Graikų švietimo idėjos ir ugdymo praktika


Pedagogikos referatas. Įžanga. Senovės Graikų ugdymo sistema. Graikiškosios paideia samprata. Supažindinimas su graikiškojo ugdymo specifika. Graikų švietimas. Senovės Graukų filosofai. Asmenybės ugdymas pagal Sokratą. Asmenybės ugdymas pagal Platoną. Asmenybės ugdymas pagal Aristotelį. Išvados. Literatūra.


Kultūra graikams, vėliau ir romėnams buvo ne asmens visam gyvenimui įsigyta nekintanti būsena, bet žmogui duota nenutrūkstama galimybė tobulėti tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Platus kultūros įsisavinimas buvo skatinamas įvairaus tipo graikų filosofinėse mokyklose ir ypač IV a. pr. Kr. Šis amžius tapo paideia’os istorijoje klasikine forma. Kaip teigia J. Žilionis (2004, p. 1), Tuo laikotarpiu buvo deklaruojama, kad valstybės (polis – graikų miestas valstybė) galia priklauso nuo jos gyventojų moralės, todėl dorovingų piliečių ugdymas yra suprantamas kaip valstybės funkcionavimo pamatas.

Graikų ugdymo visuomeniškumas buvo kreipiamas ta linkme, jog ugdytojas, dirbantis su jaunuomene, jautėsi atliekąs visuomeninę pareigą ir vykdąs valstybinę funkciją. Ugdymas rėmėsi bendruoju lavinimu, nes parengti žmogų kokiam nors apibrėžtam tikslui graikams atrodė neverta, todėl ir pedagoginis darbas nebuvo apmokamas. Bendrasis ugdymas apėmė visas laisvo žmogaus prigimties ir visuomenės gyvenimo sritis. Vergai – nelaisvi, todėl jų ugdymas prasidėdavo ir baigdavosi šeimoje.

Besimokydami poetų kūrinių, graikai mokėsi ir visų kitų dalykų. Išminties sėmėsi iš Homero, Heziodo poezijos, didingų Aischilo, Sofoklio bei Euripido draminių kūrinių. Graikai tikėjo, kad muzika turi ypatingos, žmogų formuojančios galios, todėl net atskiroms tonacijoms skyrė atitinkamą vaidmenį.

Apskritai tenka pasakyti, kad poezija graikų tautos gyvenime turėjo nepaprastą reikšmę. Poetai graikams sukūrė mitologiją ir religiją. Poetai palaikė graikų tautinę sąmonę, iš poezijos graikai pirmiausi pradėjo mokytis filosofijos ir apskritai mokslo, poezijoje glūdėjo pačios pirmosios ir svarbiosios graikų kultūros ir pasaulėžiūros šaknys.

Muzika Graikuose turėjo ne mažesnę reikšmę negu poezija. Graikai tikėjo, kad muzika turi ypatingos, žmogų formuojančios galios. Ritmas ir harmonija, jų nuomone, paliečia sielą, ją kultivuoja ir keičia, jai suteikia pusiausvyros ir takto. Muzikos reikšmė graikų buvo išvystyta net jų mitologijoje. Graikams muzika buvo ne kas kita, kaip dainos palydovė ir choro pritarėja.

Graikų kultūros istorija mums rodo nuolatinį graikų gyvenimo racionalėjimą. Jausmas čia vis labiau užleidžia vietą protui, fantazija yra parišama intelektiniu tikrovės pažinimu, vietoj mitologijos atsistoja mokslas.

Tikrosios aukštosios studijos graikuose prasidėdavo filosofija. Filosofinis auklėjimas tapo kaip savaiminga ir natūrali viso ugdymo atbaiga, viso pedagoginio darbo vainikavimas. Filosofijos geriausiai buvo mokoma Atėnuose. Čia veikė 4 pakopų filosofų mokyklos: platonikų (akademija), aristotelininkų (licėjus), epikūrininkų ir stoikų.

Šiandien Graikijos švietimo sistema yra tripakopė. Ją sudaro trys lygmenys: pradinis, vidurinis ir aukštasis išsilavinimas. Visiems 6-15 metų vaikams mokslas privalomas. Pradinis ugdymas trunka šešerius metus. Mokymas ir vadovėliai nemokami. Pradinė mokykla baigiama pabaigus šeštą klasę, ir mokiniams išduodams baigimo pažymėjimas. Vidurinis ugdymas Graikijoje skirstomas į privalomą (pagrindinį, vykstantį gimnazijose ir trunkantį tris metus) ir papildomą (aukštesnįjį). Vertinama testais naudojant 20 balų sistemą. Mokslo metų gale visos klasės laiko vieningą šalies mastu organizuojamą egzaminą. Nepavykus jo išlaikyti galima ruoštis per vasarą ir dar sykį laimę bandyti rugsėjį prasidedant naujiems mokslo metams. Baigę gimnaziją graikų mokiniai gali toliau tęsti mokslus licėjuje arba techninio bei profesinio rengimo mokykloje. Šalia paprastų pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų veikia mokyklos specialioms moksleivių grupėms (tarpkultūrinės mokyklos užsieniečiams, emigrantams, specialiųjų poreikių turintiems mokiniams). Baigę trečią licėjaus klasę mokiniai laiko egzaminą ir pagal jo rezultatus yra priimami į universitetus. Tai daugiau teoriniai dalykai.

  • Pedagogika Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Greta
  • 15 puslapių (3397 žodžiai)
  • Pedagogikos referatai
  • Microsoft Word 186 KB
  • Graikų švietimo idėjos ir ugdymo praktika
    10 - 7 balsai (-ų)
Graikų švietimo idėjos ir ugdymo praktika. (2015 m. Gruodžio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/graiku-svietimo-idejos-ir-ugdymo-praktika.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 00:34