svyravimai
Mechaniniai svyravimai. Skysčiai ir jų klasifikacija. Harmoninių svyravimų energija. Vienos krypties vienodo dažnio harmoninių svyr. Sudėtis. Vienos krypties nevienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Slopinamieji svyravimai. Aplinkos skudumas ir tamprumo modulis. Bangos energija. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2011 01 11
Svyravimai skaidrės
Svyravimai. Svyravimams būdingas fizikinių dydžių verčių tam tikras pasikartojimas laike. Svyravimai turi bendrus dėsningumus, galima taikyti tuos pačius matematinio aprašymo metodus. Harmoniniai svyravimai. Kūnui svyruojant apie jo pusiausvyros padėtį. A. X. Greitis. Pagreitis. Harmoningai svyruojančiojo materialiojo taško energija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 10 20
Taikomoji fizika konspektas
Sukamojo judėjimo kinematiniai dydžiai. Materialiojo taško dinamika. Kūno sukamasis judėjimas. Mechaniniai svyravimai ir bangos. Skysčių mechanika. Molekulinė kinetinė šiluminių reiškinių teorija. Slenkamojo judėjimo pagrindinės kinematinės charakteristikos ir dėsningumai materialiojo taško padėties nustatymas erdvėje ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 38 psl.
2016 01 15
Tampraus ir netampraus smūgio tyrimas
Darbo tikslas. Pritaikyti energijos ir judesio kiekio (kūno impulso) tvermės dėsnius tampriam ir netampriam smūgiui. darbo užduotis. Dviejų skirtingų masių rutulių tampraus smūgio atveju patikrinti šios mechaninės sistemos judesio kiekio tvermės dėsnį. Apskaičiuoti šios sistemos mechaninės energijos pokytį po tampraus smūgio. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 06 15
Tamprumo jėga konspektas
Tamprumo jėga Kūnų deformacija. Tamprumo jėga yra kūną deformuojant atsirandanti jėga , kurios kryptis priešinga to kūno dalelių poslinkiui. Atramos reakcijos jėga. Pakabos reakcijos jėga. Deformuoto kūno tamprumo jėga tiesiogiai proporcinga kūno pailgėjimui ir yra priešinga to kūno dalelių poslinkiui.
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 01 18
Tarptautinė vienetų sistema
Tarptautinė vienetų sistema. Matai. Etalonas. Kas gi yra ta Tarptautinė vienetų sistema? Iš pagrindinių vienetų pagal fizikinius dydžius siejančias formules sudaromi vadinamieji išvestiniai si vienetai. Ilgio matavimas. Metras. Kiti ilgio matavimo vienetai ir jais išreikšto atstumo pavyzdžiai. Masės matavimas. Kilogramas. Kiti ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 08 31
Tarptautinė vienetų sistema SI
Tarptautinė vienetų sistema. (si - system international). Pasinaudojant pagrindiniais vienetais sudaromi visi išvestiniai vienetai naudojantis formulėmis. Mechanika. kinematikos pagrindai. Tiesiaeigis kintamas materialiojo taško judėjimas. Tolyginio judėjmo greitis skaitine verte yra lygus keliui. Taškui judant kintamuoju. Jeigu taško ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 96 psl.
2014 11 16
Technologijų panaudojimo nuotoliniame mokymesi apžvalga
Įvadas. Technologijų panaudojimo nuotoliniame mokymesi apžvalga. Nuotolinio mokymosi programinė įranga. Išvados. Literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 03 04
Technologijųgą nauda ir žala
Technologijų nauda ir žala. Mikrobangų krosnelės žala. Černobilis. Apleisti namai Černobylyje. Šv. Juozapo bažnyčia Černobylyje. Įvažiavimas į Černobylio miestą. Medalionas mamoms, praradusioms savo vaikus dėl katastrofos. Technologijų žala (nauda) asmens sveikatai. Buitinės technikos žala. Automobilių žala. Bet yra ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 01 21
Technologiniai procesai Šilumokaičio projektavimas
Užduotis. Įvadas. Šilumokaičio projektavimas Darbo agentų fizikinių – cheminių charakteristikų nustatymas. Šilumokaičio šiluminio apkrovimo skaičiavimai. Preliminarus šilumokaičio ploto parinkimas. Agentų tekėjimo režimų nustatymas, šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumokaičio ploto patikslintas ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2017 02 14
Telefonas ir telegrafas
Telefonas. Telegrafas. Senovėje.  telekomunikacijos.  įrenginys, elektriniais signalais perduodantis balsą. Telefono išradėjas. Aleksandras Grehemas Belas (Alexander Graham Bell) (1847 – 1922) gimė Edinburge. 1876 Belas pirmą kartą paskambino savo asistentui Vatsonui (Watson). 1875 m. birželio 2 d. Aleksandras Belas pirmą kartą ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 05 29
