Fizika (87)

2922 dokumentai
Regimasis dangaus kūnų judėjimas fizikos skaidrės
Regimasis dangaus kūnų judėjimas. Žemės ašies apsukimas. Žemės ašies pagal laika. Žemės ašies sistema. Metų laikų kaitą lemia. Žemės ašies metų laiką skirstoma. Astronominė metų laikai. Faktai. Ekliptika. Regimasis saulės judėjimas. Zodiako nustatymas. Mėnulio regimasis judėjimas. Mėnulio judėjimo sistema. Regimasis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 02 04
Regimoji šviesa fizika
Regimoji šviesa. Vienintelės plika akimi matomos elektromagnetinės bangos. Spalvas pagal jų bangos ilgį ir dažnį galima išdėlioti taip Gamtoje visą spektrą galima pamatyti  vaivorykštėje. Balta spalva praeina per prizmę ir virsta spalvų spektru. Regimasis spektras. Regimasis spektras arba optinis spektras – šviesos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 10 31
Reliatyvumo teorijos pagrindai
Reliatyvumo teorijos. pagrindai. Reliatyvumas. 1905 m. Albertas Einšteinas publikavo specialiąją reliatyvumo teoriją. Galiojimo sritis. SRT (Specialioji reliatyvumo teorija) nagrinėja tik tuos atvejus. Pamatiniai teorijos principai. Reliatyvumo principas - fizikos dėsniai išlieka tokie patys. Laiko sulėtėjimas. Laikas nėra vienas ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 05 23
Reliatyvumo teorijos samprata Vienalaikiškumo ir laiko tarpų reliatyvumas
Reliatyvumo teorijos samprata. Vienalaikiškumo ir laiko tarpų reliatyvumas. Reliatyvumo teorija – dviejų Alberto Einšteino aprašytų teorijų rinkinys. Bendrosios reliatyvumo teorijos. Pagal šią teoriją laikas gravitaciniame lauke eina lėčiau negu už jo ribų. Specialiosios reliatyvumo teorijos. Bet kuris tolydus judėjimas yra ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 04 06
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas. darbo tikslas. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados Matuojant apskritimo formos kūno matmenis su priemonėmis , radome ir suapvalinome skaičių π. Išmokome naudotis slankmačiu. C = 2r. Matavimo vienetai radianiai. Naudojami prietaisai apskritimo formos bandinys , matavimo juosta , ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 10 10
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 02 22
Ritinio paviršius veikiančio hidrostatinio slėgio jėgos tyrimai
Darbo tikslas. Bandymo schema. Matuojama tokia tvarka. Bandymų duomenų ir skaičiavimų rezultatų lentelė. Skaičiuojama tokia tvarka. Apskaičiuojame hidrostatinio slėgio, veikiančio plokščią vertikalų stačiakampio formos paviršių.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 05 21
Riverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimas
Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimas tikslas. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 11 13
Šakotinės grandinės Kirchhofo taisyklės
Pirma Kirchhofo taisyklė. Per mazgą tekančių srovių stiprių algebrinė suma lygi nuliui. Antra Kirchhofo taisyklė. Uždarame kontūre algebrinė elektrovarų suma yra lygi atskirų kontūro dalių algebrinei įtampų kritimų sumai. Viena ir ta pati srovė teka nuo mazgo iki mazgo.
