Geologija

193 rašto darbai
Inžinerinės geologijos praktikos ataskaita
Įvadas. Inžinerinė rekognoskuotė. Vilniaus teritorijos geologinė sandara. Inžineriniai geologiniai statybvietės ypatumai. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Mechaninis gręžimas. Rankinis gręžimas. Šiuolaikiniai metodai. Statinis zondavimas. Dinaminis zondavimas. Tyrimai sparnuote. Tyrimai štampu. Geotechninė ekskursija. Ataskaitos ...
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2012 06 08
Geologijos namų darbas
Jungtinis inžinerinis geologinis pjūvis. Prognozinio vandens gylio skaičiavimas. Nustatytas požeminio vandens gylis. Hidrogeologijos uždaviniai.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2012 06 16
Gruntai
grunto savoka. Gendros žinios apie gruntus. Grunto sudėtis. Grunto sandara ir struktūriniai ryšiai. Statybinės gruntų savybės. Fizinės savybės. Ypatingų savybių gruntų charakteristika. Indžinerinės geologinės gruntų klasifikacijos. Pagrindo gruntai. Smėlio gruntai. Molio gruntai. Supiltiniai gruntai. Įšalę gruntai. Dumbliai. ...
Geologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2010 11 29
Klimato kaita
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ir pramonė. Ką daro pramonės įmonės? Klimato kaitos stabdymas ir adaptacija. Klimato kaita ir ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 24
Referatas apie varį
Įvadas. Bendrosios vario savybės. Vario svarba žmogaus organizmui. Varis gamtoje. Vario preparatai. Vario rūdos. Vario gamyba, jo panaudojimas. Vario metalurgija. Vario istorija. Vario lydiniai. Vario oksidai ir oksichloridas. Monetinis metalas- varis. Vario ir jo lydinių dirbinių konservavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 11 27
Mineralų atpažinimas ir apibūdinimas
Mineralų atpažinimas ir apibūdinimas. Mineralų kristalų forma. Spalva. Bruožo spalva. Skaidrumas. Blizgesys. Skalumas. Kietumas. Lūžis. Tankis g/cm3. Kitos savybės. Mineralo pavadinimas. Klasės pagal klasifikaciją. Formulė.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2010 03 03
Geologijos mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Mechaninis gręžimas. Sraigtinis gręžimas. Sraigtinio gręžimo privalumai ir trūkumai. Koloninis gręžimas. Gręžimo principas ir naudojimas. Gręžimo instrumentai. Rankinis gręžimas. Šiuolaikiniai metodai. Statinis zondavimas. Dinaminis zondavimas. Dinaminis zondas. Zondo technologija. Dinaminio zondo panaudojimas. Dinaminio ...
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2014 10 14
Nafta
Civilizacijos kraujas. Naftos ištekliai nenumaldomai tirpsta. Energijos išteklių rojaus nebus. Alternatyvios energetikos plėtra – neišvengiama. Pasvajoję apie alternatyvas, toliau pilsimės brangius degalus. Nafta Lietuvoje. Nafta. Naftos produktai. Naftos paplitimas. Didžiausi naftos baseinai. Fiziniai naftos perdirbimo būdai. Naftos ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos
Įvadas. Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos. Aeracijos zona. Gruntinis vanduo. Spūdinis (artezinis) vanduo. Plyšių vandenys. Požeminių vandenų judėjimo dėsniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2012 11 14
Uolienos
Uolienos. Uolienos pagal kilmę skirstomos į šiuos tipus. Magminės ir metamorfinės uolienos sudaro. Magminės uolienos. Žemės plutos gelmėse arba paviršiuje. Magminių uolienų klasifikavimas. Pagal genezę skirstomi į. Cheminė sudėtis. Sudėtis nustatoma pagal jas sudarančių elementų (oksidų) procentinę sudėtį. Apatitas. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 56 psl.
2013 02 12
Geologija laboratorinis 3 ktu Magminės uolienos
Magminės uolienos. Darbo tikslas 1) susipažinti su pagrindinėmis magminėmis uolienomis 2) makroskopiškai (vizualiai) ištirti pateiktų mineralų pavyzdžius ir juos atpažinti nustatyti jų pavadinimus ir kilmę. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados laboratorinio darbo metu išmokome nustatyme magmines uolienas,pagal ju ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2014 05 27
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas. Sauso grunto tankis. Poringumo koeficientas. Poringumas. Plastiškumo rodiklis. Takumo rodiklis. Soties laipsnis. Išvados.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 05 17
Klintys Lietuvoje
Įvadas. Klintis. Klintys lietuvoje. Karpėnų telkinys. Skaldos gamyba iš nuosėdinių arba kitokių stiprumo uolienų. Klintmilčių gamyba. Klinties paskirtis. Išvados. Literatūra.
Geologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2012 06 18
Nuosėdinės uolienos
Medžiaga skaidrėms nuosėdinės uolienos. Nuotrupinės uolienos. Kampuotosios. Suapvalintosios. Psefitai. Psamitai. Aleuritai. Pelitai. Chemogeninės. Karbonatinės. Sulfatinės. Halogeninės. Geležingosios. Biogeninės. Chemobiogeninės.
Geologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2011 01 06
Smėlis referatas
Įvadas. Smėlio savybės. Kilmė ir susidarymas. Smėlis Lietuvoje. Šiaulių apylinkėse randamas smėlis. Eksploatuojamos naudingos iškasenos. Lietuvos smėlio ištekliai ir tvenkiniai. Smėlio panaudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 06 26
Durpės referatas
Įvadas. Durpiu iškasimo raida. Žemapelkės,. Aukštapelkės. Pelkėtumas lietuvoję. Durpynai lietuvos teritorijoje. Durpynų naudojimas, gaunama nauda ir ekologiniai kašta. Durpių kuro savybės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 11 23
Geologija laboratorinis 5 ktu Metamorfinės uolienos
Metamorfinės uolienos. Darbo tikslas 1) susipažinti su dažniausiai pasitaikančiomis uolienomis. ) makroskopiškai (vizualiai) ištirti pateiktų uolienų pavyzdžius ir juos atpažinti. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinio darbo metu išmokome nustatyme metamorfines uolienas,pagal ju vizualias ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2014 05 27
Geologijos špera
Dirvodaros raida pasaulyje ir lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Mineralai. Uolienų dūlėjimas ir jų rūšys. Dirvodarinės uolienos. Vandens suplautos. Organines. Dirvodaros veiksniai. Augalija ir gyvūnija. Klimatas. Reljefas. ...
Geologijos šperos, Špera, 3 psl.
2013 01 24
Inžinerinės geologijos egzamino konspektas
Įvadas. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai. Projektiniai tyrimai. Tyrimų kokybė. Gruntotyros pagrindai. Gruntų sandara, struktūra ir tekstūra. Gruntų fizikinės savybės. Soties vandeniu laipsnis. Gruntų mechaninės savybės. Gruntų kompresinis spūdumas. Inžinerinės geodinamikos pagrindai. Endogeniniai geologiniai ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2014 11 16
Lietuvos naudingos iškasenos
Lietuvos naudingosios iškasenos. Kitų naudingųjų iškasenų ištirtumas ir panaudojimo galimybės. Naudingosios iškasenos turi ypatingą reikšmę kiekvienos šalies ekonomikai, jos gyventojų gerovei. Pagal vertę ir gavybos bei naudojimo kiekius svarbiausios pasaulyje naudingosios iškasenos yra statybos ir kelių pramonei skirta skalda, ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2011 08 13
Lietuvos naudingosios iškasenos Žvyras referatas
Įvadas. Lietuvos naudingosios iškasenos. Žvyras ir jo panaudojimas. Mineraloginė-petrografinė klasifikacija. Žvyras ir smėlis kaip inertinis užpildas. Žvyro ir smėlio telkinių genetinė klasifikacija. Išteklių tausojimas ir jų sekimas.
Geologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 06 26
Geologija konspektas
Pratarmė. Geologija. Geologijos mokslo reikšmė. Žemės rutulio sandara. Žemės kilmė. Žemės vidinė sandara. Žemės plutos kitimas, sudėtis ir geologinė raida. Šiuolaikiniai geologiniai procesai. Žemės gelmių turtai. Požeminiai vandenys. Lietuvos naudingos iškasenos. Lietuvoje eksplotuojamos naudingosios iškasenos. Degiosios ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 47 psl.
2013 11 12
Geologija špera
Mokslas apie žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Nuosėdinių uolienų ir gruntų slūgsojimo formos, elementai. Geologinė chronologija, santykinė ir absoliuti. Vandens ...
Geologijos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Mineralų ir uolienų klasifikacija
Mineralai. Mineralo sąvoka, mineralogija , mineralų cheminė sudėtis ir formulės. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės sąvybės. Mineralų klasifikacija. Grynuoliai. Sulfidai. Haloidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silikatai. Uolienos. Magminės uolienos. Magminių uolienų klasifikacija. Nuosėdinės ...
Geologijos referatai, Referatas, 34 psl.
2015 03 16
Skaidrės Senovės Egiptas
Senovės egiptas. Pradžią egipto civilizacijai davė. Egiptiečiai savo kraštą vadino keme. Senovės egipto istorija skirstoma į periodus. Priešdinastinis. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Vėlyvasis laikotarpis. Senovės egipto gyventojai. Tikėjimas. Raštas. Mumijos. Šiuo metu egipte žinoma apie. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 05 22
Varis pristatymas
Kas yra varis. Savybės. Panaudojimas. Biologinė reikšmė. Lydiniai. Vario lydinių panaudojimas. Varis medicinoje. Telkiniai. Vario simbolis. Atominė masė. Oksidacijos laipsniai junginiuose. Kristalai kubinės singonijos. Raudonai rusvas. Plona plėvelė. Lydymosi temperatūra. Sausame ore. Kaitinamas ore. Reaguodamas su cianidais. Varis ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 11 27
Geologijos konspektai egzaminams
Kokios nuogulos vadinamos eolinėmis ir fliuvioglacialinėmis ? Kas yra morena ? Isvardinkite gruntu klasifikacijos pagrindines pozymiu grupes. Grunto granulometrinės sudėties apibrėžimas. Kaip nustatoma birių ir molinių gruntų granuliometrinė sudetis ? Ką vadiname grunto nevienodumo koeficientu ? Išvardinkite gruto frakcijas pagal ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 04 01
Požeminis vanduo
Požeminis vanduo. Susidarymo procesas. Klasifikacija. Dirvožemio vanduo. Požeminio vandens mineralizacija. Požeminio vandens radavietės. Panaudojimas. Naudota literatūra.
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 10 15
Gruntų mechanikos laboratoriniai darbai
Natūralaus grunto drėgnio nustatymas. Darbo tikslas. Laboratorinėmis sąlygomis, taikant svorinį metodą, nustatyti natūralų grunto drėgnį. Rezultatai. Išvados. Natūralaus grunto tankio nustatymas. Darbo tikslas. Naudojant žiedo metodą, nustatyti natūralaus grunto tankį. Rezultatai. Išvados. Grunto fizinių savybių nustatymas. ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2013 12 02
Kauno rajono vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Birštono apskritis. Jonavos apskritis. Kaišiadorių apskritis. Kauno rajonas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 02 26