Fizikos Šperos

62 dokumentai
Ktu fizika 2 kursas 1 kolis
Elektromagnetinės bangos, jų svarbiausios savybės savybės. Geometrinės optikos dėsniai. Visiškas atspindys. Šviesos interferencija. Bangų koherentiškumas. Interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygos. Koherentinių šaltinių gavimo būdai: jungo, frenelio, niutono. Frenelio veidrodžių metodas. Interferencija plonose plėvelėse ...
Fizikos šperos, Špera, 12 psl.
2012 11 15
Fizikos egzamino bilietai VGTU
Ielektrinto laidininko energija. Saviindukcijos reiskinys. Induktyvumo prasme. Siluminis spinduliavimas. Spinduliavimo, sugerties geba. Sukurinis elektrinis laukas. Elektros sroves dydziai ir ju charakteristikos. Elektronu issidestymas lygmenyse. Puslaidininkiai dielektrikai ir laidininkai juostines teorijos atzvilgiu. Dielektrikai, ju rusys. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 psl.
2012 06 26
Termodinamika. Špera.
Visas termodinamikos kursas. Ivadas (energijos ištekliai, gavybos keliai, naudojimas. Energijos gamyba, transformavimas, perdavimas. Energijos formos ir jų tarpusavio transformavimas. Technine termodinamika. Termodinamika kaip mokslas. Termodinamine sistema ir jos ribos. Paprastos termodinamines sistemos, būkles lygtys. Termodinaminis procesas. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Mikrobangų špera
Antenos. Klasifikacija. Parametrai ir charakteristikos. Elektrinis (herco) dipolis. Antenos spinduliuojama galia ir varža. Antenos iejimo varža,naudingumo,kryptingumo bei stiprinimo koeficientai ir jos efektyvus ilgis. Siuntimo antenu charakteristikos ir parametrai. Charakteristikos ir parametrai. Amplitudinė kryptingumo charakteristika. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 psl.
2010 03 03
Fizika 1 kolis
Vektoriai, jų sudėtis, atimtis, daugyba. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimai. Tolyginis ir tolygiai kintamas judėjimai. Kieti kūnai. Slenkamasis ir sukamasis judėjimai. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Inercinės atskaitos sistemos, 1niutono dėsnis. Kūno impulsas, jėgos impulsas. Trečiasis Niut. Dėsnis, impulso tverm,dėsnis. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2014 06 01
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo dėsningumai. Neutrinų savybės. Branduolinės reakcijos efektinis skerspjūvis. Branduolių ...
Fizikos šperos, Špera, 1 psl.
2010 03 03
Fizikos egzamino špera 2
Elektrono sukinys. Rentgeno spindulių taikymas. Rotaciniai energijos lygmenys. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Vibraciniai energijos lygmenys. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Molekulės elektronų energijos lygmenys. Kvantiniai stiprintuvai ir kvantiniai generatoriai. Kvantinių šuolių tipai. Kvantiniai stiprintuvai ir ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Fizikos formulynas
Slenkamojo judėjimo kinematika. Sukamojo judėjimo kinematika. Dinamika. Skysčių ir dujų mechanika. Medžiagų molekulinė sandara. Dujų dėsniai. Šiluminiai reiškiniai. Elektrostatika. Nuolatinė elektros srovė. Elektromagnetizmas. Mechaniniai svyravimai. Elektromagnetiniai svyravimai ir bangos. Modernioji fizika. Optika.
Fizikos šperos, Špera, 6 psl.