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2017 04 07
Saturn
Saturn. Pracę wykonała uczennica klasy 10 Greta Sotnikowa. Saturn . Gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie. Promień Saturna jest około 9 razy większy od promienia Ziemi. We wnętrzu Saturna panują ciśnienie i temperatura.  Prąd ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2016 12 12
Saturnas astronomijos projektas
Saturnas. Kas yra Saturnas? Saturnas. Saturno atmosfera. Kokia Saturno sudėtis? Saturno žiedai. Saturno žiedus 1610 m. pastebėjo G. Galilėjas (Italija), bet palaikė juos paly­dovais. Saturno žiedų vaizdai. Saturno palydovai. Keletas Saturno palydovų vaizdų. Saturnas pro teleskopą. Informacija apie Saturną tyrusias kosmines stotis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 05 23
Saturnas skaidrės (4)
Saturnas. Prieš 26 metus aptikta Didžioji šešiakampė audra. Saturno žiedinė aurora , švyti silpnai , todėl pastebėta tik dabar. Žinomi 7 pagrindiniai žiedai. Titanas. Tetija japetas. Dionė rėja. Mimas enceladas. "Cassini" 1o metų tyrinėjo saturno planetą.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 05 12
Saulė
Saulė. Saulės vėjas. Fotosfera. Chromosfera. Saulės vainikas. Kai kurie Saulės duomenys. Saulės judėjimas. Saulės užtemimas. Užtemimų rūšys. Dalinis užtemimas. Žiedinis užtemimas. Visiškas užtemimas. Hibridinis užtemimas. Užtemimų stebėjimas. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 02 04
Saulė - mums artimiausia žvaigždė
Saulė- mums artimiausia žvaigždė. Kas yra Saulė? Saulė artimiausia Žemei galaktikos žvaigždė. Saulės sandara. Saulės vėjas - elektringųjų dalelių (protonų. Saulės vainikas realiu laiku. 2016/05/09. Fizinės ir kitos charakteristikos. Saulė sudaryta iš. Spinduliavimo metu Saulė. Saulės paviršiaus temperatūra yra 5800 C. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 07
Saulė (2)
Įvadas. Kas yra saulė? Saulės sandara. Kodėl dega saulė? Saulės fizinės charakteristikos. Saulės vaizdai. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 03 19
Saulė ir žemė
Saulė ir žemė. Saulė. Apie saule ko nežinojai. Žemė kas tai, ir su kuo valgoma? Neteisinga informacija apie žemę. Orbita. Diena ir naktis jų atsiradimas. Naktis ir diena. Kaip lietuviai vadino paros valandas anksčiau. Keliamieji metai. Lygiadienio Taškas. Metų laikų kaita. Ar žinojai kad. Klausimų eilė Kodėl žemėje diena ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 05 11
Saulė, žvaigždės ir planetos
Prie did. Planetų priskiriami (Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas).Galaktika-žvaigždės nėra tolygiai pasklidusios visatoje, o susibūrusios i grupes vadinamomis galaktikomis. Galaktika susideda iš šimtų milijardų žvaigždžių.Žvaigždynas- Žvaigždynu vadinas tam tikras dangaus plotas, apribotas sutartos linijos. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 05 22
Saulės baterijos fizikos skaidrės
Saulės baterijos. Saulės elementas. Saulės elementų tipai. Saulės elementų charakteristika. Prietaisas, verčiantis saulės energiją elektra. Monokristalinės silicio saulės. Lietuvoje labiausiai paplitusios polikristalinės silicio saulės baterijos. Kaip saulės energiją paverčiama į elektros energiją. Saulės energijos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 14
Saulės baterijos tyrimas
Laboratorinis darbas. Saulės baterijos tyrimas. Darbo tikslas ištirti saulės baterijos savybes. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada. Kontroliniai klausimai. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 04 25
Saulės elektrinė
Saulės elektrinė. Tikslai ir uždaviniai. Supažindinti bendraklasius su saulės elektrine. Istorija. Augusto Mouchout saulės šviesą įkinkė garų gaminimui. Švedų išradėjas Jonas Eriksonas išrado lovio formos kolektorių. Energijos virsmai. Paprasčiausias būdas paversti saulės energiją į elektros energiją yra saulės baterijų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 05 04
