Fizika (87)

2833 dokumentai
Skysčiai konspektas
Teorinė dalis. Paskalio dėsnis. Susisiekiančiųjų indų dėsnis. Archimedo dėsnis. Skysčių fizikinės savybės:tankis. Skysčio tūrio vieneto sunkio jėgą. Klampa. Bernulio lygtis. Puazeilio ir hageno dėsnis.
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2012 04 20
Skysčiai referatas
Skysčiai. Skystos būsenos ypatumai lyginant su dujomis ir skysčiais. Skysčio paviršiaus įtempimo jėgos atsiradimas molekulinis aiškinimas. Kodėl skysčiai "stengiasi" užimti rutulio formą? Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas ir jo matavimo būdai, vienu iš jų atlikti eksperimentinę užduotį. Kodėl milžiniškas molekulinis ...
Fizikos referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Skysčio dinamikos klampos koeficiento nustatymas stokso būdu
Darbo tikslas Išmokti nustatyti skysčio klampą Stokso metodu. Atsakymai į klausimus. Ką vadiname klampos jėga? Uždavinys. Uždavinio paskaičiavimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai, matavimai, paskaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 04 01
Skysčio dinaminės klampos matavimas
Skysčio dinaminės klampos matavimas puazeilio metodu darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 03 29
Skysčio klampa
Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Pirmo rutuliuko skersmuo. Kritimo laikas. Antro rutuliuko skersmuo. Trečio rutuliuko skersmuo. Vidutinis rutuliukų spindulys. Vidutinis kritimo laikas. Kritimo nuotolis. Cilindro spindulys. Skysčio tankis.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2015 04 02
Skysčio klampos koeficiento matavimas stokso metodu
Užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2015 05 10
Skysčio klampos koeficiento nustatymas stokso būdu laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Skysčio klampos koeficiento nustatymas. Stokso būdu.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 12 19
Skysčio klampos matavimo koeficientas
Skysčio klampos koeficiento matavimas stokso metodu darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 03 29
Skysčio tekėjimo pobūdžio nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslas – įvertinti skysčio tekėjimo pobūdį vizualiai bei apskaičiavus renildso kriterijaus re rekšmes. Teorinė dalis. Skysčio ir dujų tekėjimas pagal pobūdį būna laminarinis arba turbulentinis. Vizualiai tekėjimo pobūdį parodo trasiklio (dažų) pasiskirstymas ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu laboratorinis darbas
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2016 03 23
Skysčių mechanika špera (2)
Mokslas apie sausumos vandeni ir vandens ištekliai. Garavimas nuo dirvos paviršiaus. Vandens garu kondensacija. Upės pagrindiniai upiu elementai. Upiu klasifikacija pagal maitinima vandeniu. Būdingi vandens debitai. Ežero balansas nuosedu susidarymas , užžėlimas. Požeminiu vandenu kilmė ir rūšys jų savybes. Gruntiniai požeminiai ...
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2016 09 29
Skysčių mechanika uždavinys
Apskaičiuokite hidrostatinės slėgio jėgos FBE dydį. Užduoties sprendimas. Apskaičiuojame manometrinius hidrostatinius slėgius taškuose A, B ir E.Nubraižome rezervuaro sienutę AB veikiančią benzino slėgio epiūrą. (1 pav. Prieš braižant rezervuaro sienutę AB veikiančią benzino slėgio epiūrą pasiskaičiuojame aukštį h. ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 06 16
Skysčių paviršiaus įtempimas
Užduotys. Eksperimento teorinis pagrindimas. Jėgos veikiančios molekulę skysčio paviršiuje ir skysčio viduje. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Matavimų rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 05 23
Skysčių paviršiaus įtempimo matavimas žiedais
Skysčių paviršiaus įtempimo matavimas žiedais. darbo užduotys. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos.
Fizikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2016 11 27
Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas laboratorinis darbas
Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Matavimų rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas. Paviršiaus įtempimo koeficientas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 03 23
Skysčių paviršiaus įtempis
Įvadas. Paviršiaus įtempis. Paviršiaus įtempio priežastys. Vandens lašas - apvalus. Skysčio (vandens) forma ir tūris. Kas bendro tarp paviršiaus įtempio ir paprasčiausio skalbimo? Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2015 12 06
Skysčių rūšys pagal laidumą
Skysčių rūšys pagal laidumą. Laidininkai. Elektrolitai ir jonai. Elektrolitinė disociacija. Elektrolizė. Elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Metalų išskyrimas. Užduotys. Klausimynas. Testas. Testo atsakymai. Vandeninių tirpalų elektrolizė. Informacijos šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2015 05 13
Skysčių sandara
Skysčių sandara. Skysčių savybės. Skysčio paviršius. Visas skysčio paviršiaus. Molekulinis slėgis. Skysčio paviršiaus energija. Lašų forma. Skysčio paviršiaus įtempimas. Paviršiaus įtempties jėga. Paviršiaus įtempties koeficientas. Σ priklauso nuo. Vandens paviršiaus įtempimas. Įtempties jėgos matavimas. Skysčio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 36 psl.
2016 12 19
Skystieji kristalai skaidrės
Skystieji kristalai. Tai medžiagos, sudarytos iš pailgų molekulių. Istorija. Skystuosius kristalus atrado austrų botanikas Rainiceris dar 1888 metais. Šios medžiagos naudojamos. Kompiuterio vaizduoklyje, televizoriaus ekranuose. Privalumai. Svarbiausias jų privalumas maži matmenys. Trūkumai. Vaizdo kokybė priklauso nuo regėjimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 05 24
Skystųjų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento tyrimas
Skystųjų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2015 05 19
Slenkamųjų priverstinių svyravimų tyrimas
Laboratorinis darbas Nr. Slenkamųjų priverstinių svyravimų tyrimas. Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų eiga. 1 lentelė. Svyruoklės slopinamųjų svyravimų paklaidos įvertinimas. Išvada.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 24
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (2)
Fizikos katedra. Laboratorinis darbas nr. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 10 12
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle laboratorinis (2)
Laboratorinis darbas Nr. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle. Tikslas. Priemonės plieninė spyruoklė, skirtingų masių kūnų rinkinys, liniuotė, sekundmatis, svarstyklės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų eiga. Duomenų lentelės. 1 lentelė. Spyruoklinės švytuoklės pailgėjimo x0 ir tamprumo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle laboratorinis darbas (2)
10 laboratorinis darbas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas. Spyruokline švytuokle. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 04 24
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas. Darbo tikslas. Atsakymai į klausimus.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 01 23
Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimų metodu laboratorinis darbas (2)
Taip deformuoto kūno vidinį tangentinį įtempimą randame, padaliję tangentinę jėgą F iš kūno viršutinio paviršiaus ploto S:Darbo priemonės: mikrometras, 4 mažesni cilindrėliai, sekundometras, 4 didesni cilindrai, svarstyklės, slankmatis.Susipažinau su šlyties deformacijos dėsningumais. Prisiminiau, kad ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 01 15
Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimų metodu referatas
Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Aparatūra ir darbo metodas.
Fizikos referatai, Referatas, 4 psl.
2017 01 03
Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų periodo
Laboratorinis darbas nr. Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų. Svyravimų periodo. IŠVADA Atlikę bandymus ir apskaičiavę gauname šlyties modulį G=0,086 N/
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 12 16
Šlyties modulio nustatymas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Šlyties modulio nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo mo¬du¬liais ir jų matavimo būdais. Teorinė dalis. Jeigu paimsime vielos tašką, nutolusį nuo jos centro per x, tai tokio taš¬ko. Darbo užduotis. Nustatyti metalo šlyties modulį iš sukamųjų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 05 08
Specialybė - branduolinė energetika
Branduolinė energetika.
Fizikos projektai, Projektas, 2 psl.
2014 11 16