Geometrijos mokymas


Pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Geometrijos mokymo i klasėje aspektu teorinis pagrindimas. Geometrijos mokymo(si) I klasėje turinys pradinio ugdymo bendrosiose programose. Geometrijos mokymas, pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas. I klasės geometrijos užduočių atlikimo analizė. Tyrimo imtis, metodika, organizavimas. Užduočių atlikimo analizė. Išvados. Literatūra.


Tyrimo objektas: Geometrijos mokymas I klasėje

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti kaip geometrijos mokoma I klasėje ir kaip vaikai geba atlikti geometrines užduotis.

Tyrimo uždaviniai:

1.Išanalizuoti geometrijos mokymo(si) I klasėje turinį pradinio ugdymo bendrosiose programose.

2.Išanalizuoti geometrijos mokymo I klasėje teorines prielaidas.

3.Atlikti I klasės mokinių geometrijos užduočių analizę.

Tyrimo metodai: : mokslinės ir metodinės literatūros analizė, I klasės mokinių geometrijos užduočių analizė.

Darbo struktūra: įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas.

Geometrijos mokymas. (2014 m. Kovo 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/geometrijos-mokymas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 22 d. 21:53