2013 12 04
Mikrobangos špera
Parabolinės antenos(pa). Nesimetriniai vibratoriai. Antenos su kosekantine diagrama. Simetrinių antenų konstrukcijos. Ruporinės antenos (ra). Lešinės antenos(la). Simetrinės vibratorinės antenos. Plačiajuostės antenos. Direktorinės antenos. Dvidipolinės sistemos. Du bendraašiai elektriniai dipoliai. Bendraašių elektrinių dipolių ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Termodinamika ir šilumokaita
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Medžiagų termodinaminės. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Stacionarus šilumos laidumas. Konvekciniai šilumos mainai. Šilumos mainai. Masės mainai. Kūno vidinė energija. Atd. Ciklo sąvoka . Karno ciklas. Atd analitinė išraiška ir apibrėž. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Statybinė fizika
Vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Projektinis šilumos laidumo koeficientas. Šilumos perdavimas konvekcija. Šilumos perdavimas spinduliavimu. Saulės spektras. Šiluminė talpa. Šildymo sezono parametrai. Dienolaipsniai. Šiluma, šiluminė ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2011 09 06
Fizikos paruoštukė
Laidininkai. Dielektrikas. Segnetoelektrikai. Elektrinis laukas. Magnetinis laukas. Magnetikas. Įmagnetėjimu. Diamagnetikai. Paramagnetikai. Feromagnetikai. Elektromagnetiniai virpesiai. Priverstiniai virpesiai. Kintamoji elektros srovė. Maksvelio teorija. Elektromagnetinė banga. Radijo bangos. Mikrobangos. Infraraudonoji spinduliuot�. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 psl.
2011 01 16
Fizikos egzamino paruoštukė
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Dielektrikų poliarizacija. Laidininko elektrinė talpa. Klasikinės elektroninės ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2013 06 17
Fizikos formulynas (2)
Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Reliatyvistinė dinamika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinės lygtys. Termodinamikos dėsniai. Realiosios dujos. ...
Fizikos šperos, Špera, 11 psl.
2011 09 06
Fizikos formulės (2)
Vidutinis poslinkio greitis. Momentinis greitis. Vidutinis greitis kelyje. Pagreitis. Momentinis pagreitis. Pagreičio projekcija. Tiesiaeigio tolygiai kintamo judėjimo kelias. Kūno koordinatė esant tolygiai kintamam judėjimui. Tolygiai kintamo judėjimo kelias. Tolygiai kintamo greičio projekcija. Tolygiai kintamo judėjimo vidutinis greitis.
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2014 10 09
Kvantinė optika. 2 koliokviumo špera
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Vyno poslinkio dėsnis. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir bolcmano dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Mechanikos paruoštukė
Įvadas. Energetinės mašinos. Automatinio valdymo sistemų mašinos. Informacinių mašinų grupė. Sinchroninio ryšio mašinos. Įvairūs keitikliai. Nuolatinės srovės el. Mašinos. Nuolatinės srovės generatoriai. Pagrindinės konstrukcijos. Generatorių klasifikacija pagal žadinimo apvijos jungimą. Nuolatinės srovės tachogeneratoriai. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2011 09 06
Skysčiai špera
Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys oilerio hidrostatikos lygtys). Skystis, jo apibrėžimas. ...
Fizikos šperos, Špera, 7 psl.
2010 03 03
Fizikos špera vgtu
Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo chareteristikos spinduliavimo ir sugėrimo geba , integralinė spinduliavimo geba. Absoliučiai juodojas kūnas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Plano hipotezė. Optinė pirometrija. Išorinis fotoefektas. Išorinio fotoefekto dėsniai. Fotoefekto raudonoji riba , jos nustatymo ...
Fizikos šperos, Špera, 6 psl.
2015 01 14
Hidraulikos špera
Hidraulika kaip mosklas. Realus ir idealus skystis. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Tamprumas. Klampa. Kapiliarumas. Vandens savybes ir ypatingi buviai. Vanduo pereina i kieta arba dujini būvį. Tekantis vanduo pasipildo dujiniais bei kietais kūnais. Tekmes aeracija. Nesmenys. Skystį veikiančios jegos. Sunkio jėga. Inercijos jėga. ...
Fizikos šperos, Špera, 1 psl.
2010 10 07
Molekuline fizika. Dujos. Špera.
