Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas


Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Ilgalaikio turt naudojimo efektyvumo valdymas. Ilgalaikio materialiojo turto efektyvumas. Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo valdymas. Imones turto panaudojimo efektyvumas. Ilgalaikio turto panaudojimo rodikliai. Trumpalaikio turto efektyvumas. Ilgalaikis turtas ir jo panaudojimas. Ilgalaikio turto panaudojimas.

Ekonomikos kursinis darbas. Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įvadas. Ilgalaikio turto efektyvus panaudojimas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Efektyvumo rodiklių analizė. Uab „metalo linija“ įmonės ilgalaikio turto panaudojimo analizė. Uab „x“ darbo metodika. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab „x“ ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Uab „x“ efektyvumo rodiklių analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Dažniausiai bendrame įmonės turte materialusis turtas sudaro didžiąją turto dalį. Tačiau įmonės veiklos rezultatams didžiausią įtaką turi aktyvi materialiojo turto dalis, jos valdymo efektyvumas. Tokiu būdu ilgalaikio turto struktūra, aktyvaus turto lyginamasis svoris įtakoja įmonės veiklos efektyvumą, todėl kiekvienoje įmonėje turi būti periodiškai atliekama turto būklės, panaudojimo analizė.

Pateikus UAB „X“ veiklos charakteristiką paaiškėjo, kad įmonės veikla tai - pramoninės metalo konstrukcijos, vamzdynai - gamyba, montavimas.

Atlikus UAB „X“ ilgalaikio materialiojo turto analizę 2007 – 2009 m. laikotarpyje, nustatyta, kad didžiausią turto lyginamąjį svorį sudarė gamybinis inventorius – įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai.

Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. (2013 m. Balandžio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-panaudojimo-efektyvumas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 21 d. 08:25