Geodezijos 2 tarpinis atsiskaitymas


Geodezijos konspektas. Geodezijos dalyko 2 tarpinis. Kokias žinote pilnai veikiančias palydovines navigacines sistemas. Kas yra almanachas. Kas yra efemeridė. Kokius žinote geodezinius tinklus. Kas yra geodezinis punktas. Kas yra mastelis. Apibūdinkite GPS matavimų epochą. Kas yra trianguliacija. Nuo ko priklauso GPS prietaisais pamatuotų koordinačių tikslumas. Apibūdinkite GPS kosminį segmentą. Apibūdinkite antžeminį GPS valdymo ir kontrolės segmentą. Kokius žinote NAVSTAR GPS siunčiamus palydovų signalų dažnius. Kokiu laiko intervalu yra siunčiami NAVSTAR GPS palydovų efemeridžių duomenys. Kaip dažnai yra keičiamas P kodas NAVSTAR GPS. Kokiais nešančiaisiais dažniais yra perduodamas P kodas NAVSTAR GPS. Kokiais nešančiaisiais dažniais yra perduodamas A kodas NAVSTAR GPS. Kokius žinote GPS geodezinių matavimo būdus metodus ? Apibūdinkite statinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite greitąjį statinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite stovėjimo – judėjimo kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite realaus laiko kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite skirtuminį GPS padėties nustatymo būdą. Kuo gali pasitarnauti GPS palydovų išsidėstymo dangaus skliaute schema. Kam reikalinga galimybė planuoti matavimus naudojant palydovų almanachus Kaip reikia pasirinkti GPS matavimų būdą. Kokie yra GPS matavimų paklaidų šaltiniai. Apibūdinkite GPS matavimuose laikrodžių paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias bangų lūžimo paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias reliatyvumo paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias bangų išsisklaidymo paklaidas.


Geriausios matavimų sąlygos kai palydovų aukštis virš horizonto 40-70º ir jie išsidėstę tolygiai pagal azimutą.

Almanachas – duomenys apie palydovų orbitas. Apima visų palydovų orbitų parametrus. Duomenys nepasižymi dideliu tikslumu ir galioje kelis mėnesius.

GPS palydovai signalus siunčia nuolat. Jei imtuvai juos priimtų be perstojo, būtų viršijamas duomenų kiekis ir jų kaupimo galimybės. Todėl imtuvai yra nustatomi taip,kad duomenis jie rinktų tam tikrais laiko intervalais, vadinamais epochos trukme.

Kosminį segmentą sudaro 30 palydovų (24 pagrindinis, kiti papildomi skriejantys aplink planeta 6-iomis orbitomis).

Naudojami būdai priklauso nuo imtuvų galimybių ir nuo matavimų rūšies. Statinis, Perstebėjimų, Greitasis statinis, Kinematinis, Stovėjimo – judėjimo kinematini, Realaus laiko kinematinis, Skirtuminis.

Šie būdai pagrysti tuo,kad skirtinguose geodeziniuose punktuose esantys du ar daugiau imtuvai tuo pačiu metu atlieka matavimus per kelis palydovus.

Siekiant didžiausio tikslumo, pavyzdžiui, atliekant kontrolinius geodezinius matavimus ar nustatant geodezinių punktų koordinates, yra naudojamas statinis GPNS būdas. Taikant šį būdą, yra naudojami du (arba daugiau) imtuvai.

Procesas prasideda su vienu imtuvu (vadinamu baziniu imtuvu), kuris yra pastatytas dabar egzistuojančiame kontroliniame (geodeziniame) punkte, o kiti imtuvai (vadinami klajojančiais imtuvais) yra punktuose, kurių koordinatės nežinomos. Per pirmąjį matavimų seansą vienu metu yra atliekami matavimai iš visų punktų per keturis (arba daugiau) palydovus. Priklausomai nuo bazinės linijos ilgio, matavimai trunka nuo kelių minučių (pvz. nuo 8 min. greitajam statiniam matavimui) Kuo ilgesnė bazinė linija, tuo ilgiau trunka matavimai. Pabaigus pirmąjį seansą visi imtuvai, išskyrus vieną, yra perkeliami į kitus punktus. Paliktas imtuvas dabar yra kaip bazinis punktas kitam matavimų seansui. Pabaigus antrąjį matavimų seansą, procesas yra kartojamas tol, kol bus

panaudoti visi punktai ir išmatuotos bazinės linijos sudarys uždarą geometrinę figūrą.

Trūkumai: Ilgas matavimų laikas lauke, didelis sukauptų matavimo rezultatų kiekis, ilgas jų apdorojimo procesas. Privalumai: Pats tiksliausias ir patikimiausias. Tislumas: ± 3mm.

  • Geodezija Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Egle
  • 6 puslapiai (2037 žodžiai)
  • Geodezijos konspektai
  • Microsoft Word 168 KB
  • Geodezijos 2 tarpinis atsiskaitymas
    10 - 8 balsai (-ų)
Geodezijos 2 tarpinis atsiskaitymas. (2015 m. Gruodžio 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/geodezijos-2-tarpinis-atsiskaitymas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 05:55