Molekulinė fizika. Kuo termodinaminis ir statistinis ( molekulinis - kinetinis) makrosistemų tyrimo metodai kokybiškai skiriasi ir papildo vienas kitą? Kokie dėsniai aprašo izoterminį, izochorinį ir izobarinį procesus idealiosiose dujose? Kokia Avogadro skaičiaus fizikinė prasmė? Kokia molekulių pasiskirstymo pagal greičius ir ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2010 06 14
Statybinė fizika špera
Drėgmės kondansavimosi ant atitvaros vidinio paviršiaus prognozavimas. Reikalaujamos šiluminės varžos skaičiavimas , kad užtikrinti kondensato nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimai užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Drėgmės judėjimas ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2014 06 03
Elektra spera
Elektros energijos poreikių prognozes. Elektros energetikos sistemos. Silumines ir atomines elektrines. Hidro, saules, vejo elektrines. Galios transformatoriai. Aukštos ir žemos įtampos komutaciniai aparatai. Imoniu elektros tinklai. Apkrovu charakteristikos ir grafikai. Matavimo transform. Spindulinio elektros tinklo projektavimas. Uždaro ...
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Svarbiausios fizikos sąvokos
Mechaninis judėjimas. Pagrindinis mechanikos uždavinys. Atskaitos kūnas. Atskaitos sistema. Kūno poslinkis. Skaliariniai dydžiai. Vektoriniais dydžiais , arba vektoriais. Vektoriaus projekcija. Tiesiaeigiu judėjimu. Tolyginio tiesiaeigio judėjimo greičiu. Kūno greitis nejudančios atskaitos sistemos atžvilgiu. Netolyginiu judėjimu. ...
Fizikos šperos, Špera, 8 psl.
2015 05 01
Mikrobangų špera 2
Radijo bangų sklidimas. Radijo bangų refrakcija. Jonosferinių bangų sklidimas. Trumpųjų bangų sklidimas. Radijo bangų atspindys nuo žemės paviršiaus. Radio bangos jonosferoje. Radio bangų slopinimas. Metrinių bangų sklidimas. Mikrobangų sklidimas. Superilgosios ir ilgosios bangos. Vidutiniųjų bangų sklidimas.
Fizikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
1 kurso 2 pusmečio fizikos špera
Kuriame iš nurodytų taškų A,B ar C elektrinio lauko stipris didžiausias? Rodyklėmis pažymėkite elektrinio lauko kryptį. Kodėl elektrinio lauko linijos negalis susikirsti? Gauso teorea. Kam ji taikoma? Elektrinio lauko sąvoka. Kokia elektrinio lauko srautos vektoriaus kryptis? Kokia elektrostatinio lauko potencialo prasmė,ir, kaip jis ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2013 09 22
Dinamika
Dinamikos aksiomos. Mater. Taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’alambero principas materialiam taškui. Judesio kiekio teorema mater. Taškui. Kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Kinetinės energijos teorema. Mechaninė sistema. Sistemos judėjimo diferen. Lygtys. Inercijos centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio ...
Fizikos šperos, Špera, 5 psl.
2011 09 06
Dinamikos špera
Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai ta6ko svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Fizikos egzo špera
Materialaus taško greitis ir pagreitis. Liestinis ir statmenasis pagreičiai. Kinetinė energija ir jos ryšys su mechaniniu darbu. Materialaus taško judėjimas apskritimu. Kampinis greitis ir kampinis pagreitis, jų ryšys su linijiniu greičiu, liestiniu ir statmenuoju pagreičiais. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 psl.
2014 06 28
Fizikos špera
Fizikines medžiagų savybes ir jų apibūdinimas? Mechaninės medžiagų savybes ir jų apibūdinimas? Cheminės ir akustinės medžiagų savybės? Uolienų smulkinimo būdai ir joms smulkinti naudojami įrengimai. Gipsas, svarbiausios jo savybės bei tyrimo metodai įvertinant jų kokybę. Kokios pagrindinės savybės nustatomos tiriant ...
Fizikos šperos, Špera, 4 psl.
2014 11 20