Teleskopai refraktoriai
Teleskopai refraktoriai. Tikslas. Istorija. Refraktorius. Lęšių sistema. Refraktorių privalumai. Refraktorių trūkumai. Klausimai. Kas pirmasis pagamino refraktorius? Kelintais metais buvo pagamintas pirmasis Galilėjo Galilėjaus teleskopas? Kas yra refraktorius? Kiek kiekviename refraktoriuje yra mažiausiai iškiliųjų lęšių? Kas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 05 21
Teleskopas fizikos skaidrės
Teleskopas. Kas yra teleskopas? Teleskopas – prietaisas dangaus kūnų ir reiškinių stebėjimui pasirinktoje spektro dalyje. Teleskopo istorija. Sužinojęs apie olandų vamzdžius italų mokslininkas Galileo Galilei (1564–1642) 1609 m. Kaip veikia optinis teleskopas? Teleskopo tipai. Optiniai teleskopai Radioteleskopai Rentgeno ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 02 01
Teleskopas skaidrės (2)
Teleskopas. Židikai. M. Teleskopas. Skirtas dangaus kūnų ir reiškinių stebėjimui. Optinis prietaisas, tolimiems objektams stebėti. Teleskopas yra pagrindinis astronomų instrumentas. Reflektoriai. Pirmą veikiantį reflektorių 1671 m. Kadangi veidrodis vienodai atspindi visų spalvų spindulius. Astronominių stebėjimų ypatumai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 30
Teleskopas Teleskopo išradimas
Teleskopas. Kas yra teleskopas? Teleskopo. Teleskopas – prietaisas dangaus kūnų ir reiškinių stebėjimui pasirinktoje spektro dalyje. Išradimas. Didžiausi Galilėjaus atradimai yra astronomijos srityje. Galilėjas Galilėjus. Gimė 1564 m. vasario 15 d. Italijoje, Pizos mieste, čia mokėsi. Naudojimas. Teleskopas yra prietaisas, ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 22
Televizija skaidrės (3)
Televizija. Televizija  – judamų. Kokiu principu veikia televizija? Televizijos laidų perdavimo. Televiziją sukūrė ir. Televizijos paplitimas Pasaulyje. Keletas datų iš televizijos istorijos. (Jų yra daug , daug , daug ) ). 1950 m. Pradėtos spalvotos televizijos transliacijos. Televizijos rūšys Raiškioji televizija Skaitmeninė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 01 25
Televizijos Evoliucija
Televizijos Evoliucija. Kas yra televizija? Televìzija – judamų ar nejudamų objektų atvaizdų perdavimas per atstumą laidinio arba radijo ryšio priemonėmis. Kada televizija tapo masinė? Televizijai tapus komercine atsirado programų ir laidų įrašymo poreikis. Televizijos Studija. Televizijos rūšys. Kaip žinote yra. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 08
Televizinė kamera
Spalvota televizijos kamera. Senovinė tv kamera. Televizijos bokštas. Televizoriaus kineskopas. Visi atvaizdavimo įrenginiai (fotoaparatai, kameros, skeneriai ir t. T. ) remiasi šviesos fiksavimo veikimo principu. Ne išimtis ir televizijos kamera. Šviesa patenkanti į kamerą yra suskaidoma į raudonos, žalios ir mėlynos spalvos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2011 09 06
Temperatūra
Fizikinis parametras, kuris yra vienodas visose šiluminės pusiausvyros būsenos kūnų sistemos dalyse, vadinamas kūno temperatūra. Temperatūra, kai kūno molekulės visiškai nejuda, vadinama absoliutine temperatūra. Celcijaus skalė. Kelvino skalė.
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Temperatūra ir jos matavimas pristatymas
Temperatūra ir jos matavimas. Kas yra temperatūra? Iš patyrimo žinome ,kad vieni kūnai yra šiltesni. Kuris termometras mums geriausiai žinomas? Labiausiai paplitę yra skysčio termometrai. Kas sudaro skysčio termometrą? Rezervuaras – jame sukauptas visas alkoholis. Kaip žymėti temperatūrą? Žemesnė už 0 °C temperatūra ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 05 10
Temperatūra ir jos matavimas skaidrės
Temperatūra ir jos matavimas. Temperatūros sąvoka Termometrai Termometrų rūšis Temperatūros matavimas. Temperatūros sąvoka. Temperatūra – fizikinė sistemos savybė. Termometrai. Termometras – prietaisas matuojantis temperatūrą. Termometrų rūšis. Skysčio termometras- Medicininis termometras- Bimetalinis termometras- ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 02 11