Geodezijos testai

5 dokumentai
Kartografijos pirmo tarpinio klausimai ir atsakymai
Ką vadiname kartografiją. Kas yra žemėlapis? Radvilos LDK žemėlapis. Žemėlapių leidyba tarpukaryje. Seniausias Lietuvos kartografinis vaizdas. Geografiniai žemėlapiai ir jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialieji žemėlapiai. Bendrojo geografinio žemėlapio elementai. Kiti kartografiniai kuriniai. Pagal ką skirstomi ...
Geodezijos testai, Testas, 4 psl.
2015 01 17
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo atliekamas niveliavimas? Apibūdinkite tarpukario niveliacijos tinklo sudarymo principus ir parametrus ...
Geodezijos testai, Testas, 16 psl.
2016 11 17
Geodeziniai prietaisai testo klausimai ir atsakymai
Kokie virpesiai vadinami harmoningais (virpesių lygtis ir grafikai. Harmoningų elektromagnetinių virpesių rūšys. Elektromagnetinių virpesių moduliacijos rūšys. Elektromagnetinių virpesių šaltiniai. Atstumo matavimo panaudojant elektromagnetines bangas principas ir metodai. Elektromagnetinių virpesių sklidimas atmosferoje. ...
Geodezijos testai, Testas, 2 psl.
2015 11 24
Kartografija Antro tarpinio atsiskaitymo klausimai
Kartografija Antro tarpinio atsiskaitymo klausimai.
Geodezijos testai, Testas, 4 psl.
2017 01 22
Matavimų apdorojimo egzaminas
Kokie matavimų sistemos vienetai yra naudojami Lietuvoje. Kas yra etalonas. Kas yra matavimo priemonė. Ką nagrinėja teisinė metrologija. Kas nustato Lietuvos valstybės etalonų naudojimo tvarką. Kokios yra matavimų rezultatų nuokrypių nuo tikrųjų reikšmių priežastys. Kuomet yra laikoma , kad matavimo sąlygos yra vienodos. Kokie ...
Geodezijos testai, Testas, 3 psl.
2016 05 03