Hiperbolė


Hiperbole funkcija. Hiperbole matematika. Hiperboles savybes. Hiperbole funkcijos. Hiperbole f(x)=a\x. Braizome parabole matematika. Hiperboles funkcijos savybes. Hiperboles grafikas. Grafikai hiperbole. Hiperboles grafikai.

Matematikos konspektas. Kintamojo y priklausomybė nuo kintamojo x, kai kiekvienai galimai x reikšmei pagal kokią nors taisyklę priskiriama vienintelė y reikšmė, vadinama funkcine priklausomybe, arba funkcija. Y = f (x). Apibūdinant funkciją reikia nusakyti jos savybes. Funkcijos y = ax + b grafikas yra tiesė. Funkcijos y = a/x (a ≠ 0) grafikas yra hiperbole. Funkcijos y=ax2+bx+c (a≠0) grafikas yra parabolė. Braižome parabolę. Apskaičiuokime koordinates taškųm kuriuose parabolė kerta OX ašį. Apskaičiuokime parabolės viršūnės koordinates. Pažymėkime tašką, kuriame parabolė kerta OY ašį, t. Y. Tašką (0; –3), ir tam taškui simetrišką. Tiesės x = 1 atžvilgiu tašką, t. Y. Tašką (2; –3). Raskime dar kokių nors parabolės taškų koordinates. Per pažymėtus taškus nubraižykime parabolę.

Hiperbolė. (2014 m. Vasario 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/hiperbole.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 21 d. 16:14