Fotometrijos dėsnio tyrimas


Fizikos laboratorinis darbas.

Išmatuoti paviršiaus apšvietos priklausomybę nuo atstumo tarp šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus. Liuksmetro pagalba įvertinti apšvietą skirtingose auditorijos vietose esant natūraliam bei dirbtiniam apšvietimui. Eksperimento teorinis pagrindimas. Ryšys tarp akies juntamo šviesos srauto ir spinduliuotės energinės galios. Darbo matavimo schema. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Darbo planas. Matavimų rezultatai (duomenų lentelės, diagramos, grafikaiIšvados.


Visų pirma turi būti patikrinama ar lempos siūlo ašis sutampa su optinio suolo ašimi.

Liuksmetro zondas turi būti tame pačiame aukšte. Liuksmetras turi būti kalibruojamas prieš atliekant matavimus.

Maži atstumai yra geriausiai nustatomi, naudojant liniuotę, o didesni su liniuote esančia ant optinio suolo.

Iš grafiko matome, kad didėjant atstumui tarp šviesos šaltinio ir liuksmetro apšvieta mažėja.. Palyginę dirbitnį apšvietimą su higienos normomis supratome, kad auditorijoje apšvieta yra labai maža, o kolidoriuje apšvieta beveik tenkina higienos normas.

Fotometrijos dėsnio tyrimas. (2013 m. Lapkričio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/fotometrijos-desnio-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 14:21