Saulės energija kaip energijos šaltinis
Saulės energija. Saulės energija kaip energijos šaltinis. Saulės teikiama šviesa ir šiluma yra panaudojama kaip alternatyvus energijos šaltinis. Saulės Kolektoriai. Saulės energijos kolektorius – prietaisas. Atsinaujinantieji energijos ištekliai. Atsinaujinantieji energijos ištekliai yra energijos ištekliai gamtoje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 26
Saulės ir mėnulio užtemimai fizikos skaidrės
Saulės ir mėnulio užtemimai. Saulės užtemimas. Saulės užtemimo schema. Saulės užtemimų rūšys. Dalinis saulės užtemimas. Žiedinis saulės užtemimas. Visiškas saulės užtemimas. Mėnulio užtemimas. Mėnulio užtemimo schema. Mėnulio užtemimų rūšys. Dalinis mėnulio užtemimas. Visiškas mėnulio užtemimas. Įdomūs ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 11 29
Saulės ir vėjo elektrinės
Saulės ir vėjo elektrinės. Saulės energija Saulės energetika Lietuvoje Didžiausia pasaulio saulės elektrinė Vėjo energija Vėjo jėgainės. Saulės energija. Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. Saulės energetika Lietuvoje. Saulės energetika Lietuvoje. Didžiausia pasaulio saulės elektrinė. Kalifornijoje ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 06 05
Saulės ir vėjo jėgos panaudojimas
Energijos vartojimas. Saulės ir vėjo jėgos panaudojimas. Saulės energija. Saulės energijos pritaikymas medicinos įstaigose. Vėjo energija lietuvoje. Vėjo energija pasaulyje.
Fizikos referatai, Referatas, 4 psl.
2016 02 11
Saulės kolektorių parametrų nustatymas
Aleksandro stulginskio universitetas. Fizikos labaratorinio darbo ataiskaita. AKADEMIJA , 2016 Saulės kolektorių parametrų nustatymas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 11 30
Saulės laikrodžiai skaidrės
Saulės laikrodžiai. Saulės laikrodžių atsiradimas. Saulės laikrodžių rūšys ir sandara. Saulės laikrodžių puošyba. Saulės laikrodžiai Lietuvoje.  Kauno technologijų universiteto Cheminių technologijų fakulteto teritorijoje žmogaus šešėlio saulės laikrodis. Saulės laikrodis ant Molėtų observatorijos administracijos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 03 21
Saulės nauda ir grėsmės
Saulės nauda ir grėsmės. Sibilė ir ema. Saulė ir maistas – vitamino D šaltinis. Vitaminas D žmogaus organizmui reikalingas kone labiau nei visi kiti. D vitaminas. Saulės grėsmės. Saulės spinduliai – odos vėžio grėsmė. Saulės deginimosi taisyklės. Kaitintis saulėje galima ne daugiau nei 1 valandą. Kaip gydyti saulės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 05 19
Saules sistema pateiktis
Saules sistema. Saulės sistemą sudaro centrinis jos kūnas saulė. Asteroidas. Kometoidas. Saulės sistemo kūnai. Merkurijus. Skrieja ištęsta elipsine orbita. Nuotolis nuo saulės kinta. Neptūnas. Vidutinis atstumas nuo saulės. Jo atmosferos temperatūra lygi. Neptūno skersmuo. Jo paros ilgumas. Venera. Vidinė saulės sistemos planeta. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 04 29
Saulės sistema Planetos
Užduotis. Sudaryti. Automatinį turinį. Dalykinę rodyklę. Sudaryti paveikslų turinį. Sudaryti lentelių turinį. Lenteles ir paveikslus apiforminti laikantis nurodytų taisyklių. Tekstą sutvarkyti pagal reikalavimus pirmoji eilutė turi būti atitrauktą 1,3 cm, tarpai tarp eilučių 1,5, lygiuotė abipusė. Ištaisyti klaidas. ...
Fizikos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 03 01
Saulės sistema su klausimais
Saulės sistema. Saulės sistemos sandara Planetos Saulė Saulės dalys Įdomūs faktai Testas Informaciniai šaltiniai. Saulės sistemos sandara. Saulės sistemą sudaro. Planetos. Žiūrėdami naktį į giedrą dangų. Planetos juda ne. Saulė. Centrinis ir didžiausias Saulės sistemos kūnas yra Saulė. Saulės dalys. Šerdis (seniau ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2016 12 14